Navigációs útvonal

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A biztos
  A Tolmácsolási Főigazgatóság Krisztalina Georgieva alelnök felé tartozik elszámolással.  ...
 • A konferenciatolmácsok nyelvkombinációja
  A konferenciatolmácsok legtöbbször passzív nyelv eikről dolgoznak anyanyelvükre. Anyanyelvük az aktív nyelvük, melyet néha „A” nyelvnek is mondanak. A tolmácsok egy része anyanyelvén kívül más nyelvet is beszél olyan magas szinten, hogy az általa ism...
 • A szinkrontolmács munkahelye
  Számos konferencialétesítmény rendelkezik beépített tolmácsfülkékkel és szinkrontolmácsolás céljára alkalmas berendezéssel Ha nem állnak rendelkezésre beépített tolmácsfülkék, a szinkrontolmácsok mobil fülkékben dolgoznak. Az Európai Bizottság fő kon...
 • A to Z
  ...
 • Azonnali üzenetküldéssel egybekötött videokonferencia
  Jelenleg a videokonferenciákra vonatkozó szabványok (azaz ISDN-vonalak esetében az ITU-T H.320, IP-hálózatok esetében pedig a H.323 szabvány) még nem felelnek meg a szinkrontolmácsolás technikai követelményeinek, amelyeket az ISO-2603 szabványon kívü...

B

 • Bibliográfia
  A tolmácsszakmáról szóló művek Tolmácsképzésről szóló művek Seleskovitch, Danica en Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée (második átdolgozott és bővített kiadás) Didier Érudition/Klincksiec...

D

 • Dokumentumok és terminológia
  Szerződések és jogszabályok Az Európai Unió tevékenysége Az Európai Bizottság Az európai intézmények adatbázisai (Terminológia) Az európai intézmények weboldalai (Terminológia) A tagállamok weboldalai (Terminológia) Nemzetközi szervezetek weboldalai ...

E

 • Egyetemeknek nyújtott segítség
  Az Európai Bizottság a magas szintű szakmai normák biztosítása érdekében szoros kapcsolatot ápol konferenciatolmács-képzést kínáló egyetemekkel. Bár a Bizottság maga nem szervez közvetlenül tolmácsképzést, tapasztalt tolmácsoktatóinkon keresztül akár...

F

 • Felhasználói elégedettség vizsgálat
  Az Európai Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága felhasználói elégedettségi felmérést végzett a Tanácsban, a Bizottságban, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban és a Régiók Bizottságában 2007 november 12-23. között tartott üléseken résztvevő...

H

 • Hasznos tanácsok felszólalók számára
  Az Európai Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága sokéves tapasztalattal rendelkezik. Munkatársaink összegyűjtöttek néhány hasznos tanácsot a tolmácsok által közvetített üléseken felszólalók számára. Ezeket Ön PDF-formátumban igénye szerint kinyomtath...
 • Hogyan rendezzünk sikeres többnyelvű üléseket?
  A Tolmácsolási Főigazgatóság évente 10 000–11 000 ülésen biztosít nyelvi közvetítést. A tolmácsok feladata, hogy a közös nyelvet nem beszélő küldöttek közötti kommunikációt lehetővé tegyék. Tapasztalatunk szerint a többnyelvű üléseken részt vevők kom...

K

 • Konferencialétesítmények megtervezéséhez nyújtott segítség
  A Tolmácsolási Főigazgatóság gazdag tapasztalattal rendelkezik a szinkrontolmácsolás céljára alkalmas üléstermek és konferencialétesítmények kialakítása és felújítása terén. A főigazgatóság szívesen megosztja szakismereteit állami vagy magántulajdonú...
 • Konferenciaszervezés
  A konferenciaszervezés stratégiai jelentőséggel bír az Európai Bizottság kommunikációs politikájában. A Tolmácsolási Főigazgatóság konferenciaszervező egysége a Bizottság hivatásos konferenciaszervezője. Az egység Brüsszelben és a világ számos más po...
 • Konferenciaszervezés
  A konferenciaszervezés stratégiai jelentoséggel bír az Európai Bizottság kommunikációs politikájában. A Tolmácsolási Foigazgatóság konferenciaszervezo egysége a Bizottság hivatásos konferenciaszervezoje. Az egység Brüsszelben és a világ számos más po...

