Naršymo kelias

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...

D

 • Daugiakalbiai interneto pokalbiai
      Daugiakalbius interneto pokalbius organizuoja Europos Komisija – naudodamiesi pokalbių programa politikai bendrauja su Europos piliečiais, prisijungusiais prie interneto. Žmonės gali sekti diskusiją bet kuria kalba, į kurią verčiama. Gautus klaus...
 • Dokumentai ir terminija
  Sutartys ir teisės aktai Europos Sąjungos veikla Europos Komisija Europos institucijų duomenų bazės (Terminologija) Valstybių narių tinklavietės Tarptautinių organizacijų tinklavietės Sutartys ir teisės aktai Kaikki tämän osan linkit johtavat EUR-Lex...

I

 • Interneto transliacijos ir pokalbiai daugeliu kalbų
  Virtualiosiose konferencijose dažnai naudojamos kelios elektroninės terpės priemonės. Vertimo žodžiu GD paprastai derina tokias priemones : interneto transliacijas, kurios suteikia galimybę kitur esantiems žmonėms klausytis konferencijos bet kuria ka...

K

 • Kad daugiakalbiai susitikimai būtų jums naudingi
  Vertimo žodžiu generalinis direktoratas kasmet siunčia vertėjus į 10 000–11 000 susitikimų. Vertėjo žodžiu užduotis – padaryti taip, kad vienas kito kalbos nemokantys delegatai galėtų bendrauti tarpusavyje. Mūsų patirtis rodo, kad daugiakalbiuose sus...
 • Kalbų sistema
  Vertėjai žodžiu vartoja terminus aktyvioji ir pasyvioji kalba. Aktyvioji kalba yra ta, kuria vertėjas kalba, o delegatai klausosi. Pasyvioji kalba yra ta, kurią vertėjas supranta, kai ja kalba delegatai. Susitikimas, kuriame taikoma kalbų režimas 24–...
 • Kas yra asimetrinis vertimas?
  Visi delegatai kalba savo gimtosiomis kalbomis, bet klausosi vertimo tik į kelias kalbas. Daugeliu atveju delegatai supranta vieną (ar daugiau) plačiai vartojamų kalbų, bet nemoka laisvai jomis kalbėti. Vienas iš būdų geriau panaudoti nedidelius ište...
 • Kas yra konferencijų vertimas žodžiu?
  Conference interpreting deals exclusively with oral communication: rendering a message from one language into another, naturally and fluently, adopting the delivery, tone and convictions of the speaker and speaking in the first person. Daugiau......
 • Kas yra konferencijų vertimas žodžiu?
  Konferencijų vertimas žodžiu tai – išimtinai žodinė komunikacija: viena kalba sakomas dalykas verčiamas į kitą, natūraliai ir sklandžiai, pakartojama pranešėjo kalbėsena, intonacijos, perteikiami įsitikinimai ir kalbama pirmuoju asmeniu. Toks vertima...
 • Kas yra nuoseklusis vertimas?
  Vertimas pranešėjui baigus kalbėti. Vertėjas sėdi kartu su delegatais, klausosi kalbos ir po to atpasakoja ją kita kalba, paprastai remdamasis pasidarytais užrašais. Dabar nuoseklųjį vertimą daug kur pakeitė sinchroninis, tačiau nuosekliuoju būdu vis...
 • Kas yra sinchroninis vertimas?
  Vertimas pranešėjui kalbant. Vertėjas dirba nelaidžioje garsui kabinoje bent su vienu kolega. Kalbėtojas posėdžių salėje kalba į mikrofoną, vertėjas jo sakomus žodžius girdi per ausines ir beveik tuo pat metu persako mintį į mikrofoną. Posėdžių salėj...
 • Kas yra vertimas į gestų kalbą?
