Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...

N

 • News
  ...

O

S

W

Έ

 • Έγγραφα και ορολογία
  Συνθήκες και νομοθεσία Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βάσεις δεδομένων των οργάνων της ΕΕ Δικτυακοί τόποι των οργάνων της ΕΕ Δικτυακοί τόποι κρατών μελών Δικτυακοί τόποι διεθνών οργανισμών Συνθήκες και νομοθεσία Όλοι οι σύνδε...
 • Έρευνα Ικανοποίησης Πελατώνc
  Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήγαγε στο διάστημα από τις 12 έως τις 23 Νοεμβρίου 2007 μια έρευνα ικανοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω...

Β

 • Βιβλιογραφία
  Works on the profession of the interpreter Works on Interpreter training Seleskovitch, Danica and marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications ...
 • Βιντεοδιάσκεψη συνδυαζόμενη με άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων
  Μέχρι σήμερα, τα πρότυπα των βιντεοδιασκέψεων (δηλαδή ITU-T H.320 με γραμμές ISDN, ή H.323 σε δίκτυα IP) δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές ταυτόχρονης διερμηνείας όπως ορίζονται στο πρότυπο ISO-2603 καθώς και στο Κώδικα για τις Νέες Τεχνολογίες...
 • Βοήθεια σε πανεπιστήμια
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα πανεπιστήμια που παρέχουν κατάρτιση στη διερμηνεία συνεδρίων, έτσι ώστε να διασφαλίζονται υψηλού επιπέδου επαγγελματικά πρότυπα. Αν και η ίδια η Επιτροπή δεν διοργανώνει μαθήματα κατάρτισης στη διερμηνεία...

Γ

 • Γλωσσικό καθεστώς
  Οι διερμηνείς μιλούν για ενεργητικές και παθητικές γλώσσες. Ενεργητική γλώσσα είναι μια γλώσσα την οποία ομιλούν οι διερμηνείς και την οποία μπορούν να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες σε μια συνεδρίαση. Παθητική γλώσσα είναι μια γλώσσα την οποία κατ...

Δ

 • Διεθνής συνεργασία
  Η ΓΔ Διερμηνείας εγκαινίασε και έθεσε σε εφαρμογή δύο προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Master) με τη βοήθεια της ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πανεπιστημίων (Thematic Network Project/TNP). Στα συγκεκριμένα προγράμματα μετ...
 • Διοργάνωση συνεδριάσεων
  Η διοργάνωση συνεδριάσεων διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην επικοινωνιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μονάδα διοργάνωσης συνεδριάσεων της ΓΔ Διερμηνείας αποτελεί τον διοργανωτή των συνεδριάσεων της Επιτροπής και διαχειρίζεται εκδηλώσεις στι...
 • Διοργάνωση συνεδριάσεων
  Η διοργάνωση συνεδριάσεων διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην επικοινωνιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μονάδα διοργάνωσης συνεδριάσεων της ΓΔ Διερμηνείας αποτελεί τον διοργανωτή των συνεδριάσεων της Επιτροπής και διαχειρίζεται εκδηλώσεις στι...
 • Δυνατότητες σταδιοδρομίας στη ΓΔ Διερμηνείας
  Θέσεις προσωπικού Η ΓΔ Διερμηνείας απασχολεί υπαλλήλους τόσο του διοικητικού όσο και του γλωσσικού κλάδου (διερμηνείς). Για την πρόσληψη μονίμων υπαλλήλων ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και για οποιαδήποτε άλλη μόνιμη θέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Γι...

Ε

 • Επίτροπος
  Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας υπάγεται στην αντιπρόεδρο Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα .  ...

Μ

 • Με τι ασχολούμαστε
  Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΓΔ Διερμηνείας; Γιατί όλες αυτές οι γλώσσες είναι τόσο σημαντικές; Για ποιους εργάζεται η ΓΔ Διερμηνείας; Ποιο είναι το κόστος της διερμηνείας; Πώς είναι οργανωμένη η διερμηνεία; Η ΓΔ Διερμηνείας με αριθμούς Ποιες είνα...

