Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Karjeras iespējas Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā

Kā kļūt par latviešu valodas mutisko tulku?

Ieva Zauberga, latviešu valodas mutiskās tulkošanas nodaļas vadītaja Eiropas Komisijā, stāsta par to, kas nepieciešams, lai kļūtu par mutisko tulku Eiropas Savienības institucijās.

Email: Ieva.ZAUBERGA@ec.europa.euexternal link

Štata amati

Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātā ir nodarbināti administratīvie darbinieki un lingvisti (tulki). Lai kļūtu par štata darbinieku, piemēro tos pašus noteikumus, kas attiecas uz jebkuru citu pastāvīgu amatu Eiropas Komisijāexternal link. Lai visiem Eiropas Savienības pilsoņiem garantētu vienādu piekļuvi, personāla komplektēšanas pamatā ir atlases process pēc atklāta konkursaexternal linkrezultātiem un sekmīgo kandidātu rezerves saraksta. Administratīvie darbinieki un tulki tiek atlasīti no šiem sarakstiem, parasti pieņemot viņus darbā zemākajā kategorijā, kas tulkiem, piemēram, ir AD5. Ja esat ieinteresēts strādāt par tulkotāju, lūdzu apmeklējiet rakstiskās tulkošanas dienesta darbā pieņemšanas vietniexternal link.

Atklātos konkursus tulkiem organizē atbilstoši personāla vajadzībām katrā mutiskās tulkošanas struktūrvienībā. Lai tajos varētu piedalīties, kandidātiem ir jāizpilda virkne prasību, īpaši izglītības un valodu prasmes jomā, (t.i., pasīvās valodas , kuru prasme ir nepieciešama attiecīgajās mutiskās tulkošanas struktūrvienībās). Pārbaudei ir vairākas daļas: pārbaudes secīgajā un sinhronajā tulkošanā, vajadzības gadījumā arī retūra valodā (proti, no dzimtās valodas svešvalodā); pārbaudes dažādos ar valodu nesaistītos jautājumos.

Izņēmuma kārtā, ja ir īpaša vai steidzama vajadzība, tulkus var pieņemt darbā kā pagaidu darbiniekus.

Ārštata tulki

Eiropas Parlamentam, Eiropas Komisijai un Eiropas Kopienu Tiesai ir katrai savs mutiskās tulkošanas dienests, bet štata tulku pieņemšana darbā un ārštata tulku atlase tiek veikta kopīgiexternal link.

Tulki stažieri

Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts nepiedāvā tulku stažieru vietas, bet tas uztur ciešus sakarus ar vairākām tulku skolām. pdf - 2 MB [2 MB] .

Akreditācijas pārbaudes kandidātvalstu ārštata tulkiem

- Ja vēlaties pieteikties, apmeklējiet ārštata darbinieku akreditācijas vietniexternal link.

- Ja vienreiz jau šo elektronisko veidlapu aizpildījāt, tad otrreiz to vairs nevajag darīt

- Visi dokumenti jāiesūta termiņā, ja tāds ir norādīts.

- Atcerieties, ka pieteikumu var iesūtīt jebkurā laikā, arī tad, ja pārbaude nav ieplānota.