Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Töö suulise tõlke peadirektoraadis

How to become an interpreter for Estonian

Karl Lepa, Eesti tõlkeüksuse juht Euroopa Komisjonis, tutvustab nõudeid, mis kehtivad tööks suulise tõlgina.

Email: Karl.LEPA@ec.europa.euexternal link

Alalised töötajad

Suulise tõlke peadirektoraadis töötavad nii tõlgid kui ka halduspersonal. Alaliseks töötajaks saamisel kehtivad samad reeglid kui teistes Euroopa Komisjoni allüksustesexternal link. Võrdse juurdepääsu tagamiseks kõikidele Euroopa kodanikele võetakse tööle avatud konkurssideexternal linkkaudu. Nende alusel koostatakse edukate kandidaatide reservnimekirjad. Reservnimekirjadest võetakse tööle nii tõlgid kui ka haldusametnikud. Enamasti võetakse ametisse madalaimale karjääriastmele, mis on tõlkidel AD5. Kui olete huvitatud tööst kirjaliku tõlkijana, tutvuge kirjaliku tõlke peadirektoraadi veebisaidi töölevõtu leheküljegaexternal link.

Tõlkide avatud konkursse korraldatakse üksikute tõlkeüksuste vajadusest sõltuvalt. Kvalifitseerumiseks tuleb täita mitmeid tingimusi, eelkõige koolituse ja keeleoskuse osas (oluline on milliseid passiivseid keeli erinevad tõlkeüksused vajavad). Eksamil kontrollitakse mitmeid oskusi: järel- ja sünkroontõlke ning vajadusel ka retour´i (võõrkeelde tõlke) oskust ning erinevaid taustateadmisi.

Erandkorras, kiireloomulise nõudluse rahuldamiseks, võib tõlgid palgata ajutiste töötajatena.

Vabakutselised tõlgid

Nii Euroopa Parlamendil, Euroopa Komisjonil kui ka Euroopa Kohtul on igaühel oma tõlketeenistus, kuid alaliste tõlkide töölevõtmist ja vabakutseliste tõlkide valikut korraldatakse ühiseltexternal link.

Tõlkepraktika

Suulise tõlke peadirektoraat ei võimalda tõlkepraktikat, kuid teeb tihedat koostööd mitme tõlkekooliga pdf - 2 MB [2 MB] .

Kandidaatriikide vabakutseliste tõlkide akrediteerimiseksamid

- Teave kandideerijatele on vabakutseliste tõlkide akrediteerimislehelexternal link.

- Kui olete elektroonilise vormi korra juba täitnud, siis palume seda uuesti mitte teha.

- Kõik dokumendid peavad olema kohal tähtajaks, kui see on antud.

- Kandideerimisavalduse võib esitada igal ajal – ka siis, kui eksameid pole kavandatud.