Mogħdija tan-navigazzjoni

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...
 • Aħseb fl-interpretazzjoni meta tippjana l-laqgħa tiegħek
  Iddeċidejt li tagħmel laqgħa bl-interpretazzjoni. Esperjenza estensiva u riċerka riċenti dwar il-komunikazzjoni wrew il-punti li ġejjin bħala importanti fit-tħejjija ta’ dan it tip ta’ laqgħat. Jekk jogħġbok ħares lejn dawn il-punti l-ewwel u qabel k...

B

 • Biblijografija
  Ħidmiet fuq il-professjoni ta’ l-interpretu Xogħol fuq it-taħriġ ta' l-Interpretu Seleskovitch, Danica u Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des public...

C

 • Chats multilingwi
      Iċ-“chats” multilingwi jiġu organizzati mill-Kummissjoni Ewropea: personalitajiet politiċi jinteraġixxu maċ-cittadini Ewropej mqabbda ma’ l-internet, bl-użu ta’ faċilità taċ-chat. In-nies jistgħu isegwu d-diskussjoni chat b’liema lingwa jixtiequ ...
 • Customer Satisfaction Survey
  Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni tal-Kummissjoni, wettaq stħarriġ bejn it-12 ta' Novembru u t-23 ta' Novembru, dwar il-livell ta' sodisfazzjon tal-parteċipanti f'laqgħat li jsiru ġewwa l-Kunsill, il-Kummissjoni, il-Kumitat Ekonomiku u So...

D

 • Dokumenti u terminoloġija
  Trattati u leġiżlazzjoni Attivitajiet ta’ l-Unjoni Ewropea Il-Kummissjoni Ewropea Bażijiet tad-Dejta tal-Istituzzjonijiet Ewropej (Terminoloġija) Siti ta’ l-Istituzzjonijiet Ewropej Is-Siti ta' l-Istati Membri Siti ta’ Organizzazzjonijiet Internazzjo...

G

 • Għajnuna biex tiddisinnja l-faċilità tal-konferenzi tiegħek
  Id-DĠ Interpretazzjoni għandu esperjenza estensiva fil-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet għal-laqgħat u l-konferenzi b'istallazzjonijiet għall-interpretazzjoni simultanja. Id-DĠ Interpretazzjoni lest jaqsam l-għarfien tagħha ma’ periti,...
 • Għajnuna lill-Universitajiet
  Il-Kummissjoni tikkollabora mill-qrib mal-universitajiet li jipprovdu t-taħriġ għall-interpreti tal-konferenzi biex tiżgura standards professjonali ta' livell għoli. Minkejja li l-Kummissjoni ma torganizzax hi korsijiet ta' taħriġ tal-interpretazzjon...

I

 • Il-Kummissarju
  DĠ Interpretazzjoni tirreferi għall-Viċi President Kristalina Georgieva .  ...
 • Il-post tax-xogħol ta’ l-interpreti simultanji
  Ħafna mis-swali tal-konferenzi għandhom kabini apposta u huma attrezzati għall- interpretazzjoni simultanja. Jekk ma jkunx hemm kabini permanenti, l-interpreti simultanji jaħdmu f’kabini mobbli. Iċ-ċentru ewlieni tal-konferenzi tal-Kummissjoni Ewrope...
 • It-tiżwieqa tal-lingwi ta’ l-interpretu tal-konferenza
  F’bosta każi, l-interpretu tal-konferenza jaħdem mil- lingwi passivi tiegħu lejn ilsien art twelidu. Ilsien art twelidu huwa l- lingwa attiva u xi kultant jissejjaħ il- lingwa A. Xi interpreti jkunu jafu b’mod eċċellenti lingwa oħra apparti lsien art...

K

 • Kooperazzjoni internazzjonali
  Id-DĠ Interpretazzjoni beda u nieda żewġ proġetti fil-livell masters bl-għajnujna tad- DĠ Edukazzjoni u Kultura u n-Netwerks Universitarji Ewropej TNP. Dawn il-programmi fil-livell masters iressqu universitajiet minn pajjiżi differenti lejn xulxin sa...