Ο

 • Ο γλωσσικός συνδυασμός του διερμηνέα συνεδριάσεων
  Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διερμηνείς συνεδριάσεων κάνουν διερμηνεία από τις παθητικές τους γλώσσες προς τη μητρική τους γλώσσα. Η μητρική γλώσσα είναι η ενεργητική τους γλώσσα, η οποία συχνά αναφέρεται ως γλώσσα A. Ορισμένοι διερμηνείς γνωρίζο...
 • Ο χώρος εργασίας των διερμηνέων ταυτόχρονης διερμηνείας
  Πολλές αίθουσες συνεδριάσεων διαθέτουν σταθερές καμπίνες και εξοπλισμό για ταυτόχρονη διερμηνεία. Αν δεν υπάρχουν σταθερές καμπίνες, οι διερμηνείς ταυτόχρονης διερμηνείας εργάζονται σε κινητές καμπίνες. Το κύριο συνεδριακό κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτρ...
 • Οδηγίες για την επιτυχή διεξαγωγή πολύγλωσσων συνεδριάσεων
  Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας εξασφαλίζει τη διερμηνεία για 10.000 έως 11.000 συνεδριάσεις ετησίως. Αποστολή των διερμηνέων είναι να επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ συμμετεχόντων που δεν ομιλούν την ίδια γλώσσα. Ωστόσο, από την πείρα μας συνάγεται...
 • Οδηγίες για τους ομιλητές
  Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αποκτήσει μεγάλη πείρα με την πάροδο των ετών. Οι διερμηνείς μας συνέταξαν ορισμένες οδηγίες για τους ομιλητές σε συνεδριάσεις που διεξάγονται με διερμηνεία. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εκτ...
 • Οδηγίες για τους ομιλητές σε συνεδριάσεις μέσω Διαδικτύου
  Οι τεχνολογίες ροής πολυμέσων ή δικτυακής μετάδοσης επιτρέπουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση συνεδριάσεων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. από το σπίτι ή το γραφείο). Ο συνδυασμός ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων με παρουσιάσεις διαφανειών (π.χ. PowerPoint...

Π

 • Πολύγλωσση δικτυακή μετάδοση συνδυαζόμενη με δικτυακή συζήτηση
  Κατά τις εικονικές συνεδριάσεις συχνά συνδυάζονται διάφορα πολυμέσα. Η ΓΔ Διερμηνείας προσφέρει συνήθως συνδυασμό των εξής : της "δικτυακής μετάδοσης" που επιτρέπει σε άτομα τα οποία δεν είναι παρόντα να παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση εξ αποστάσεως, σ...
 • Πολύγλωσση δικτυακή συζήτηση
    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει πολύγλωσσες "δικτυακές συζητήσεις" στις οποίες πολιτικές προσωπικότητες συνομιλούν με Ευρωπαίους πολίτες μέσω του Διαδικτύου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη συζήτηση στο Διαδίκτυο σε οποιαδήποτε από...

Σ

 • Συνδρομή για το σχεδιασμό των χώρων των συνεδριάσεών σας
  Η ΓΔ Διερμηνείας διαθέτει μεγάλη πείρα στην κατασκευή και ανακαίνιση χώρων συνεδριάσεων με εγκαταστάσεις ταυτόχρονης διερμηνείας. Η ΓΔ Διερμηνείας είναι πρόθυμη να μοιραστεί την τεχνογνωσία της με αρχιτέκτονες, μηχανικούς και κατασκευαστές αιθουσών σ...
 • Σύντομη ιστορική αναδρομή
  Από την ίδρυσή της, η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας, παλαιότερα γνωστή ως Κοινή Υπηρεσία Διερμηνείας-Συνεδριάσεων- SCIC, σύμφωνα με το γαλλικό ακρωνύμιο- συμμετείχε ενεργά στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) ανταποκρινόμεν...

