Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...

B

 • Badanie Poziomu Zadowolenia Klientów
  Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych Komisji Europejskiej przeprowadziła w okresie 12-23 listopada ub.r. badanie poziomu zadowolenia uczestników spotkań w Radzie, Komisji, Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitecie Regionów. Otrz...
 • Bibliografia
  Opracowania o zawodzie tłumacza ustnego Opracowania o szkoleniu tłumacza ustnego Seleskovitch, Danica and marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publi...

C

 • Co nowego?
  ...
 • Co to jest cheval?
  Cheval to sytuacja, w której tłumacz pracuje na zmianę w dwóch kabinach podczas jednego spotkania. Tłumacz cheval (z fr. koń) „obsługuje” dwie kabiny podczas spotkania. Zazwyczaj na każdy język przypada co najmniej dwóch tłumaczy, jednak w przypadku ...
 • Co to jest pivot?
  Zastosowanie jednego wybranego języka jako źródłowego dla innych kabin. Jeśli mniej znanym językiem włada jako biernym tylko jeden lub dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z tego języka na swój język aktywny, który służy jako „pivot” dla tłumaczy z innych...
 • Co to jest relay?
  Tłumaczenie między dwoma językami przy wykorzystaniu języka trzeciego. Kiedy uczestnik spotkania mówi w języku, z którego nie pracuje żaden z tłumaczy w danej kabinie, kabina ta może przełączyć się na inny kanał, na którym dostępne jest tłumaczenie w...
 • Co to jest retour (tłumaczenie "zwrotne")?
  Tłumaczenie z języka ojczystego na język obcy. Tłumacze zazwyczaj pracują na język ojczysty. Tylko niektórzy z nich znają drugi język na tyle dobrze, by móc tłumaczyć na ten język z języka ojczystego. Tę technikę tłumaczenia określa się z francuskieg...
 • Co to jest tłumaczenie asymetryczne?
  Wszyscy uczestnicy spotkania wypowiadają się w języku ojczystym, ale słuchają tłumaczenia tylko na kilka wybranych języków. W wielu przypadkach delegaci rozumieją jeden lub kilka powszechnie znanych języków, jednak nie czują się na siłach, aby swobod...
 • Co to jest tłumaczenie na język migowy?
  Tłumaczenie symultaniczne na język migowy. Tłumacze języka migowego pracują na spotkaniach z udziałem osób niesłyszących. Ich zadaniem jest tłumaczenie z języka mówionego na migowy i odwrotnie. Tłumacz siedzi lub stoi w widocznym miejscu naprzeciw ni...
 • Co to jest tłumaczenie szeptane ("szeptanka")?
  Tłumaczenie symultaniczne do ucha delegata, który siedzi obok tłumacza. Tłumacz siedzi albo stoi pomiędzy uczestnikami spotkania i tłumaczy symultanicznie szepcząc słuchaczom do ucha. Z tłumaczenia szeptanego można korzystać jedynie przy niewielkiej ...
 • Czaty internetowe w wielu językach
    Komisja Europejska organizuje czaty internetowe w wielu językach, podczas których politycy rozmawiają z obywatelami dzięki programom typu Instant Messenger. Przebieg dyskusji można śledzić w różnych językach. Bieżące tłumaczenie pytań (z określonyc...
 • Czym jest tłumaczenie konferencyjne?
  Tłumaczenie konferencyjne to wyłącznie ustna forma komunikacji. Ma ono na celu przekazanie treści wyrażanej w jezyku źródłowym w sposób naturalny i płynny, z uwzględnieniem sposobu mówienia, tonu i przekonań mówcy. Tłumacz wypowiada się zawsze w pier...
 • Czym jest tłumaczenie konferencyjne?
  Tłumaczenie konferencyjne to wyłącznie ustna forma komunikacji. Ma ono na celu przekazanie treści wyrażanej w jezyku źródłowym w sposób naturalny i płynny, z uwzględnieniem sposobu mówienia, tonu i przekonań mówcy. Tłumacz wypowiada się zawsze w pier...
 • Czym jest tłumaczenie konsekutywne?
  Tłumaczenie odbywające się po zakończeniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz znajduje się obok mówcy, słucha jego wypowiedzi i po jej zakończeniu odtwarza ją w całości w innym języku, z reguły korzystając z notatek sporządzanych w trakcie przemówienia. Obecni...
 • Czym jest tłumaczenie symultaniczne?
  Tłumaczenie odbywające się jednocześnie z wystąpieniem. Tłumaczenie symultaniczne odbywa się w dźwiękoszczelnej kabinie, w zespole co najmniej dwóch tłumaczy. Mówca na sali mówi do mikrofonu; tłumacz słucha przemówienia przez słuchawki i niemal równo...
 • Czym się zajmujemy?
  Czym zajmuje się Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych? Dlaczego wszystkie języki są tak ważne? Dla kogo pracuje Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych? Jakie koszty wiążą się z pracą Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych? Jak zorganizowane ...

D

 • Dokumenty i terminologia
  Traktaty i prawodawstwo Działalność Unii Europejskiej Komisja Europejska Bazy danych instytucji europejskich (Terminologia) Strony internetowe instytucji europejskich (Terminologia) Strony internetowe państw członkowskich (Terminologia) Strony intern...

J

 • Jak zapewnić sukces spotkania prowadzonego w wielu językach?
  Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych zatrudnia tłumaczy obsługujących od 10 do 11 tysięcy spotkań rocznie. Ich zadaniem jest umożliwianie komunikacji osobom niemówiącym tym samym językiem. Nasze doświadczenie uczy, iż podczas wielojęzycznych spot...