L

 • Linjigwida għall-kelliema f’avveniment ta’ webcast
  It-teknoloġiji tal-midja bl-istreaming jew bil-webcasting jippermettu n-nies isegwu l-konferenzi permezz ta’ l-internet minn kwalunkwe post 'il bogħod (l-uffiċċju/id-dar). Meta tgħaqqad il-vidjow u l-awdjo diġitali ma preżentazzjonijiet bl-islides (p...

N

 • News
  ...

O

 • Opportunitajiet ta’ karriera mad-DĠ Interpretazzjoni
  Pożizzjonijiet bħala membru ta’ l-istaff Id-DĠ Interpretazzjoni jimpjega kemm staff lingwistiku (interpreti) kif ukoll amministrattiv. Sabiex issir membru ta’ l-istaff, japplikaw l-istess regoli bħal kwalunkwe pożizzjoni permanenti oħra fi ħdan il-Ku...
 • Organizzazzjoni tal-Konferenzi
  L-organizzazzjoni tal-konferenzi ghandha rwol strategiku fil-politika ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. It-Taqsima ta’ l-Organizzazzjoni tal-Konferenzi tad-DG Interpretazzjoni hija l-organizzatrici professjonali tal-konferenzi tal-Kummissjo...
 • Organizzazzjoni tal-Konferenzi
  L-organizzazzjoni tal-konferenzi għandha rwol strateġiku fil-politika ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. It-Taqsima ta’ l-Organizzazzjoni tal-Konferenzi tad-DĠ Interpretazzjoni hija l-organizzatriċi professjonali tal-konferenzi tal-Kummissjo...

R

 • Reġim lingwistiku
  L-interpreti jitkellmu dwar lingwi attivi u passivi. Lingwa attiva hija lingwa li jitkellmu l-interpreti u li d-delegati jistgħu jisimgħu. Lingwa passiva hija lingwa li jitkellmu d-delegati u li jifhmuha l-interpreti. Laqgħa b’reġim lingwistiku ta’ 2...

S

 • Suġġerimenti għall-kelliema
  Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea ġabar l-esperjenza fuq ħafna snin. L-interpreti tagħna ħejjew xi ftit suġġerimenti għall-kelliema fil-laqgħat bl-interpretazzjoni. Tista’, jekk trid, tistampa fuljett PDF b'din l-i...

T

 • Tippresjedi laqgħa bl-interpretazzjoni b'suċċess
  Kull tim ta’ interpreti jiġi assenjat b’kap tat-tim. Hu jew hi jikkuntattjawk qabel il-bidu tal-laqgħa biex jikkonfermaw il-lingwi disponibbli u jispjegaw fil-qosor informazzjoni relevanti oħra dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-iskeda tal-ħiniji...

V

 • Vidjokonferenza li tinkludi fiha messaġġi istantanji
  S’issa, l-istandards tal-Vidjokonferenzi (jiġifieri ITU-T H.320 użati b’linji ta’ l- ISDN, jew H.323 fuq netwerks IP) ma’ ssodisfawx il-htiġijiet tekniċi għall-interpretazzjoni simultanja kif speċifikat fl-istandard ISO-2603 u fil- Kodiċi tat-Teknolo...

W

 • Working with interpreters
  The Directorate General for Interpretation provides interpreters for between 10000 and 11000 meetings every year. It is the interpreters' job to make communication possible between delegates who do not share a language. Our experience has shown that ...