Τ

 • Τι είναι η ασύμμετρη διερμηνεία;
  Όλοι οι συμμετέχοντες σε μια συνεδρίαση ομιλούν στη μητρική τους γλώσσα, αλλά ακούν τη διερμηνεία μόνο προς ορισμένες γλώσσες. Σε πολλές περιπτώσεις οι συμμετέχοντες κατανοούν μία (ή περισσότερες) ευρέως διαδεδομένη γλώσσα, αλλά δεν μπορούν να εκφράζ...
 • Τι είναι η διαδοχική διερμηνεία;
  Η διερμηνεία μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης του ομιλητή. Ο διερμηνέας κάθεται μαζί με τους ομιλητές, ακούει την ομιλία και την αποδίδει, στο τέλος, σε μια διαφορετική γλώσσα, κατά κανόνα με τη βοήθεια σημειώσεων. Η διαδοχική διερμηνεία έχει σήμερ...
 • Τι είναι η διερμηνεία "cheval";
  O διερμηνέας εργάζεται εναλλάξ σε δύο καμπίνες κατά την ίδια συνεδρίαση. Ένας διερμηνέας που κάνει διερμηνεία "cheval" (γαλλική λέξη που σημαίνει άλογο) «πηγαινοέρχεται» ανάμεσα σε δύο καμπίνες κατά την ίδια συνεδρίαση. Συνήθως, υπάρχουν δύο τουλάχισ...
 • Τι είναι η διερμηνεία "pivot";
  Η διερμηνεία στην οποία χρησιμοποιείται μία μόνο ενδιάμεση γλώσσα ως " relais" Αν μόνο ένας ή δύο διερμηνείς έχουν μια λιγότερο διαδεδομένη γλώσσα ως παθητική, τότε λέμε ότι αποτελούν "pivot" για τις άλλες καμπίνες, για τις οποίες παρέχουν το "relais...
 • Τι είναι η διερμηνεία "relais";
  Η διερμηνεία από μια γλώσσα προς μια άλλη μέσω μιας τρίτης γλώσσας. Όταν ο ομιλητής ομιλεί σε γλώσσα που δεν καλύπτεται από ένα διερμηνέα σε καμπίνα ενεργητικής γλώσσας, η εν λόγω καμπίνα μπορεί να «συνδεθεί» (ακουστική σύνδεση) με μια άλλη καμπίνα π...
 • Τι είναι η διερμηνεία "retour";
  Η διερμηνεία από τη μητρική προς μία ξένη γλώσσα. Συνήθως οι διερμηνείς εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα. Ορισμένοι διερμηνείς γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση να κάνουν διερμηνεία από τη μητρική τους γλώσσα πρ...
 • Τι είναι η διερμηνεία σε νοηματική γλώσσα;
  Ταυτόχρονη διερμηνεία προς μια νοηματική γλώσσα. Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας εργάζονται σε συνεδριάσεις με συμμετέχοντες που έχουν προβλήματα ακοής, και κάνουν διερμηνεία από μια ομιλούμενη γλώσσα προς μια νοηματική γλώσσα και από μια νοηματική ...
 • Τι είναι η διερμηνεία συνεδριάσεων;
  Η διερμηνεία συνεδρίων αφορά αποκλειστικά την προφορική επικοινωνία : απόδοση ενός μηνύματος από μία γλώσσα σε μια άλλη , με φυσικό και αβίαστο τρόπο, υιοθετώντας το ύφος, τον τόνο και τις πεποιθήσεις του ομιλητή και ομιλώντας στο πρώτο πρόσωπο. Δεν ...
 • Τι είναι η διερμηνεία συνεδριάσεων;
  Η διερμηνεία συνεδρίων αφορά αποκλειστικά την προφορική επικοινωνία : απόδοση ενός μηνύματος από μία γλώσσα σε μια άλλη , με φυσικό και αβίαστο τρόπο, υιοθετώντας το ύφος, τον τόνο και τις πεποιθήσεις του ομιλητή και ομιλώντας στο πρώτο πρόσωπο. Περι...
 • Τι είναι η ταυτόχρονη διερμηνεία;
  Η διερμηνεία ενόσω ομιλεί ο ομιλητής. Ο διερμηνέας εργάζεται σε καμπίνα με ηχομόνωση μαζί με έναν τουλάχιστον συνάδελφο. Ο ομιλητής στην αίθουσα συνεδρίασης ομιλεί σε μικρόφωνο, ενώ ο διερμηνέας λαμβάνει τον ήχο μέσω ακουστικών και, σχεδόν ταυτόχρονα...
 • Τι είναι η ψιθυριστή διερμηνεία;
  Χαμηλόφωνη ταυτόχρονη διερμηνεία. Ο διερμηνέας κάθεται ή στέκεται όρθιος ανάμεσα στους συμμετέχοντες και κάνει ταυτόχρονη διερμηνεία απευθείας στο αυτί των συμμετεχόντων. Η ψιθυριστή διερμηνεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για πολύ λίγους συμμετέχον...