Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Karrieremuligheder i GD for Tolkning

Faste stillinger

GD for Tolkning beskæftiger såvel administrativt som sprogligt personale (tolke). For at blive ansat gælder der de samme regler som for enhver anden fast stilling i Europa-Kommissionenexternal link. For at sikre lige muligheder for alle EU-borgere foregår ansættelse efter en procedure med åbne udvælgelsesprøverexternal link, Hvis man består en prøve, kommer man på en liste over egnede ansøgere. Administrativt personale og tolke ansættes på grundlag af disse lister, normalt på de lavere karrieretrin, som for tolke er AD5. Hvis du er interesseret i en karriere som oversætter, kan du gå ind på GD for Oversættelses ansættelsessideexternal link.

De åbne udvælgelsesprøver for tolke afholdes under hensyntagen til personalebehovet i de enkelte tolkeafdelinger. For at kunne deltage i prøven skal man opfylde en række krav, navnlig vedrørende uddannelses- og sprogprofil (dvs. de passive sprog der er behov for i de forskellige tolkekontorer). Prøven omfatter flere elementer: prøve i konsekutiv tolkning og simultantolkning, og i visse tilfælde også på et retursprog, samt prøver i flere ikke-sproglige forhold.

Undtagelsesvis kan tolke, hvis der er et særligt eller akut behov, ansættes som midlertidigt ansatte.

Freelancetolke

Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og EF-Domstolen har hver deres tolketjeneste, men rekrutteringen af fastansatte tolke og udvælgelsen af freelancetolke foretager institutionerne i fællesskabexternal link.

Tolkepraktikanter

GD for Tolkning har ingen praktikpladser for tolke, men har en tæt kontakt til en række tolkeskoler pdf - 2 MB [2 MB] .
Det skal dog anføres, at der ikke for indeværende udbydes nogen uddannelse i konferencetolkning i Danmark, da det tidligere kursus ved CBS i København p.t. er sat i bero.

Kvalifikationsprøver for freelancetolke fra kandidatlandene

- Se websiden om akkreditering af freelancetolkeexternal link, hvis du har lyst til deltage

- Hvis du har udfyldt den elektroniske formular før, behøver du ikke at gøre det igen.

- Alle dokumenter skal indsendes inden den evt. anførte frist.

- Du er dog til enhver tid velkommen til at indsende en ansøgning, også selv om der ikke er nogen prøver under opsejling.