Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Uramahdollisuudet tulkkauksen pääosastossa

Miten suomenkieliseksi tulkiks

Veijo Kruth, suomenkielisen tulkkauksen yksikön päällikkö, kertoo edellytyksistä päästä suomenkieliseksi tulkiksi

Email: Veijo.Kruth@ec.europa.euexternal link

Vakinaiset virat

Tulkkauksen pääosaston palveluksessa on hallintohenkilöstöä ja kielialan henkilöstöä (tulkkeja). Virantäytössä sovelletaan samoja sääntöjä kuin täytettäessä mitä tahansa pysyvää virkaa Euroopan komissiossaexternal link. Jotta kaikilla unionin kansalaisilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet päästä virkoihin, henkilöstön valinta tapahtuu avointen virkakilpailujenexternal linkperusteella. Kilpailun läpäisseet hakijat kirjataan varallaololuetteloon. Hallintohenkilöstö ja tulkit valitaan näistä luetteloista yleensä alimpiin palkkaluokkiin (tulkeilla AD5). Kääntäjän tehtävistä kiinnostuneille on lisätietoja komission käännöstoimen pääosaston rekrytointisivuillaexternal link.

Avoimia tulkkikilpailuja järjestetään yksittäisten tulkkausyksikköjen tarpeen mukaan. Kilpailuihin vahvistetaan pääsyvaatimukset, jotka koskevat ennen muuta koulutusta ja kielivalikoimaa (eli eri tulkkausyksiköissä tarvittavia passiivikieliä ). Valintakokeissa on useita osioita: konsekutiivi- ja simultaanitulkkauskoe, joka sisältää tarvittaessa myös retour-tulkkausta, sekä muita kuin kielikokeita.

Erityistarpeita varten tulkkeja voidaan poikkeuksellisesti rekrytoida väliaikaisiin virkoihin.

Freelancetulkit

Euroopan parlamentilla, komissiolla ja yhteisön tuomioistuimella on erilliset tulkkauspalvelunsa, mutta ne rekrytoivat vakinaiset tulkit ja valitsevat freelancetulkit yhteistyössäexternal link.

Tulkkiharjoittelijat

Tulkkauksen pääosasto ei tarjoa harjoittelijapaikkoja tulkeille, mutta se pitää tiiviisti yhteyttä lukuisiin tulkkien koulutuslaitoksiin pdf - 2 MB [2 MB] .

Testit EU:n jäsenehdokasmaiden freelancetulkeille

- Jos haluat hakea freelancetulkiksi, tutustu freelancetulkkien valintakokeestaexternal link kertovalla sivulla oleviin tietohin.

- Älä täytä lomaketta, jos olet sen joskus aiemmin täyttänyt.

- Jos määräaika on mainittu, kaikki asiakirjat on palautettava kyseiseen määräaikaan mennessä.

- Hakemuksia voi lähettää vapaasti myös silloin, kun testejä ei ole suunnitteilla.