Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...
 • Anketa o zadovoljstvu strank
  Generalni direktorat Evropske komisije za tolmačenje je med 12. in 23. novembrom 2007 izvedel anketo o zadovoljstvu udeležencev sestankov v Svetu, Komisiji, Evropskem ekonomsko-socialnem odboru ter Odboru regij. Prejeli smo 3152 odgovorov na naš vpra...

B

 • Bibliografija
  Dela o poklicu tolmača Dela o usposabljanju tolmačev Seleskovitch, Danica en Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications officielles des Commu...

D

 • Delovno mesto simultanih tolmačev
  Številni konferenčni prostori imajo vgrajene kabine in opremo za simultano tolmačenje. Če na voljo ni vgrajenih kabin, simultani tolmači delajo v mobilnih kabinah. Glavni kongresni center Evropske komisije, Centre de Conférence Albert Borschette (CCA...

G

 • Gradivo in terminologija
  Pogodbe in zakonodaja Dejavnosti Evropske unije Evropska komisija Podatkovne zbirke evropskih institucij Spletne strani evropskih institucij Spletne strani držav članic Spletne strani mednarodnih organizacij Pogodbe in zakonodaja Vse povezave na tej ...

J

 • Jezikovne kombinacije konferenčnih tolmačev
  Konferenčni tolmači večinoma tolmačijo iz pasivnih jezikov v materni jezik. Materni jezik je njihov aktivni jezik in ga včasih imenujemo tudi jezik A. Nekateri tolmači popolnoma obvladajo tudi nematerni jezik in lahko tolmačijo vanj iz enega ali več ...
 • Jezikovni režim
  Pri tolmačenju govorimo o aktivnih in pasivnih jezikih. Aktivni jezik je jezik, v katerega tolmač tolmači in ga delegati lahko poslušajo. Pasivni jezik je jezik, iz katerega je tolmač usposobljen tolmačiti in ga delegati govorijo. Sestanek, na katere...

