Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Deiseanna gairme le hAS Ateangaireacht

Poist foirne

Fostaíonn AS Ateangaireacht foireann riaracháin, chomh maith le foireann teanga (ateangairí). Le bheith i do chomhalta foirne, bíonn na rialacha céanna i bhfeidhm agus a bhíonn i bhfeidhm d'aon phost buan ar post leis an gCoimisiún Eorpachexternal linké. D'fhonn rochtain chomhionann a chinntiú do shaoránaigh uile an Aontais, bíonn an earcaíocht bunaithe ar phróiseas roghnóireachta ar comórtas oscailteexternal linké. Tar éis na gcomórtas oscailte, cuirtear liostaí cúltaca d'iarrthóirí rathúla le chéile. Is as na liostaí sin a dhéantar foireann riaracháin agus ateangairí a earcú. Is gnách gur ag na leibhéil ísle gairmbheatha a earcaítear, agus i gcás ateangairí is AD5 a bhíonn i gceist. Más spéis leat gairmbheatha mar aistritheoir a bheith agat, féach leathanach earcaíochta na seirbhíse aistriúcháinexternal link, más é do thoil é.

Eagraítear na comórtais oscailte d'ateangairí de réir na riachtanas foirne sna haonaid ateangaireachta ar leithligh. Tá roinnt riachtanas ann nach mór a chomhlíonadh chun bheith cáilithe, go háirithe oiliúint agus próifíl teanga (.i. na . teangacha éighníomhacha a bhíonn á lorg sna haonaid ateangaireachta éagsúla). Bíonn roinnt gnéithe i gceist sa tástáil: tástálacha san ateangaireacht iaruaineach agus san ateangaireacht chomhuaineach agus freisin, más cuí, i d teanga retour; in ábhair éagsúla nach ábhair theanga iad.

In imthosca eisceachtúla, chun freastal ar riachtanais speisialta nó phráinneacha, is féidir ateangairí a earcú mar fhoireann shealadach.

Saor-ateangairí

Tá seirbhísí ateangaireachta ar leithligh ag Parlaimint na hEorpa, ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Cúirt Bhreithiúnais na hEorpa ach eagraítear an earcaíocht le haghaidh ateangairí foirne agus roghnú saor-ateangairí i gcomhar lena chéileexternal link.

Ateangairí faoi oiliúint

Ní sholáthraíonn AS Ateangaireacht poist mar ateangairí faoi oiliúint ach bíonn sí i ndlúthchomhar le roinnt scoileanna ateangaireachta pdf - 2 MB [2 MB] .

Tástálacha creidiúnaithe le haghaidh Saor-Ateangairí i dTíortha Iarrthacha

- Más mian leat iarratas a dhéanamh, féach an leathanach creidiúnaithe do shaor-ateangairí, más é do thoil éexternal link.

- Má tá an fhoirm leictreonach comhlánaithe agat uair amháin cheana, ná déan arís é, más é do thoil é.

- Ní mór na doiciméid go léir a bheith istigh faoin sprioc ama, má luaitear sprioc ama.

- Tá fáilte romhat d'iarratas a chur isteach am ar bith, fiú amháin mura bhfuil socrú déanta le haghaidh tástála.