M

 • Mi a cheval?
  A tolmács az ülés során felváltva tolmácsol két nyelvi kabinban. A cheval (franciául: ló) azt a tolmácsot jelöli, aki ugyanazon ülés során két nyelvi kabinban is tolmácsol. Rendszerint az üléseken minden nyelvből legalább két tolmács jelen van. Amenn...
 • Mi a fülbesúgás?
  Suttogva végzett szinkrontolmácsolás. A tolmács a résztvevők között ül vagy áll, és a beszéddel egyidejűleg fülbe súgva tolmácsolja számukra az elhangzottakat. Fülbesúgásra csak kevés, egymáshoz közel ülő vagy álló résztvevő esetében nyílik mód. Első...
 • Mi a jeltolmácsolás?
  Jelnyelvre végzett szinkrontolmácsolás. A jeltolmácsok olyan üléseken végeznek nyelvi közvetítést, ahol siketek vesznek részt; az elhangzottakat jelnyelvre, a jelnyelven megfogalmazott gondolatokat pedig beszélt nyelvre tolmácsolják. A tolmács a sike...
 • Mi a konferenciatolmácsolás?
  Conference interpreting deals exclusively with oral communication: rendering a message from one language into another, naturally and fluently, adopting the delivery, tone and convictions of the speaker and speaking in the first person. Bővebben...
 • Mi a konferenciatolmácsolás?
  A konferenciatolmácsolás kizárólag szóbeli nyelvi közvetítést jelent: a tolmács az elhangzó üzenetet természetes beszédmódban és folyékonyan másik nyelvre fordítja úgy, hogy egyes szám első személyben fogalmazva visszaadja a beszélő előadásmódját és ...
 • Mi a konszekutív (követő) tolmácsolás?
  A beszéd lezárultát követően végzett tolmácsolás. A tolmács az ülés résztvevőivel együtt hallgatja meg a felszólalást, melyet a beszéd végén – többnyire jegyzetei segítségével – másik nyelvre közvetít. Napjainkra a szinkrontolmácsolás a legtöbb helye...
 • Mi a pivot?
  Vezérnyelv közvetítésével végzett relézés. Ha egy kevéssé ismert nyelv csak egy vagy két tolmács passzív nyelvei között szerepel, ők erről tolmácsolnak arra a vezérnyelvre (vagy azokra a vezérnyelvekre), amely(ek)ről a többi kabinban dolgozó tolmács ...
 • Mi a relézés?
  Két nyelv között harmadik nyelv közvetítésével végzett tolmácsolás. Ha az ülésen olyan nyelven szólalnak fel, melyről az active language kabinokban dolgozó tolmácsok valamelyike nem tud közvetíteni, (audiokapcsolat révén) a tolmács „átkapcsolhat" egy...
 • Mi a retúr?
  Anyanyelvről idegen nyelvre végzett tolmácsolás. A tolmácsok rendszerint anyanyelvükre dolgoznak. A tolmácsok egy része egy második nyelv et is beszél olyan magas szinten, hogy anyanyelvéről képes az adott nyelvre tolmácsolni. Ez az ún. „retúr". A fr...
 • Mi a szinkrontolmácsolás?
  A beszéddel párhuzamosan végzett tolmácsolás. A tolmács hangszigetelt tolmácskabinban dolgozik legalább másodmagával. Az ülésteremben felszólaló személy mikrofonba beszél, a tolmács fejhallgatón keresztül követi az elmondottakat, s azt az üzenet elha...
 • Mi az aszimmetrikus nyelvi kiosztás?
  Az ülés valamennyi résztvevője anyanyelvén szólal fel, részükre azonban csak néhány nyelven biztosítanak tolmácsolást. A résztvevők számos esetben értenek legalább egy, sokak által beszélt idegen nyelvet, ám felszólaláskor szívesebben fejezik ki magu...

N

 • Nemzetközi együttműködés
  A Tolmácsolási Foigazgatóság két, mesterképzést biztosító projektet kezdeményezett és indított útnak a Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Foigazgatóságának és az európai egyetemek TNP-hálózatainak segítségével. E programok együttmuködési lehetoséget...
 • News
  ...
 • Nyelvi kiosztás
  A tolmácsok aktív és passzív nyelveket különböztetnek meg.. Az aktív nyelvek a tolmácsok által beszélt nyelvek, melyeken az ülések résztvevői az elhangzottakat meghallgathatják. A passzív nyelvek azok a tolmácsok által értett nyelvek, amelyeken az ül...

O

 • Online csevegéssel egybekötött többnyelvű webes közvetítés
  A virtuális konferenciák egyszerre gyakran több különböző médiaeszközt is hasznosítanak. A Tolmácsolási Főigazgatóság rendszerint a következő technológiákat használja egyidejűleg : A „webes közvetítés" (webcasting) révén a konferenciákon zajló esemén...

R

 • Rólunk
  Mi a Tolmácsolási Főigazgatóság feladata? Miért fontos mindegyik hivatalos nyelv? Ki veszi igénybe a Tolmácsolási Főigazgatóság szolgáltatásait? Mennyibe kerül mindez? Hogyan szervezi meg a főigazgatóság a tolmácsolást? A Tolmácsolási Főigazgatóság s...
 • Rövid történeti áttekintés
  A Tolmácsolási Főigazgatóság, korábbi nevén a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat (vagyis – a francia névből képzett betűszó alapján – a SCIC) a kezdetektől részese volt az Európai Unióban (korábbi nevén az Európai Közösségben) folyó változásoknak...

S

T

 • Tolmácsolással kísért ülések sikeres levezetése
  Minden tolmácscsoport munkáját vezető tolmács irányítja. A vezető tolmács az ülés kezdetén egyezteti Önnel a nyelvi kiosztást, és tájékoztatja Önt a munkakörülményekkel és az időbeosztással kapcsolatos tudnivalókról. Amikor megnyitja az ülést, kérjük...
 • Többnyelvű csevegés
      Az Unióban többnyelvű „csevegésre" az Európai Bizottság megrendezésében kerül sor. Az eseményen politikusok és internetes kapcsolattal rendelkező európai polgárok cserélnek véleményt csevegőprogram segítségével. Az érdeklődők a beszélgetést a meg...

W

Á

 • Álláslehetőségek a Tolmácsolási Főigazgatóságnál
  Miként lehet valakiből magyar tolmács? Fedineczné Vittay Katalin, az Európai Bizottság Magyar Nyelvi Osztályának vezetője ismerteti a magyar tolmácsjelöltekkel szemben támasztott követelményeket. Email: Katalin.VITTAY-FEDINECZNE@ec.europa.eu Állandó ...

Ú

 • Útmutató webes bemutatókhoz
  A valós idejű közvetítési technológiák („streaming media technologies”) és a webes közvetítés (webcasting) révén az emberek az internet segítségével irodájuktól kezdve otthonukon át bárhol nyomon követhetik tőlük távoli helyszíneken zajló konferenciá...