Navigációs útvonal

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Álláslehetőségek a Tolmácsolási Főigazgatóságnál

Miként lehet valakiből magyar tolmács?

Fedineczné Vittay Katalin, az Európai Bizottság Magyar Nyelvi Osztályának vezetője ismerteti a magyar tolmácsjelöltekkel szemben támasztott követelményeket.

Email: Katalin.VITTAY-FEDINECZNE@ec.europa.euexternal link

Állandó állások

A Tolmácsolási Főigazgatóság adminisztratív és nyelvi szakembereket (tolmácsokat) egyaránt foglalkoztat. Az állandó állások betöltésére ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az Európai Bizottságnál betöltendő állandó pozíciókexternal linkesetében. Az európai polgárok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a felvétel nyílt versenyvizsgaexternal linkkeretében zajlik, melynek eredménye alapján a sikeres pályázók neve ún. tartaléklistákra kerül. Az uniós intézmények ezekről a listákról veszik fel az új adminisztratív munkatársakat és tolmácsokat, akik rendszerint alacsonyabb besorolási fokozatban kezdik meg munkájukat. Ez a tolmácsok esetében az AD5-ös szint. Azok számára, akik fordítóként szeretnének elhelyezkedni az Európai Uniónál, hasznos információkkal szolgál a Fordítási Főigazgatóság felvételi tájékoztatást nyújtó weboldalaexternal link.

A tolmácsok részére az egyes tolmácscsoportok munkaerőigényének megfelelően szerveznek nyílt versenyvizsgát. A jelentkezőknek számos követelménynek meg kell felelniük, különösen képzettségüket és nyelvtudásukat tekintve (pl. nyelvkombinációjuknak tartalmaznia kell azokat a passzív nyelveket, amelyekre az egyes tolmácsolási egységekben szükség van). A vizsga több részből áll: konszekutív (követő) és szinkrontolmácsolásból, egyes esetekben retúr tolmácsolásból, valamint nem nyelvi jellegű tesztekből.

Kivételes esetekben, ha erre különleges vagy sürgős igény mutatkozik, ideiglenes szerződéssel is lehet tolmácsokat alkalmazni.

Szabadúszó tolmácsok

Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság egyaránt önálló tolmácsszolgálattal rendelkezik, de az állandó tolmácsok és a szabadúszó tolmácsok felvételét a három intézmény közösen bonyolítja leexternal link.

Tolmácsgyakornokok

A Tolmácsolási Főigazgatóság nem működtet gyakornoki rendszert, de szoros kapcsolatokat ápol számos tolmácsképző intézettel pdf - 2 MB [2 MB]

Akkreditációs vizsga a tagjelölt országok szabadúszó tolmácsai számára

- Ha jelentkezni szeretne, a vizsgáról a szabadúszó tolmácsok akkreditációját ismertető weboldalexternal linkon talál tájékoztatást

- Ha korábban már kitöltötte az elektronikus jelentkezési lapot, ne ismételje meg a műveletet.

- Kérjük, a szükséges dokumentumokat hiánytalanul küldje be a megadott határidőre.

- Felhívjuk figyelmét, hogy jelentkezni akkor is módjában áll, ha a főigazgatóság nem ír ki vizsgát.