K

 • Kaj je asimetrično tolmačenje?
  Vsi udeleženci govorijo v svojem maternem jeziku, vendar poslušajo tolmačenje le v nekaj jezikov. Pogosto udeleženci razumejo enega (ali več) razširjenih jezikov, vendar pa ga ne obvladajo dovolj, da bi v njem samozavestno govorili. Asimetrično tolma...
 • Kaj je cheval?
  Tolmač na sestanku izmenično dela v dveh kabinah. Tolmač cheval (francosko „konj“) na sestanku „sedi v dveh kabinah“. Ponavadi sta za vsak jezik navzoča vsaj dva tolmača. Če pa se na sestanku hkrati uporabljata samo dva jezika, lahko za tak sestanek ...
 • Kaj je konferenčno tolmačenje?
  Konferenčno tolmačenje je povezano izključno z ustnim sporazumevanjem: tolmači v prvi osebi ednine kar najbolj naravno in tekoče prenašajo sporočilo iz enega jezika v drugega, pri čemer povzamejo način govora, ton in poudarke govorca. Več......
 • Kaj je konferenčno tolmačenje?
  Konferenčno tolmačenje je povezano izključno z ustnim sporazumevanjem: tolmači v prvi osebi ednine kar najbolj naravno in tekoče prenašajo sporočilo iz enega jezika v drugega, pri čemer povzamejo način govora, ton in poudarke govorca. Ne smemo ga zam...
 • Kaj je konsekutivno tolmačenje?
  Tolmačenje, ko govorec zaključi govor. Tolmač sedi pri udeležencih, posluša govor in ga nato na koncu prenese v drug jezik, ponavadi s pomočjo zapiskov. Simultano tolmačenje je večinoma nadomestilo konsekutivno, vendar pa je še vedno pomembno za neka...
 • Kaj je pivot?
  Posredno tolmačenje prek enega samega jezika. Če sta samo en ali dva tolmača usposobljena za tolmačenje iz manj razširjenega jezika, sta „pivots“ za druge kabine, ki njuno tolmačenje uporabljajo kot posredni jezik (rele). Tolmače, ki služijo kot rele...
 • Kaj je rele (iz fr. relay)?
  Posredno tolmačenje prek tretjega jezika. Kadar udeleženec govori v jeziku, ki ga tolmač v aktivni jezikovni kabini ne pokriva, se ta kabina lahko prek zvočne povezave poveže z drugo kabino, ki ta jezik tolmači, ter nato prenese govor v svoj jezik. T...
 • Kaj je retour?
  Tolmačenje v nematerni jezik. Ponavadi tolmači tolmačijo v svoj materni jezik. Nekateri tolmači tako dobro obvladajo drug jezik, da lahko tolmačijo v ta jezik iz svojega maternega jezika. Takšno tolmačenje se imenuje retour. Ponavadi uporabljamo za t...
 • Kaj je simultano tolmačenje?
  Tolmačenje med govorom. Tolmač dela v zvočno izolirani kabini skupaj z vsaj še enim tolmačem. Govorec v sejni dvorani govori v mikrofon, tolmač ga posluša prek slušalk in skoraj hkrati prenese sporočilo v svoj mikrofon. Udeleženci v dvorani na svojih...
 • Kaj je tolmačenje v znakovni jezik?
  Simultano tolmačenje v znakovni jezik. Tolmači v znakovni jezik sodelujejo pri sestankih z gluhimi udeleženci, kjer tolmačijo iz govorjenega jezika v znakovni jezik in obratno. Tolmač sedi ali stoji na vidnem mestu pred gluhimi udeleženci. Čeprav so ...
 • Kaj je šepetano tolmačenje?
  Šepetano simultano tolmačenje. Tolmač sedi ali stoji ob udeležencih in šepetaje simultano tolmači udeležencem. Šepetano tolmačenje se lahko uporablja le za majhno število udeležencev, ki sedijo ali stojijo blizu skupaj. Ponavadi se uporablja pri dvos...
 • Kako najbolje izkoristiti večjezična srečanja
  Generalni direktorat za tolmačenje vsako leto zagotavlja tolmače za 10 000 do 11 000 sestankov. Naloga tolmačev je omogočiti sporazumevanje med udeleženci, ki ne govorijo skupnega jezika. Naše izkušnje kažejo, da so za delo večjezičnega sestanka bist...
 • Komisarka
  GD za tolmačenje je v pristojnosti podpredsednice Kristaline Georgieve .  ...
 • Kratka zgodovina
  Generalni direktorat za tolmačenje, prej imenovan Skupna služba za tolmačenje in konferenčne storitve (znana tudi po francoski kratici SCIC), že od začetka sodeluje pri razvoju Evropske unije, nekdanje Evropske skupnoste, in sledi vsaki širitvi. 2005...

M

 • Mednarodno sodelovanje
  GD za tolmacenje je s pomocjo GD za izobraževanje in kulturo ter evropskih univerzitetnih mrež (projekt tematskih mrež) pripravil in zacel dva projekta podiplomskih programov. Ta podiplomska programa združujeta univerze iz razlicnih držav ter s tem k...

N

 • Nasveti za govornike
  Generalni direktorat Evropske komisije za tolmačenje ima večletne izkušnje. Naši tolmači so pripravili nekaj nasvetov za govornike na sestankih s tolmačenjem. Če želite, si lahko brošuro v obliki PDF s temi nasveti tudi natisnete. Ko vam vodja sestan...
 • Naše delo
  Kaj dela GD za tolmačenje? Zakaj so vsi ti jeziki pomembni? Za koga dela GD za tolmačenje? Koliko vse to stane? Kako je tolmačenje organizirano? Ključni podatki o GD za tolmačenje Kaj dela GD za tolmačenje? Generalni direktorat za tolmačenje (GD za t...
 • News
  ...

