Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Pracovní příležitosti na GŘ pro tlumočení

Jak se stát českým tlumočníkem

Roderick Jones, vedoucí oddělení českého tlumočení Evropské komise, mluví o požadavcích na české tlumočníky

Email: Roderick.Jones@ec.europa.euexternal link

Stálá pracovní místa

GŘ pro tlumočení zaměstnává administrativní pracovníky a tlumočníky. Pro přijetí do zaměstnání platí stejná pravidla jako pro jakákoli jiná stálá pracovní místa v Evropské komisiexternal link. Aby byly zaručeny stejné podmínky pro všechny občany Unie, probíhá nábor formou otevřených výběrových řízeníexternal link,na jejichž základě se sestavují seznamy úspěšných kandidátů. Administrativní pracovníci a tlumočníci jsou nabíráni z těchto seznamů, přičemž obvykle nastupují v nižších platových třídách (v případě tlumočníků AD5). Pokud chcete pracovat jako překladatel, navštivte náborovou stránku GŘ pro překladyexternal link.

Otevřená výběrová řízení pro tlumočníky se organizují podle potřeb jednotlivých tlumočnických oddělení. Účast ve výběrovém řízení je podmíněna splněním určitého počtu požadavků, zejména pokud jde o vzdělání a jazykový profil (tj. pasivní jazyky žádané v jednotlivých tlumočnických odděleních). Výběrové řízení má řadu částí: zkoušky z konsekutivního a simultánního tlumočení a případně též z tlumočení do cizího jazyka a také zkoušky z různých nejazykových oblastí.

Ve výjimečných a naléhavých případech lze tlumočníky přijmout rovněž jako pracovníky na dobu určitou.

Externí tlumočníci (freelance)

Přestože Evropský parlament, Evropská komise a Evropský soudní dvůr mají každý svou tlumočnickou službu, nábor interních tlumočníků i akreditace externích tlumočníků jsou prováděny společněexternal link.

Stáže pro tlumočníky

GŘ pro tlumočení stáže pro tlumočníky nenabízí, nicméně úzce spolupracuje s řadou tlumočnických škol pdf - 2 MB [2 MB] .

Akreditační testy pro externí tlumočníky z kandidátských zemí

- Přihlásit se můžete na stránce věnované akreditaci externích tlumočníkůexternal link.

- Pokud jste elektronickou přihlášku již někdy v minulosti vyplňovali, nevyplňujte ji prosím znovu.

- Veškeré dokumenty musí být doručeny ve stanovené lhůtě.

- Nezapomeňte, že můžete poslat přihlášku kdykoli, i když není plánována žádná zkouška.