Cosán nascleanúna

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...
 • Ag cur cruinnithe ilteangacha ag obair duitse
  Soláthraíonn an Ard-Stiúrthóireacht um Ateangaireacht ateangairí le haghaidh idir 10,000 agus 11,000 cruinniú gach bliain. Is faoin ateangaire atá sé cumarsáid a chumasú idir toscairí nach bhfuil teanga choiteann eatarthu. Is eol dúinn ónár dtaithí g...
 • An obair a dhéanaimid
  Cad a dhéanann AS Ateangaireacht? Cén fáth a bhfuil na teangacha sin go léir tábhachtach? Cé dóibh a oibríonn AS Ateangaireacht? Cén méid a chosnaíonn an rud go léir? Conas a eagraítear an ateangaireacht? AS Ateangaireacht i bhFigiúirí Tábhachtacha C...

B

 • Beta test GA
  ...

C

 • Cabhair chun do shaoráid chomhdhála a dhearadh
  Tá taithí an-fhorleathan ag AS Ateangaireacht ar fhoirgniú agus athchóiriú saoráidí cruinnithe agus comhdhála ina bhfuil suiteálacha le haghaidh na hateangaireachta comhuainí. Bíonn áthas ar AS Ateangaireacht an cur amach atá aici ar na cúrsaí sin a ...
 • Cabhair d'Ollscoileanna
  Comhoibríonn an Coimisiún Eorpach go dlúth le hollscoileanna a chuireann oiliúint san ateangaireacht chomhdhála ar fáil chun ardchaighdeáin ghairmiúla a chinntiú. Cé nach n‑eagraíonn an Coimisiún féin cúrsaí oiliúna san ateangaireacht, cuirimid idir ...
 • Cad is Athsheachadadh ann?
  Ateangaireacht a dhéanamh idir dhá theanga trí theanga eile.  Nuair a labhraíonn cainteoir i dteanga nach bhfuil cumhdaithe ag ateangaire i mboth teanga gníomhaí , is féidir leis an mboth sin "ceangal" (nasc fuaime) a dhéanamh le both eile a chumhdaí...
 • Cad is Cheval ann?
  Ateangaire ag obair in dhá bhoth éagsúla ag an gcruinniú céanna. Suíonn ateangaire cheval (an Fhraincis ar 'capall') in dhá bhoth éagsúla i gcruinniú. Is gnách go mbíonn ar a laghad beirt ateangaire i láthair do gach ceann de na teangacha, ach má oib...
 • Cad is Cogarnach ann?
  Ateangaireacht chomhuaineach Cogarnaí. Suíonn nó seasann an t-ateangaire i measc na dtoscairí agus déanann sé nó sí ateangaireacht chomhuaineach go díreach isteach i gcluas na dtoscairí. Ní féidir an ateangaireacht chogarnaí a úsáid ach amháin le hag...
 • Cad is Pivot ann?
  Teanga amháin a úsáid mar athsheachadadh. Más rud é nach bhfuil ach ateangaire nó beirt ann a bhfuil teanga neamhfhorleathan mar theanga neamhghníomhach acu, deirtear gurb iadsan na pivots le haghaidh na mboth eile a thógfaidh an t- athsheachadadh ua...
 • Cad is Retour ann?
  A bheith ag obair as do theanga dhúchais go teanga eachtrannach. De ghnách, is i dtreo a dteanga dúchais a oibríonn ateangairí. Tá dóthain cur amach ag roinnt ateangairí ar an dara teanga chun gur féidir leo aistriú i dtreo na teanga sin óna dteanga ...
 • Cad is ateangaireacht chomhdhála ann?
  Leis an ateangaireacht chomhdhála, pléitear leis an gcumarsáid ó bhéal agus léi sin amháin: teachtaireacht a thabhairt as teanga amháin go teanga eile, go nádúrtha agus go líofa, agus seachadadh, glór agus áitiús an chainteora a chur in iúl sa chéad ...
 • Cad is ateangaireacht chomhdhála ann?
  Leis an ateangaireacht chomhdhála, pléitear leis an gcumarsáid ó bhéal agus léi sin amháin: teachtaireacht a thabhairt as teanga amháin go teanga eile, go nádúrtha agus go líofa, agus seachadadh, glór agus áitiús an chainteora a chur in iúl sa chéad ...