  Sinchroninis vertimas į gestų kalbą. Gestų kalbos vertėjai susitikimuose, kuriuose dalyvauja kurtieji, verčia iš žodinės kalbos į gestų kalbą ir atvirkščiai. Aiškiai matomas vertėjas sėdi ar stovi priešais kurčiuosius dalyvius. Nors yra daug universa...
 • Kas yra šnibždamasis vertimas?
  Šnibždamas sinchroninis vertimas. Vertėjas sėdi ar stovi tarp delegatų ir sinchroniškai verčia, tyliai kalbėdamas delegatams į ausį. Šnibždamasis vertimas gali būti skirtas tik keliems kartu sėdintiems ar stovintiems delegatams. Juo daugiausia naudoj...
 • Kas yra „cheval“?
  Vertėjas per tą patį susitikimą pakaitomis dirbantis dviejose kabinose. Cheval (pranc. „arklys“) vertėjas susitikime „užima“ dvi kabinas. Paprastai būna bent du kiekvienos kalbos vertėjai, bet jei susitikime vienu metu dirbama tik dviem kalbomis, vie...
 • Kas yra „pivot“?
  Vertimas per vienintelę tarpinę kalbą. Jeigu tik vienas ar du vertėjai pasyviai moka retesnes kalbas, jie vadinami kitų kabinų ašimi („pivots“), nes tose kitose kabinose sėdintys vertėjai vers jų vertimą. Visuotinai vartojamas prancūziškas terminas. ...
 • Kas yra „relay“?
  Vertimas iš vienos kalbos į kitą per trečiąją kalbą. Jei delegatas kalba tokia kalba, kuri nėra kabinoje sėdinčio vertėjo aktyvioji kalba, tas vertėjas gali prisijungti (garso ryšiu) prie kitos kabinos, kurioje iš tos kalbos verčiama į jo mokamą ir v...
 • Kas yra „retour“?
  Vertimas iš gimtosios į užsienio kalbą. Paprastai vertėjai verčia į savo gimtąją kalbą. Kai kurie vertėjai moka dar vieną kalbą pakankamai gerai, kad galėtų į ją versti iš savo gimtosios. Tai vadinamasis „retour“ vertimas. Visų vartojamas prancūziška...
 • Komisijos narė
  Vertimo žodžiu GD pavaldus Komisijos pirmininko pavaduotojai Kristalinai Georgievai .  ...
 • Konferencijų organizavimas
  Konferenciju organizavimas atlieka strategini Europos Komisijos komunikacijos politikos vaidmeni. Vertimo žodžiu GD konferenciju organizavimo skyrius yra profesionalus Komisijos konferenciju organizatorius, ivairiems Komisijos departamentams organizu...
 • Konferencijų organizavimas
  Conference organisation plays a strategic role in the European Commission's communication policy. DG Interpretation's Conference Organisation Unit is the Commission's professional conference organiser and handles events in Brussels and in world-wide ...
 • Konferencijų vertėjo kalbų kombinacija
  Dažniausiai konferencijų vertėjai verčia iš mokamų pasyviųjų kalbų į gimtąją kalbą. Gimtoji kalba yra jų aktyvioji kalba, kartais vadinama A kalba. Kai kurie vertėjai, be savo gimtosios, puikiai moka kitą kalbą ir gali į ją versti iš vienos ar daugia...
 • Ką mes dirbame?
  Kuo užsiima Vertimo žodžiu GD? Kodėl visos tos kalbos yra svarbios? Kam dirba Vertimo žodžiu GD? Kiek visa tai kainuoja? Kaip organizuojamas vertimas žodžiu? Vertimo žodžiu GD. Pagrindiniai skaičiai Kuo užsiima Vertimo žodžiu GD?  Vertimo žodžiu gene...

L

 • Literatūra
  Leidiniai apie vertėjo žodžiu profesiją Leidiniai apie vertėjų žodžiu rengimą Seleskovitch, Danica en Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publicati...

N

 • News
  ...

