Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Професионални възможности за кариера в ГД "Устен превод"

Как мога да стана български устен преводач?

Чуйте Екатерина Драганова, Ръководител на Българския отдел "Устни преводачи" в Европейската комисия, която ще представи изискванията за професията "Устен преводач на български език".

Email: Ekaterina.DRAGANOVA@ec.europa.euexternal link

Щатни места

ГД "Устен превод" използва административни, както и езикови кадри (устни преводачи). За да станете част от щатния състав, се прилагат същите правила и норми като за всяка друга щатна длъжност в Европейската комисияexternal link. За да се гарантира еднакъв достъп за всички граждани на Съюза, набирането на кадри става посредством процедура на подбор чрез общи конкурсиexternal link, които водят до изготвяне на резервни списъци от успешно изкаралите конкурса. Административният персонал и устните преводачи се набират от тези списъци, обикновено за по-ниските степени (за устните преводачи AD5). Ако се интересувате от кариерата на писмен преводач, прегледайте страницата с условията за подбор на кадри на ГД "Писмен превод"external link.

Общите конкурси за устни преводачи се организират в зависимост от нуждите от кадри в преводаческите екипи по езици. За да бъдете допуснати до участие, трябва да отговаряте на определени изисквания за образованието и езиковия ви профил (т.е. в различните преводачески отдели се търсят определени пасивни езици, от които ще превеждате на родния си език). Конкурсът включва различни изпитни процедури: консекутивен превод, симултанен превод, а в някои случаи и превод на един чужд език (т.н. retour); от родния език, както и редица изпити извън езиковата област.

По изключение, за да се откликне на някои специфични нужди, могат да се набират устни преводачи като "временни служители" - на временен договор.

Устни преводачи на свободна практика (free-lance)

Европейският парламент, Европейската Комисия и Съдът на Европейските общности имат отделни служби за устен превод, но набирането на щатни устни преводачи, както и на устни преводачи на свободна практика се извършва с обща конкурс.external link

Устни преводачи - стажанти

ГД "Устен превод" не предлага стажове за устни преводачи, но си сътрудничи тясно с преводаческите школи pdf - 2 MB [2 MB] .

Тестове за акредитиране на устни преводачи на свободна практика в страните-кандидатки

- Ако желаете да кандидатстватеexternal link, прегледайте страницата за акредитиране на устните преводачи на свободна практика.

- Ако вече сте попълнили електронния формуляр, не го правете повторно.

-Всички документи трябва да бъдат изпратени и получени в определените срокове.

-Можете да изпратите кандидатурата си във всеки един момент, дори да няма обявени дати за предстоящ тест.