Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...
 • Abi konverentsiruumi kavandamisel
  Suulise tõlke peadirektoraadil on väga suur kogemus konverentsi- ja kohtumisruumide ehitamisel ja uuendamisel ning sünkroontõlke võimaluste loomisel. Suulise tõlke peadirektoraat jagab oma kogemusi meelsasti arhitektide, ehitajate ning ühiskondlike j...
 • Abi ülikoolidele
  Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd konverentsitõlke koolitust pakkuvate ülikoolidega, selleks et tagada tõlkide kutseoskuste kõrge tase. Kuigi komisjon ise ei korralda suulise tõlke koolitusi, on meie kogenud koolitajad valmis abistama nii ülikoo...

B

 • Bibliograafia
  Kirjandus tõlgi elukutse kohta Tõlkekoolitusealane kirjandus Seleskovitch, Danica en Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications officielles d...

D

 • Dokumendid ja terminoloogia
  Lepingud ja seadusandlus Euroopa Komisjon Euroopa Parlament Euroopa institutsioonide andmebaasid(Terminoloogia) Euroopa institutsioonide saidid (Terminoloogia) Liikmesriikide veebisaidid (Terminoloogia) Rahvusvaheliste organisatsioonide saidid (Termi...

J

 • Juhtnöörid veebiülekandes sõnavõtmiseks
  Meediatehnoloogiad ja veebiülekanded võimaldavad internetikonverentsi jälgida ükskõik kui kaugelt (kodust/töökohalt). Digitaalse audio- ja videotehnika kasutamine koos kohapeal näidatavate slaididega (nt Powerpoint) ning online-vestlused ei ole eemal...

K

 • Keelekasutuskord
  Tõlgid räägivad aktiivsetest ja passiivsetest keeltest.. Tõlk räägib aktiivset keelt ja osalejad saavad seda kuulata. Tõlk saab passiivsest keelest aru ning seda kasutab sõnavõtja. Kohtumisel keelekasutuskorraga 24–24 on 24 passiivset ja 24 aktiivset...
 • Kes on Cheval?
  Tõlk, kes töötab ühe kohtumise ajal kahes tõlkekabiinis. Cheval teeb kohtumisel kahe tõlkekabiini tööd. Tavaliselt tõlgib igasse keelde vähemalt kaks inimest, kuid kui sünkroontõlge on ainult kahe keele vahel, siis võib kokku hoida palgates chevali, ...
 • Kliendirahulolu uuring
  Euroopa Komisjoni suulise tõlke peadirektoraat korraldas 12. – 23. novembrini Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni, Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee kohtumistel osalevate delegaatide seas küsitluse, selgitamaks välja nende rah...
 • Kohtumist kavandades mõelge tõlkele
  Olete otsustanud korraldada tõlkega kohtumise. Suur kogemus ja hiljutised kommunikatsioonialased uurimused osutavad, et kohtumist ette valmistades on olulised järgmised punktid. Palun lugege need punktid läbi, enne kui astute edasisi samme : Kommunik...
 • Konverentsikorraldus
  Konverentsikorraldusel on Euroopa Komisjoni teabevahetuspoliitikas strateegiline osa. Komisjoni konverentse korraldab suulise tõlke peadirektoraat – see hõlmab nii üritusi Brüsselis kui ka komisjoni üksuste asukohtades kogu maailmas. Tõlkekabiinidest...
 • Konverentsikorraldus
  Konverentsikorraldusel on Euroopa Komisjoni teabevahetuspoliitikas strateegiline osa. Komisjoni konverentse korraldab suulise tõlke peadirektoraat – see hõlmab nii üritusi Brüsselis kui ka komisjoni üksuste asukohtades kogu maailmas. Näiteid suulise ...
 • Konverentsitõlgi keelekombinatsioon
  Enamasti tõlgivad konverentsitõlgid oma passiivsetest keeltest emakeelde. Emakeel on nende aktiivne keel ja seda nimetakse mõnikord A-keeleks. Mõned tõlgid valdavad lisaks oma emakeelele suurepäraselt veel ühte keelt ning suudavad sellesse tõlkida üh...