O

 • Organizacija konferenc
  Organizacija konferenc je strateškega pomena za komunikacijsko politiko Evropske komisije. Enota za organizacijo konferenc pri GD za tolmačenje je strokovni organizator konferenc Evropske komisije, ki za različne oddelke Komisije organizira dogodke v...
 • Organizacija konferenc
  Organizacija konferenc je strateškega pomena za komunikacijsko politiko Evropske komisije. Enota za organizacijo konferenc pri GD za tolmacenje je strokovni organizator konferenc Evropske komisije, ki za razlicne oddelke Komisije organizira dogodke v...

P

 • Pomislite na tolmačenje pri pripravi sestanka
  Odločili ste se, da bo na vašem sestanku tolmačenje. Obsežne izkušnje in nedavne raziskave komuniciranja so poudarile pomembna vprašanja za pripravo sestanka. Najprej preglejte ta vprašanja : Vprašanja v zvezi s komunikacijo Ali ste na zadnjem takšne...
 • Pomoč pri načrtovanju konferenčnih prostorov
  GD za tolmačenje ima obsežne izkušnje z gradnjo in prenovo prostorov za konference in sestanke, ki vključujejo prostore za simultano tolmačenje. GD za tolmačenje je pripravljen svoje znanje deliti z arhitekti, gradbeniki ali ponudniki javnih in zaseb...
 • Pomoč univerzam
  Evropska komisija tesno sodeluje z univerzami, ki ponujajo usposabljanja za konferenčne tolmače, da bi zagotovila visoke poklicne standarde. Čeprav Komisija sama ne organizira usposabljanj za tolmače, pa ponuja tako strokovno pomoč izkušenih izvajalc...
 • Priložnosti za delo pri GD za tolmačenje
  Zaposlitev GD za tolmačenje zaposluje administrativno osebje in tolmače. Za ta delovna mesta se uporabljajo enaka pravila kot za vsako drugo redno zaposlitev pri Evropski komisiji . Možnosti zaposlitve so enake za vse državljane Unije, saj kadrovanje...

S

 • Smernice za govornike pri spletnem prenosu
  Tehnologije pretakanja multimedije po spletu oziroma spletni prenos (t.i. webcasting) omogočajo posameznikom sodelovanje na konferencah prek interneta od koder koli (iz pisarne ali od doma). Združevanje digitalne avdiovizualne tehnologije z grafičnim...

T

V

 • Večjezični klepeti
      Evropska komisija organizira večjezične „klepete“: politiki se po internetu pogovarjajo z evropskimi državljani v posebnih spletnih klepetalnicah. Posamezniki lahko v klepetu sodelujejo v različnih jezikih, ki so na voljo. Postavljena vprašanja t...
 • Večjezični spletni prenos in klepet
  Virtualne konference pogosto združujejo več medijskih orodij. GD za tolmačenje običajno omogoča naslednjo kombinacijo : „spletni prenos“ (t.i. webcasting), ki ljudem na oddaljenih lokacijah omogoča sodelovanje na konferenci v katerem koli jeziku, za ...
 • Videokonferenca in takojšnje sporočanje
  Zaenkrat standardi videokonferenc (tj. ITU-T H.320, ki se uporablja z ISDN povezavo, ali H.323 na omrežjih IP) ne izpolnjujejo tehničnih zahtev za simultano tolmačenje, kot so določene v standardu ISO-2603 in v kodeksu uporabe novih tehnologij, ki ga...
 • Vodenje uspešnega sestanka s tolmačenjem
  Vsaka ekipa tolmačev ima svojega vodjo. Ta vam bo pred začetkom sestanka potrdil razpoložljive jezike in omenil druge pomembne informacije o delovnih razmerah/časovnem razporedu. Ob začetku sestanka povejte sodelujočim, katere jezike lahko govorijo i...

W