K

 • Kombinacja językowa tłumacza konferencyjnego
  W większości przypadków tłumacze konferencyjni pracują ze swych języków biernych na język ojczysty. Język ojczysty jest ich językiem aktywnym, nazywanym czasem także językiem A. Niektórzy tłumacze posługują się znakomicie językiem niebędącym ich języ...
 • Komisarz
  Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych podlega wiceprzewodniczącej Kristalinie Georgiewej .  ...
 • Krótka historia
  Od samego początku rozwoju Unii Europejskiej (wcześniej Wspólnoty Europejskiej), Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych - wcześniej znana pod nazwą Wspólnej Służby ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji (SCIC) - dotrzymywała kroku kolejnym rozszerzeni...

M

 • Miejsce pracy tłumaczy symultanicznych
  Wiele sal konferencyjnych wyposażonych jest we stacjonarne kabiny i sprzęt do tłumaczenia symultanicznego. Jeśli nie ma kabin stacjonarnych, tłumacze symultaniczni pracują w kabinach przenośnych. W głównym centrum konferencyjnym Komisji Europejskiej,...
 • Możliwości zatrudnienia w DG ds. Tłumaczeń Ustnych
  Stanowiska etatowe DG ds. Tłumaczeń Ustnych zatrudnia pracowników administracji oraz tłumaczy ustnych. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony) wymaga spełnienia takich samych zasad, jakie obowiązującą przy rekrutacji pracownikó...

O

 • O tłumaczeniu warto już pomyśleć na etapie planowania spotkania
  Podjęli się Państwo zorganizowania konferencji z wykorzystaniem tłumaczenia ustnego. Doświadczenia tłumaczy oraz wyniki badań w dziedzinie komunikacji językowej wykazują, iż szczególnie istotne podczas organizacji spotkania są następujące zagadnienia...
 • Organizacja konferencji
  Organizowanie konferencji odgrywa strategiczna role w polityce komunikacji Komisji Europejskiej. Dzial ds. organizacji konferencji DG ds. Tlumaczen Ustnych zajmuje sie organizacja konferencji w Brukseli oraz w innych miejscach na swiecie dla róznych ...
 • Organizacja konferencji
  Organizowanie konferencji odgrywa strategiczną rolę w polityce komunikacji Komisji Europejskiej. Dział ds. organizacji konferencji DG ds. Tłumaczeń Ustnych zajmuje się organizacją konferencji w Brukseli oraz w innych miejscach na świecie dla różnych ...

P

 • Pomoc dla wyższych uczelni
  Komisja Europejska ściśle współpracuje z uczelniami, których programy obejmują kursy w zakresie tłumaczeń konferencyjnych, co ma na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu standardów zawodowych. Mimo że sama Komisja nie organizuje kursów w zakresie tł...
 • Pomoc przy projektowaniu obiektów konferencyjnych
  DG ds. Tłumaczeń Ustnych ma bardzo bogate doświadczenie w budowie i modernizacji ośrodków konferencyjnych, w których instalowany jest sprzęt do tłumaczenia symultanicznego. Dyrekcja chętnie dzieli się swoją wiedzą z architektami i inwestorami zarówno...

S

U

 • Układ językowy / konfiguracja językowa
  Tłumacze wyróżniają języki aktywne i bierne. Język aktywny jest językiem, na który tłumacze pracują i którego mogą słuchać uczestnicy spotkania. Język bierny jest językiem, z którego dostępne jest tłumaczenie i którym mogą posługiwać się uczestnicy s...

W

 • W jaki sposób przewodniczyć obradom tłumaczonym symultanicznie?
  Podczas każdej konferencji jeden z tłumaczy pełni rolę koordynatora. Skontaktuje się on z Państwem przed rozpoczęciem pierwszej sesji, aby potwierdzić jakie języki będą używane podczas obrad oraz przedstawić inne istotne informacje dotyczące warunków...
 • Wideokonferencja z wykorzystaniem trybu instant messaging
  Jak do tej pory standardy wideokonferencji (tj. norma ITU-T H.320 stosowana dla linii ISDN lub norma H.323 dla sieci IP) nie spełniają wymogów tłumaczenia symultanicznego, określonych w normie ISO-2603 oraz w Kodeksie stosowania nowych technologii pr...
 • Wielojęzyczne konferencje transmitowane na żywo w Internecie połączone z czatem internetowym
  Wirtualne konferencje często łączą różne rozwiązania medialne. DG ds. Tłumaczeń Ustnych łączy zazwyczaj następujące elementy: Przekaz internetowy pozwalający osobom znajdującym się w różnych miejscach śledzić przebieg konferencji w językach, na które...
 • Wskazówki dla delegatów zabierających głos podczas konferencji
  Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych stanowiąca część Komisji Europejskiej posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie organizowania spotkań międzynarodowych. Nasi tłumacze przygotowali kilka wskazówek dla delegatów zabierających głos na spotk...
 • Wskazówki dla delegatów zabierających głos podczas konferencji transmitowanych na żywo w Internecie przy użyciu mediów strumieniowych
  Technologia mediów strumieniowych (tzw. webcasty) pozwala na uczestniczenie w konferencji za pośrednictwem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym znajdujemy się w danej chwili (biuro/dom). Połączenie cyfrowych rozwiązań audiowizualnych z pokazem...
 • Współpraca międzynarodowa
  Przy wsparciu DG ds. Edukacji i Kultury oraz Europejskich Sieci Uczelnianych zgrupowanych w Sieci Tematyczne (TNP), DG ds. Tlumaczen Ustnych zainicjowala i uruchomila dwa programy studiów uzupelniajacych (na poziomie Master’s). W programach tych ucze...