Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...
 • Apu korkeakouluille
  Euroopan komissio tekee tiivistä yhteistyötä konferenssitulkkikoulutusta järjestävien yliopistojen kanssa tulkkien korkeatasoisen ammattitaidon varmistamiseksi. Komissio ei itse järjestä tulkkauskursseja, vaan se tarjoaa komission tulkkauksen pääosas...
 • Apua kokoustilojen suunnitteluun
  Tulkkauksen pääosastolla on erittäin paljon kokemusta simultaanitulkkauslaitteita sisältävien kokous- ja konferenssitilojen rakentamisesta ja saneeraamisesta. Tulkkauksen pääosasto jakaa mielellään taitotietoaan sekä julkisten että yksityisten kokous...
 • Asiakaspalautekysely
  Euroopan komission tulkkauksen pääosasto toteutti asiakaspalautekyselyn Euroopan unionin neuvoston, komission, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean kokouksissa 12.-23. marraskuuta 2007. Saimme kyselylomakkeeseen 3152 vastausta. S...
 • Asiakirjoja ja termistöä
  1. Sopimukset ja lainsäädäntö Euroopan unionin toiminta Euroopan komissio EU:n toimielinten tietokannat (Termilähteitä) EU:n toimielinten verkkosivustot (Termilähteitä) Jäsenvaltioissa ylläpidettävät sivustot (Termilähteitä) Kansainvälisten järjestöj...

B

 • Bibliografia
  Works on the profession of the interpreter Works on Interpreter training Seleskovitch, Danica and marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications ...

H

 • Historiikki
  Tulkkauksen pääosaston nimi oli aiemmin ”yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu” (lyhenne SCIC tulee ranskankielisestä nimestä). Se on muotoutunut Euroopan unionin ja sitä edeltäneen Euroopan yhteisön kehityksen myötä, ja se on pystynyt vastaamaan ...

J

 • Järjestäessäsi kokousta ajattele tulkkausta
  Olet päättänyt järjestää kokouksen, jossa on tarjolla tulkkausta. Kokemuksen ja äskettäin tehdyn viestintätutkimuksen perusteella seuraavat seikat on tärkeää ottaa huomioon kokousta valmisteltaessa. Aivan aluksi tarkista nämä seikat : Viestintään lii...

K

 • Kansainvälinen yhteistyö
  Tulkkauksen pääosasto on käynnistänyt koulutuksen ja kulttuurin pääosaston sekä temaattisten verkostojen avustuksella kaksi European Masters -tutkintohanketta. Näiden tutkinto-ohjelmien avulla eri maiden korkeakoulut voivat lisätä yhteistyötään, koot...
 • Kielivalikoima
  Tulkit puhuvat aktiivi- ja passiivikielistä. Aktiivikieli on kieli, jota tulkki puhuu ja jota kokouksen osanottajat voivat kuunnella. Passiivikieli on kieli, jota tulkki ymmärtää ja jota kokouksen osanottajat voivat puhua. Kokouksessa, jonka kielival...
 • Kokousten järjestäminen
  Kokousten järjestäminen on strategisesti tärkeää Euroopan komission viestintäpolitiikassa. Tulkkauksen pääosaston konferenssien järjestämisestä vastaava yksikkö järjestää komission tapahtumia sekä Brysselissä että muualla maailmassa. Esimerkkejä tulk...
 • Kokousten järjestäminen
  Kokousten järjestäminen on strategisesti tärkeää Euroopan komission viestintäpolitiikassa. Tulkkauksen pääosaston konferenssien järjestämisestä vastaava yksikkö järjestää komission tapahtumia sekä Brysselissä että muualla maailmassa. Tulkkikopista on...
 • Komissaari
  Tulkkauksen pääosasto toimii varapuheenjohtaja Kristalina Georgievan alaisuudessa.  ...
 • Konferenssitulkkien kieliyhdistelmät
  Useimmiten konferenssitulkit tulkkaavat passiivikielistään äidinkieleensä. Äidinkieli on heidän aktiivikielensä, jota joskus kutsutaan myös A-kieleksi. Jotkut tulkit osaavat erinomaisesti myös muuta kieltä kuin äidinkieltään ja pystyvät tulkkaamaan s...