X

 • X'nagħmlu
  X’jagħmel id-DĠ Interpretazzjoni? Għalfejn huma importanti dawn il-lingwi kollha? Għal min jaħdem id-DĠ Interpretazzjoni? Kemm iqum dan kollu? Kif jiġi organizzat l-interpretar? Ċifri Ewlenin tad-DĠ Interpretazzjoni X’jagħmel id-DĠ Interpretazzjoni? ...
 • Xi jkun Cheval ?
  Interpretu li jaħdem ftit f’kabina waħda u ftit f’kabina oħra waqt l-istess laqgħa. Interpretu Cheval (il-kelma Franċiża għal żiemel) “jirkeb” żewġ kabini fl-istess laqgħa. Normalment, ikun hemm mill-anqas żewġ interpreti preżenti għal kull lingwa, i...
 • Xi jkun Pivot ?
  L-użu ta’ lingwa waħda bħala relay. Jekk ikun hemm biss interpretu wieħed jew tnejn b’lingwa lingwa passiva li ma tkunx daqstant magħrufa, dawn jissejħu “ pivots” għall-kabini l-oħra li jieħdu r- relay minn għandhom. It-terminu bil-Franċiż huwa użat ...
 • Xi jkun Relay ?
  L-interpretazzjoni bejn żewġ lingwi permezz ta’ lingwa oħra. Meta delegat jitkellem b’lingwa li ma tkunx koperta minn interpretu f'kabina bħala lingwa attiva, din il-kabina tista’ tkun mqabbda (b’link awdjo) ma' kabina oħra li tkopri din il-lingwa u ...
 • Xi jkun Retour ?
  Meta taqleb ilsien art twelidek f’lingwa barranija. Normalment l-interpreti jaqilbu d-diskorsi għal ilsien art twelidhom. Xi interpreti jafu lingwa sekondarja tajjeb biżżejjed li jkunu kapaċi jaqilbu d-diskorsi minn ilsien art twelidhom lejn dik il-l...
 • Xi tkun interpretazzjoni bis-sinjali (sign language)?
  Interpretazzjoni simultanja bis-sinjali. L-interpreti tal-lingwa bis-sinjali jaħdmu ma’ parteċipanti torox fil-laqgħat u jinterpretaw mil-lingwa mitkellma għal-lingwa bis-sinjali u mil-lingwa bis-sinjali għal dik mitkellma. L-interpretu jpoġġi jew jo...
 • Xi tkun l-interpretazzjoni Assimetrika ?
  Id-delegati kollha jitkellmu b’ilsien art twelidhom, imma jisimgħu l-interpretazzjoni fi ftit lingwi biss. F’ħafna każi, id-delegati jifhmu lingwa magħrufa waħda (jew aktar), imma ma jħossuhomx komdi jitkellmuha. Mod wieħed kif tagħmel l-aħjar użu mi...
 • Xi tkun l-interpretazzjoni konsekuttiva ?
  Interpretazzjoni wara li jispiċċa jitkellem il-kelliem. L-interpretu jpoġġi mad-delegati, jisma’ d-diskors u jaqilbu fl-aħħar, f’lingwa differenti, ġeneralment bl-użu ta’ noti. Fid-dinja moderna l-interpretazzjoni konsekuttiva ġeneralment tiġi sostit...
 • Xi tkun l-interpretazzjoni simultanja ?
  Interpretazzjoni waqt li jkun qed jitkellem il-kelliem. L-interpretu jaħdem f’> kabina li ma jgħaddix il-ħoss minnha (soundproof) u jkollu ta' lanqas kollega wieħed. Il-kelliem fis-sala tal-laqgħa jitkellem f’mikrofonu, l-interpretu jisma’ l-vuċi per...
 • X’inhi l-interpretazzjoni minn taħt l-ilsien (Whispering) ?
  Interpretazzjoni simultanja minn taħt l-ilsien. L-interpretu jkun bil-qiegħda jew bil-wieqfa qalb id-delegati u jinterpreta direttament f’widnet id-delegati waqt li jkun għaddej id-diskors. L-interpretazzjoni minn taħt l-ilsien tista’ tintuża biss me...
 • X’inhi l-interpretazzjoni tal-konferenzi?
  l-interpretazzjoni tal-konferenzi tittratta esklussivament il-komunikazzjoni orali: li taqleb messaġġ minn lingwa għal oħra , b’mod naturali u li jinftihem, tadotta l-istil, it-ton u l-konvinzjonijiet tal-kelliem u ssir fl-ewwel persuna. M’għandhiex ...
 • X’inhi l-interpretazzjoni tal-konferenzi?
  l-interpretazzjoni tal-konferenzi tittratta esklussivament il-komunikazzjoni orali: li taqleb messaġġ minn lingwa għal oħra , b’mod naturali u li jinftihem, tadotta l-istil, it-ton u l-konvinzjonijiet tal-kelliem u ssir fl-ewwel persuna. Iżjed......

w

 • webcasting multilingwi ma’ chat fuq l-internet
  Il-konferenzi virtwali spiss jikkonsistu f'taħlita ta’ għodod tal-midja. Id-DĠ interpretazzjoni ġeneralment tipprovdi kombinazzjoni ta’: “Webcasting” li jippermetti lin-nies mhux preżenti jsegwu l-konferenza fi kwalunkwe waħda mill-lingwi li għaliha ...