 • Cad is ateangaireacht chomhuaineach ann?
  Ateangaireacht le linn don chainteoir a bheith ag caint Oibríonn an t-ateangaire i m both fhuaimdhíonta le comhghleacaí amháin ar a laghad. Labhraíonn an cainteoir sa seomra cruinnithe isteach i micreafón, faigheann an t-ateangaire an fhuaim trí chlu...
 • Cad is ateangaireacht iaruaineach ann?
  Ateangaireacht tar éis don chainteoir críochnú. Suíonn an t-ateangaire leis na toscairí, éisteann sé nó sí leis an gcaint agus tugann í, nuair atá an cainteoir críochnaithe, i dteanga dhifriúil, de ghnách le cabhair nótaí. Sa lá atá inniu ann, tá an ...
 • Cad is ateangaireacht neamhshiméadrach ann?
  Labhraíonn na toscairí go léir ina dteanga dhúchais ach níl ach dornán teangacha a n-éisteann siad leis an ateangaireacht iontu. I gcásanna go leor, tuigeann toscairí teanga fhorleathan amháin (nó níos mó) ach ní bhíonn siad ar a suaimhneas ag caint ...
 • Cad is ateangaireacht teanga comharthaíochta ann?
  Ateangaireacht chomhuaineach i dtreo teanga comharthaíochta. Oibríonn ateangairí teanga comharthaíochta i gcruinnithe a bhfuil bodhair rannpháirteach iontu agus déanann siad ateangaireacht as teanga labhartha i dtreo teanga comharthaíochta agus as te...
 • Coimisinéir
  Tá Ard-Stiúrthóireacht na hAteangaireachta faoi chúram an Leas-Uachtaráin Kristalina Georgieva .  ...
 • Comhar idirnáisiúnta
  Rinne AS Ateangaireacht dhá thionscadal máistreachta a thionscnamh agus a sheoladh le cabhair AS Oideachas agus Cultúr agus Ghréasáin Ollscoileanna Eorpacha an Tionscadail Gréasáin Théamúil. Uair amháin in aghaidh na bliana, reáchtálann AS Ateangaire...
 • Comhráite ilteangacha
  Eagraíonn an Coimisiún Eorpach "comhráite" ilteangacha: déanann pearsana polaitiúla comhagallamh le saoránaigh Eorpacha atá nasctha leis an Idirlíon trí shaoráid chomhrá. Is féidir le daoine an comhrá a leanúint in aon cheann de na teangacha a sholát...
 • Craolachán gréasáin ilteangach i dteannta comhrá idirlín
  Is minic a bhíonn roinnt uirlisí meán le chéile i gcomhdhálacha fíorúla. Is gnách d'AS Ateangaireacht teaglaim de na cinn seo a leanas a chur ar fáil: "Craolachán gréasáin" lena gcumasaítear do dhaoine atá suite in ionad eile an chomhdháil a leanúint...
 • Customer Satisfaction Survey
  The Directorate General for Interpretation of the European Commission conducted a satisfaction survey of the participants in meetings held in the Council, the Commission, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions fro...

D

 • Deiseanna gairme le hAS Ateangaireacht
  Poist foirne Fostaíonn AS Ateangaireacht foireann riaracháin, chomh maith le foireann teanga (ateangairí). Le bheith i do chomhalta foirne, bíonn na rialacha céanna i bhfeidhm agus a bhíonn i bhfeidhm d'aon phost buan ar post leis an gCoimisiún Eorpa...
 • Doiciméid agus téarmaíocht
  Conarthaí agus reachtaíocht Gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh An Coimisiún Eorpach Bunachair Institiúidí Eorpacha (Téarmaíocht) Suímh de chuid Institiúidí Eorpacha (Téarmaíocht) Suímh de chuid Ballstát (Téarmaíocht) Suímh Eagraíochtaí Idirnáisiúnta ...