M

 • Mikä on ns. cheval-tulkki?
  Tulkki, joka vuorottelee saman kokouksen aikana kahdessa tulkkikopissa. Ranskankielen sanaa ”cheval” (=hevonen) käytetään ammattikielessä kuvaamaan kahdessa kopissa vuorottelevaa tulkkia. Yleensä kutakin kieltä varten on vähintään kaksi tulkkia, mutt...
 • Mitkä ovat tulkkauksen pääosaston tehtävät?
  Mitä tulkkauksen pääosasto tekee? Miksi niin monta kieltä? Ketä tulkkauksen pääosasto palvelee? Paljonko tämä kaikki maksaa? Kuinka tulkkaus on järjestetty? Tulkkauksen pääosaston avainlukuja Mitä tulkkauksen pääosasto tekee? Tulkkauksen pääosasto (a...
 • Mitä on epäsymmetrinen tulkkaus?
  Kokouksessa kukin puhuja voi puhua äidinkieltään, mutta tulkkausta voi kuunnella vain muutamilla kielillä. Monissa tapauksissa kokouksen osanottajat ymmärtävät yhtä tai useampaa sellaista kieltä, joita eivät mielellään puhu. Yksi tapa hyödyntää rajal...
 • Mitä on konferenssitulkkaus?
  Konferenssitulkkaus on suullista viestintää: tulkki välittää viestin kielestä toiseen luonnollisella ja sujuvalla kielellä seuraten puhujan esitystapaa ja puheen sävyjä ja käyttäen puheessaan ensimmäistä persoonaa. Lisää......
 • Mitä on konsekutiivitulkkaus?
  Tulkkausta puhujan puhejakson jälkeen. Konsekutiivitulkkauksessa tulkki tekee muistiinpanoja tulkattavan puheesta ja toistaa alkuperäisen viestin kohdekielellä puhejakson päätyttyä. Vaikka simultaanitulkkaus on nykyään suurelta osin korvannut konseku...
 • Mitä on kuiskaustulkkaus?
  Samanaikaistulkkausta kuiskaten. Tulkki istuu tai seisoo keskustelijoiden lähellä ja tulkkaa simultaanisesti näiden korvaan. Kuiskaten tapahtuvaa tulkkausta voidaan käyttää vain, kun puhujia on pieni määrä ja he istuvat tai seisovat lähekkäin. Sitä k...
 • Mitä on pivot-tulkkaus?
  Tulkkausta eri kieliin yhden ainoan välikielen kautta. Jos vain yhdellä tulkilla tai tulkkiparilla on jokin harvinainen kieli passiivikielenä, heidän sanotaan toimivan muiden koppien pivot-tulkkeina. Muut kopit käyttävät välikielenään näiden tulkkien...
 • Mitä on retour-tulkkaus?
  Tulkkausta tulkin äidinkielestä vieraaseen kieleen. Tavallisesti tulkit tulkkaavat omaan äidinkieleensä. Jotkut tulkit osaavat toista kieltä niin hyvin, että pystyvät tulkkaamaan siihen äidinkielestään. Tällaisesta tulkkauksesta käytetään yleisesti r...
 • Mitä on simultaanitulkkaus?
  Tulkkausta puhujan puhuessa. Tulkki työskentelee äänieristetyssä tulkkikopissa yhdessä vähintään yhden kollegan kanssa. Puhuja puhuu kokoussalissa mikrofoniin, tulkki kuuntelee puheen kuulokkeista ja tulkkaa viestin mikrofoniin lähes samanaikaisesti....
 • Mitä on tulkkaus välikielestä ("reletulkkaus")?
  Tulkkausta kielestä toiseen kolmannen kielen kautta. Kun kokouksen osanottaja puhuu kieltä, joka ei kuulu tietyn tulkkikopin kielivalikoimaan, tämä koppi voi kuunnella toista, kyseisestä kielestä tulkkaavaa koppia ja tulkata viestin tältä pohjalta. T...
 • Mitä on tulkkaus?
  Konferenssitulkkaus on suullista viestintää: tulkki välittää viestin kielestä toiseen luonnollisella ja sujuvalla kielellä seuraten puhujan esitystapaa ja puheen sävyjä ja käyttäen puheessaan ensimmäistä persoonaa. Tulkkausta ei pidä sekoittaa kääntä...
 • Mitä on viittomakielen tulkkaus?
  Samanaikaistulkkausta viittomakielestä ja viittomakieleen. Viittomakielen tulkit työskentelevät kokouksissa, joihin osallistuu kuuroja, ja tulkkaavat puhutusta kielestä viittomakieleen ja viittomakielestä puhuttuun kieleen. Tulkki istuu tai seisoo nä...
 • Monikielinen webcasting-lähetys yhdistettynä Internet-keskusteluun
  Virtuaalikokouksissa yhdistellään usein monia viestintävälineitä. Tulkkauksen pääosasto käyttää tavallisesti seuraavien välineiden yhdistelmää : Webcasting. Sen avulla muualla kuin kokoussalissa olevat ihmiset voivat seurata kokousta millä tahansa ni...
 • Monikieliset Internet-keskustelut
    Euroopan komissio järjestää monikielisiä Internet-keskusteluja, joiden aikana poliittiset päättäjät ovat vuorovaikutuksessa keskusteluun liittyneiden unionin kansalaisten kanssa. Internet-keskustelua voi seurata millä tahansa kielellä, jolle keskus...