L

 • Lühiajalugu
  Suulise tõlke peadirektoraat, mida varem nimetati ühendatud tõlke- ja konverentsitalituseks (prantsuskeelne lühend SCIC) on löönud Euroopa Liidu arengus kaasa selle esimestest päevadest alates ning arvestanud kõikide laienemiste vajadusi. 2005: Euroo...

M

 • Millega me tegeleme?
  Millega tegeleb suulise tõlke peadirektoraat? Miks on kõik need keeled tähtsad? Kelle jaoks töötab suulise tõlke peadirektoraat? Palju see kõik maksab? Kuidas on tõlkimine korraldatud? Suulise tõlke peadirektoraat arvudes Millega tegeleb suulise tõlk...
 • Milline on asümmeetriline tõlge?
  Kõik osalejad räägivad oma emakeeles, kuid kuulavad tõlget ainult mõnedesse neist. Sageli saavad osavõtjad ühest või enamast enamlevinud keelest aru, kuid ei tunne end selles kõneldes kindlalt. Piiratud tõlkeressurssi jätkub rohkem, kui kasutada asüm...
 • Mis on järeltõlge?
  Tõlge pärast seda, kui sõnavõtja on rääkimise lõpetanud. Tõlk istub osalejate juures, kuulab sõnavõttu ning selle lõpus kordab seda teises keeles (enamasti märkmete abil). Kaasajal on sünkroontõlge järeltõlke enamasti välja tõrjunud, kuid seda on ots...
 • Mis on konverentsitõlge?
  Konverentsitõlge on seotud vaid suulise tõlkega: sõnum tõlgitakse ühest keelest teise loomulikult ja ladusalt, võttes arvesse kõneleja esitust, kõnevarjundeid ja veendumusi. Tõlk kasutab mina-vormi. Veel teavet......
 • Mis on konverentsitõlge?
  Konverentsitõlge on seotud vaid suulise tõlkega: sõnum tõlgitakse ühest keelest teise loomulikult ja ladusalt, võttes arvesse kõneleja esitust, kõnevarjundeid ja veendumusi. Tõlk kasutab mina-vormi. Seda ei tohi segi ajada kirjaliku tõlkega. Dokument...
 • Mis on pivot?
  Ühe keele kasutamine releena. Kui mõni vähetuntud keel on ainult ühe või kahe tõlgi passiivne keel, siis nimetatakse neid teiste tõlkekabiinide (kes saavad neilt relee ) pivot´ks. Prantsuse keelest pärit sõna pivot on üldises kasutuses. Suulise tõlke...
 • Mis on relee?
  Kahe keele vaheline tõlge kolmanda kaudu. Kui osaleja räägib keeles, mida mõnes aktiivse tõlke kabiinis ükski tõlk passiivse keelena ei oska, siis võivad selle tõlkekabiini tõlgid kuulata ja kasutada mõne teise tõlkekabiini tõlget, kus oskaja olemas ...
 • Mis on retour?
  Tõlge emakeelest võõrkeelde. Enamasti tõlgitakse emakeelde. Mõned tõlgid valdavad teist keelt nii hästi, et suudavad sellesse tõlkida oma emakeelest. Seda nimetatakse retour´iks. Prantsuskeelset sõna retour kasutatakse enamikes keeltes. Mõned tõlgid ...
 • Mis on sosintõlge?
  Sünkroontõlge sosistades. Tõlk istub või seisab osalejate seas ning tõlgib sünkroonis nendele kõrva. Sosintõlget saab kasutada ainult siis, kui väike arv osalejaid seisab või istub tihedasti koos. Seda kasutatakse eelkõige kahepoolsetel kohtumistel v...
 • Mis on sünkroontõlge?
  Tõlkimine osaleja kõnelemise ajal. Tõlk töötab helikindlas kabiinis koos vähemalt ühe kolleegiga. Koosolekuruumis räägib esineja mikrofoni ning tõlk kuuleb teda kõrvaklappide abil ning tõlgib peaaegu sünkroonselt mikrofoni. Koosolekuruumis viibija sa...
 • Mis on tõlge viipekeelde?
  Sünkroontõlge viipekeelde. Viipekeele tõlgid töötavad kohtumistel, kus osalevad vaegkuuljad ning tõlgivad kõneldavast keelest viipekeelde ning viipekeelest kõneldavasse keelde. Tõlk istub või seisab vaegkuuljate ees nii, et teda on selgelt näha. Ehkk...
 • Mitmekeelne veebiülekanne online-vestlusega
  Virtuaalkonverentsidel kombineeritakse sageli erinevaid meedialahendusi. Suulise tõlke peadirektoraat kasutab enamasti : "Veebiülekanne" – võimaldab mujal asuvatel inimestel jälgida konverentsi kõigis keeltes, millele koosolekuruumis on sünkroontõlge...
 • Mitmekeelsed kohtumised tulemuslikumaks
  Suulise tõlke peadirektoraat kindlustab tõlkidega 10 000–11 000 kohtumist aastas. Tõlk peab võimaldama suhelda neil osalejatel, kel puudub ühine keel. Meie kogemuse kohaselt on osalejate suhtlemisoskused mitmekeelse kohtumise töös esmatähtsad. Mida s...
 • Mitmekeelsed vestlused
      Euroopa Komisjon korraldab mitmekeelseid vestlusi: poliitikategelased suhtlevad online-vestlusel Internetti kasutavate Euroopa kodanikega. Online-vestlusi võib jälgida kõigis neil kasutatavates keeltes. Suulise tõlke peadirektoraat tagab iga saab...

