Naršymo kelias

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Įsidarbinimo galimybės Vertimo žodžiu GD

Darbo vietos

Vertimo žodžiu GD priima į darbą administracijos darbuotojus ir kalbų specialistus (vertėjus žodžiu). Norint įsidarbinti, reikia laikytis tokių pačių taisyklių, kaip ir pretenduojant į bet kurią kitą nuolatinę darbo vietą Europos Komisijojeexternal link. Kad būtų sudaromos vienodos galimybės visiems Sąjungos piliečiams, kandidatai į darbo vietas atrenkami rengiant atvirus konkursusexternal link, po kurių sudaromi rezerviniai konkursą išlaikiusių kandidatų sąrašai. Į šiuos sąrašus patekę asmenys įdarbinami administratoriais ir vertėjais žodžiu. Paprastai priimant į darbą suteikiami žemesnis rangas, pvz., naujai priimtų vertėjų žodžiu rangas būna AD5. Jei jus domina vertėjo darbas, atsiverskite Vertimo raštu GD įdarbinimo puslapįexternal link.

Atviri vertėjų žodžiu konkursai organizuojami atsižvelgiant į individualius vertimo žodžiu skyrių poreikius. Konkurso dalyviams keliami tam tikri reikalavimai, visų pirma išsilavinimas ir reikiamų kalbų (t. y. pasyviųjų kalbų, iš kurių reikia versti įvairiuose vertimo skyriuose) mokėjimas. Egzaminą sudaro kelios dalys: nuoseklusis ir sinchroninis vertimas, be to, jei reikia, vertimas iš gimtosios kalbos į užsienio kalbą, įvairių nekalbinių dalykų testai.

Ypatingais ar skubiais atvejais vertėjai žodžiu gali būti išimties tvarka įdarbinti laikinaisiais darbuotojais.

Laisvai samdomi vertėjai žodžiu

Europos Parlamentas, Europos Komisija ir Europos Teisingumo Teismas turi atskiras vertimo žodžiu tarnybas, bet vertėjų priėmimas dirbti nuolatinį darbą ir laisvai samdomų vertėjų žodžiu atranka atliekama bendraiexternal link.

Vertėjai stažuotojai

Vertimo žodžiu GD neturi vertėjų stažuotojų vietų, bet palaiko glaudžius ryšius su keliomis vertėjų žodžiu mokyklomis pdf - 2 MB [2 MB] .

Šalių kandidačių laisvai samdomų vertėjų žodžiu akreditacijos testai

- Jei norite pateikti prašymą, žr. laisvai samdomų vertėjų žodžiu akreditacijos puslapį.external link.

- Jei elektroninę formą kartą jau esate užpildęs, dar kartą to daryti nereikia.

- Visi dokumentai turi būti pateikiami iki galutinio termino, jei toks nustatytas.

- Atminkite, kad prašymą pateikti galite bet kada, netgi jei joks testas nenumatytas.