N

 • News
  ...

O

 • Ohjeita puhujille
  Euroopan komission tulkkauksen pääosaston tulkit ovat useiden vuosien kokemuksen perusteella laatineet muutamia ohjeita tulkattavissa kokouksissa puhujille. Voit halutessasi tulostaa pdf-version näistä ohjeista. Kun saat puheenvuoron, aseta mikrofoni...
 • Ohjeita puhujille: webcasting-lähetys
  Virtaustoistotekniikan (streaming) tai webcasting-lähetyksen ansiosta ihmiset voivat seurata kokouksia Internetin välityksellä missä tahansa. Kun digitaalinen ääni- ja videotekniikka yhdistetään kokoustilassa näytettäviin diaesityksiin (esim. PowerPo...
 • Onnistuneen monikielisen kokouksen järjestäminen
  Tulkkauksen pääosasto tarjoaa tulkkipalveluita vuosittain noin 10 000–11 000 kokouksessa. Tulkin tehtävänä on mahdollistaa erikielisten osanottajien välinen kommunikointi. Pääosaston kokemukset osoittavat, että monikielisen kokouksen osanottajien kom...

P

 • Puheenjohtajana toimiminen tulkattavassa kokouksessa
  Kullekin tulkkiryhmälle nimetään ryhmänjohtaja. Hän ottaa sinuun yhteyttä ennen kokouksen alkua ja varmistaa tulkattavat kielet sekä työskentelyolosuhteet/aikataulut. Kokousta avatessasi ilmoita, millä kielillä osanottajat voivat puhua ja mille kieli...

S

 • Simultaanitulkin työtila
  Monissa kokoustiloissa on kiinteät kopit ja laitteet simultaanitulkkausta varten Jos kiinteitä koppeja ei ole, simultaanitulkit työskentelevät siirrettävissä kopeissa. Euroopan komission pääkonferenssikeskuksen Centre de Conférence Albert Borschetten...

T

U

 • Uramahdollisuudet tulkkauksen pääosastossa
  Miten suomenkieliseksi tulkiks Veijo Kruth, suomenkielisen tulkkauksen yksikön päällikkö, kertoo edellytyksistä päästä suomenkieliseksi tulkiksi Email: Veijo.Kruth@ec.europa.eu Vakinaiset virat Tulkkauksen pääosaston palveluksessa on hallintohenkilös...

V

 • Videokokous yhdistettynä pikaviestitekniikkaan
  Videokokousta koskevat standardit (kuten ISDN-liittymissä käytettävä ITU-T H.320 tai IP-verkoissa käytettävä H.323) eivät vielä vastaa simultaanitulkkauksen vaatimuksia, jotka esitetään ISO-2603-standardissa ja monien instituutioiden ja konferenssitu...

W