E

 • Eagrú Comhdhálacha
  Bíonn ról straitéiseach ag eagrú comhdhálacha i mbeartas cumarsáide an Choimisiúin Eorpaigh. Is é Aonad Eagraithe Comhdhálacha AS Ateangaireacht eagraí gairmiúil chomhdhálacha an Choimisiúin agus pléann sé le himeachtaí sa Bhruiséil agus in ionaid ar...
 • Eagrú Comhdhálacha
  Bíonn ról straitéiseach ag eagrú comhdhálacha i mbeartas cumarsáide an Choimisiúin Eorpaigh. Is é Aonad Eagraithe Comhdhálacha AS Ateangaireacht eagraí gairmiúil chomhdhálacha an Choimisiúin agus pléann sé le himeachtaí sa Bhruiséil agus in ionaid ar...
 • Eolas cúlra gairid
  Ón tosach, ba chuid de na forbairtí san Aontas Eorpach (an Comhphobal Eorpach tráth) an Ard-Stiúrthóireacht um Ateangaireacht, a dtugtaí an Chomhsheirbhís Ateangaireachta agus Comhdhála uirthi tráth - SCIC ón acrainm Fraincise, agus tá sí tar éis fan...

F

 • Físchomhdhálú i dteannta tobtheachtaireachtaí
  Go dtí seo, ní raibh na caighdeáin físchomhdhálaithe (.i. ITU-T H.320 arna úsáid le línte ISDN, nó gréasáin H.323 ar IP) ag teacht leis na riachtanais theicniúla le haghaidh na hateangaireachta comhuainí arna sonrú sa chaighdeán ISO-2603 agus sa doic...

I

 • Ionad oibre an ateangaire chomhuainigh
  Tá bothanna agus trealamh comhdhála don ateangaireacht chomhuaineach tógtha mar chuid de na saoráidí in an-chuid de na hionaid chomhdhála. Mura bhfuil bothanna daingnithe ar fáil, oibríonn na hateangairí comhuaineacha i mbothanna iniompartha. Tá ceit...

L

 • Leabharliosta
  Saothair faoi ghairm an ateangaire Saothair ar oiliúint ateangairí Seleskovitch, Danica agus Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation: deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications offici...
 • Leideanna do chainteoirí
  Tá an Ard-Stiúrthóireacht um Ateangaireacht sa Choimisiún Eorpach tar éis taithí a charnadh le blianta fada anuas. Tá roinnt leideanna réitithe ag ár n-ateangairí le haghaidh cainteoirí i gcruinnithe a bhfuil ateangaireacht ar siúl iontu. Féadfaidh t...

N

 • News
  ...

O

R

 • Réimeas teanga
  Labhraíonn ateangairí faoi theangacha gníomhacha agus teangacha éighníomhacha. Séard is teanga ghníomhach ann ná teanga a labhraíonn na hateangairí agus ar féidir leis na toscairí éisteacht léi. Séard is teanga éighníomhach ann ná teanga a labhraíonn...

S

T

 • Teaglaim teangacha an ateangaire comhdhála
  I bhformhór na gcásanna, oibríonn ateangairí comhdhála óna dteangacha éighníomhacha i dtreo a dteanga dúchais. Is í an teanga dhúchais an teanga ghníomhach atá acu agus uaireanta tugtar teanga A uirthi. Tá cumas sármhaith ag ateangairí áirithe i dtea...
 • Treoirlínte do chainteoirí in imeacht craolacháin gréasáin
  Le teicneolaíochtaí sruthmheán nó craolacháin gréasáin, cuirtear ar chumas daoine féachaint ar chomhdhálacha tríd an Idirlíon, in aon áit chianrialaithe (oifig/baile). Nuair a chuirtear closchomhartha agus físchomhartha digiteach i dteannta cur i lát...

W