N

 • News
  ...
 • Nõuanded sõnavõtjale
  Suulise tõlke peadirektoraadil on paljude aastate kogemus. Meie tõlgid on koostanud mõned nõuanded sõnavõtjale tõlkega kohtumistel. Vastava PDF-faili võib soovi korral välja trükkida. Sõnavõtu ajal eemaldage kõrvaklapid ja asetage mikrofon otse enda ...

O

R

 • Rahvusvaheline koostöö
  Suulise tõlke peadirektoraat algatas ja käivitas kaks magistriprogrammi hariduse ja kultuuri peadirektoraadi ja temaatilise võrgustikuprojekti Euroopa Ülikoolide võrgustiku toetusel. Nii ühendatakse eri riikide ülikoole, et laiendada koostööd, ühenda...

S

 • Sünkroontõlgi töökoht
  Paljudes konverentsiruumides on sisseehitatud tõlkekabiinid ja sünkroontõlke seadmed Kui alalised tõlkekabiinid puuduvad, siis kasutatakse teisaldatavaid tõlkekabiine. Euroopa Komisjoni peamises konverentsikeskuses, Albert Borschette´i konverentsikes...

T

 • Tõlkega kohtumise juhatamine
  Igal tõlkemeeskonnal on juht. Ta võtab koosoleku juhatajaga ühendust enne kohtumise algust, et kinnitada, millistes keeltes on tõlge saadaval ja rääkida töötingimustest ning ajakavast. Kui te avate ürituse, siis öelge, millistes keeltes saavad osalej...
 • Töö suulise tõlke peadirektoraadis
  How to become an interpreter for Estonian Karl Lepa, Eesti tõlkeüksuse juht Euroopa Komisjonis, tutvustab nõudeid, mis kehtivad tööks suulise tõlgina. Email: Karl.LEPA@ec.europa.eu Alalised töötajad Suulise tõlke peadirektoraadis töötavad nii tõlgid ...

V

 • Vahetu sõnumsidega videokonverents
  Videokonverentsi standardid (so ITU-T H.320, mida kasutatakse ISDN-ühendusega, või H.323 IP-võrkudes) ei vasta seni sünkroontõlke tehnilistele nõuetele, mis on määratletud ISO-2603 standardis ja Uute Tehnoloogiate Koodeksis, mille on heaks kiitnud en...
 • Volinik
  Suulise tõlke peadirektoraat tegutseb asepresident Kristalina Georgieva alluvuses.  ...

W