O

P

 • Pagalba projektuojant konferencijų patalpas
  Vertimo žodžiu GD turi labai plačią posėdžių ir konferencijų salių su sinchroninio vertimo įranga projektavimo ir renovavimo patirtį. Vertimo žodžiu GD mielai pasidalys savo žiniomis su viešų ir privačių konferencijų salių ar susibūrimo centrų archit...
 • Pagalba universitetams
  Siekdama užtikrinti aukšto lygio profesinius standartus Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su universitetais, turinčiais konferencijų vertimo žodžiu mokymo programas. Nors Komisija pati vertimo žodžiu mokymo kursų neorganizuoja, mes siunčiame...
 • Patarimai interneto transliacijų pranešėjams
  Vaizdo ir garso duomenų srautų perdavimo technologijos arba interneto transliacijos suteikia žmonėms galimybę stebėti konferencijas internetu bet kurioje vietoje (biure, namuose). Skaitmeninis garso ir vaizdo duomenų perdavimas ir salėje demonstruoja...
 • Patarimai kalbėtojams
  Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinis direktoratas per daugelį metų įgijo nemažai patirties. Mūsų vertėjai parengė keletą patarimų kalbėtojams susitikimuose, kuriuose verčiama žodžiu. Jei pageidaujate, galite išsispausdinti PDF rinkmena pateik...
 • Pirmininkavimas sklandžiam susitikimui, kuriame verčiama žodžiu
  Kiekvienai vertėjų žodžiu grupei skiriamas grupės vadovas. Jis prieš susitikimą turi susisiekti su jumis ir patvirtinti, kokių kalbų vertėjų yra, bei pranešti kitą svarbią informaciją apie darbo sąlygas ir grafiką. Pradėdamas darbą, praneškite, kokio...
 • Planuodamas susitikimą pagalvokite apie vertimą žodžiu
  Nusprendėte surengti susitikimą, kuriame bus verčiama žodžiu. Didelė patirtis ir neseni komunikacijos tyrimai parodė, kad toliau pateikta informacija yra svarbi rengiant tokį susitikimą. Susipažinkite su ja pirmiausia : Bendravimo klausimai Ar rengda...

S

 • Sinchroninio vertimo vertėjo darbo vieta
  Daugelyje konferencijų salių yra stacionarių sinchroninio vertimo kabinų ir priemonių Jeigu stacionarių kabinų nėra, sinchroniškai verčiantys vertėjai dirba kilnojamosiose kabinose. Europos Komisijos pagrindiniame konferencijų centre – Alberto Borche...

T

 • Tarptautinis bendradarbiavimas
  Švietimo ir kulturos GD bei TTP (Teminiu tinklu projekto) ir Europos universitetu tinklo padedamas Vertimo žodžiu GD inicijavo ir pradejo igyvendinti du magistru projektus. Šiomis programomis skirtingu šaliu universitetai skatinami plesti bendradarbi...
 • Trumpa istorija
  Nuo pat pradžių Vertimo žodžiu generalinis direktoratas, anksčiau vadintas Jungtine vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba, arba SCIC (prancūziškas sutrumpinimas), dalyvavo Europos Sąjungos (anksčiau – Europos Bendrijos) raidoje ir žengė koja kojon s...

V

 • Vaizdo konferencijos ir momentinis žinučių siuntimas
  Iki šiol vaizdo konferencijų standartai (t.y., ITU-T H.320, taikytas ISDN linijoms, ar H.323, skirtas IP tinklams) neatitiko techninių sinchroninio vertimo reikalavimų, nustatytų ISO-2603 standarte ir Naujųjų technologijų kodekse, patvirtintame dauge...
 • Vartotojų apklausa
  Europos Komisijos Generalinis vertimo žodžiu direktoratas 2007 m. lapkričio 12 – 23 d. atliko vartotojų, dalyvaujančių Tarybos, Komisijos, Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komiteto ir Regionų Komiteto posėdžiuose, apklausą. Atsakymus į vartot...

W

Į

 • Įsidarbinimo galimybės Vertimo žodžiu GD
  Darbo vietos Vertimo žodžiu GD priima į darbą administracijos darbuotojus ir kalbų specialistus (vertėjus žodžiu). Norint įsidarbinti, reikia laikytis tokių pačių taisyklių, kaip ir pretenduojant į bet kurią kitą nuolatinę darbo vietą Europos Komisij...