Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...

B

 • Bibliografi
  Værker om tolkeerhvervet Værker om tolkeuddannelsen Seleskovitch, Danica and marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Offi...

D

 • Dokumenter og terminologi
  Traktater og lovgivning Den Europæiske Unions aktiviteter Europa-Kommissionen EU-institutionernes databaser (Terminologi) EU-institutionernes websteder (Terminologi) Medlemsstaternes websteder (Terminologi) Internationale organisationers websteder (T...

F

 • Flersprogede chats
    Europa-Kommissionen afholder flersprogede ”chats”, hvor politikere interagerer med EU-borgere, der er tilsluttet internettet og bruger en chatlinje. Det er muligt at følge chatdebatten på ethvert af de tilbudte sprog. Spørgsmålene oversættes, efter...
 • Flersproget webcasting kombineret med internetchat
  De virtuelle konferencer kombinerer ofte flere forskellige medieredskaber. GD for Tolkning tilbyder normalt en kombination af : "Webcasting”, der gør det muligt at følge konferencer på alle de sprog, der tilbydes simultantolkning til/fra i mødelokale...

G

 • Glem ikke tolkningen, når du planlægger dit møde
  Du har besluttet at holde et møde med tolkning. Talrige erfaringer og den seneste kommunikationsforskning viser, at følgende punkter spiller en stor rolle i den forbindelse. Tjek disse punkter som det allerførste : Kommunikationsspørgsmål Anmodede du...

H

 • Historisk tilbageblik
  Lige fra begyndelsen har Generaldirektoratet for Tolkning, tidligere kendt som Den Fælles Tolke- og Konferencetjeneste (på fransk forkortet til SCIC), udviklet sig i takt med Den Europæiske Union (tidligere Det Europæiske Fællesskab) og har holdt tri...
 • Hjælp til design af konferencefaciliteter
  GD for Tolkning har stor erfaring med indretning og ombygning af møde- og konferencefaciliteter med anlæg til simultantolkning. GD for Tolkning deler gerne sin knowhow med arkitekter, entreprenører og bygherrer i den offentlige eller private sektor, ...
 • Hjælp til universiteter
  Europa-Kommissionen samarbejder tæt med universiteter, som tilbyder kurser i konferencetolkning med henblik på at sikre høje faglige standarder. Skønt Kommissionen ikke selv arrangerer kurser i tolkning, yder vi lokal assistance og fjernassistance ve...
 • Hvad er asymmetrisk tolkning?
  Alle mødedeltagere taler deres modersmål, men de lytter til tolkning til nogle få sprog. I mange tilfælde forstår mødedeltagerne et eller flere almindeligt benyttede sprog, men de føler sig ikke tilpas ved at tale det/dem. Asymmetrisk tolkning er en ...
 • Hvad er cheval-tolkning?
  En tolk arbejder på skift i to kabiner under det samme møde. En cheval–tolk (fransk for hest) arbejder på skift i to kabiner på samme møde. Normalt er der to tolke til stede for hvert sprog, men hvis der på et møde med simultantolkning kun arbejdes p...
 • Hvad er hvisketolkning?
  Hviskende simultantolkning. Tolken sidder eller står blandt mødedeltagerne og simultantolker direkte i mødedeltagernes ører. Hvisketolkning fungerer kun med ganske få deltagere, der sidder eller står tæt sammen. Denne form for tolkning benyttes især ...
 • Hvad er konferencetolkning?
  Konferencetolkning omfatter udelukkende mundtlig kommunikation, dvs. at tolken naturligt og flydende gengiver et budskab fra et sprog til et andet med samme udtryksmåde, tone og overbevisning som taleren. Tolken taler i første person. Mere......
 • Hvad er konferencetolkning?
  Konferencetolkning omfatter udelukkende mundtlig kommunikation, dvs. at tolken naturligt og flydende gengiver et budskab fra et sprog til et andet med samme udtryksmåde, tone og overbevisning som taleren. Tolken taler i første person. Konferencetolkn...
 • Hvad er konsekutiv tolkning?
  Tolkning efter at taleren har afsluttet sit indlæg. Tolken sidder sammen med mødedeltagerne, lytter til talen og gengiver den, når den er slut, på et andet sprog og ofte ved hjælp af noter. Nu om dage er konsekutiv tolkning generelt blevet afløst af ...
 • Hvad er pivot-tolkning?
  At benytte ét sprog som relæsprog. Hvis kun én eller to tolke har et mindre udbredt sprog som passivt sprog på et givet møde, siges de at fungere som "pivots" for de andre kabiner, der tolker i relæ fra dem. ”Pivot” er fransk og betyder omdrejningspu...
 • Hvad er relætolkning?
  Tolkning mellem to sprog via et tredje sprog. Hvis mødedeltageren taler et sprog, som ikke dækkes af en tolk i den aktive sprogkabine kan denne kabine koble sig (audiolink) på en anden sprogkabine, der dækker dette sprog, og relætolke derudfra. Tolke...
 • Hvad er returtolkning?
  Tolken tolker fra sit modersmål til et fremmedsprog. Tolke tolker normalt til deres modersmål. Nogle tolke kender et andet sprog så godt, at de kan tolke fra deres modersmål til dette sprog. Dette kaldes returtolkning. Et mindre antal tolke kender de...
 • Hvad er simultantolkning?
  Tolkning mens mødedeltageren taler. Tolken arbejder i en lydtæt kabine sammen med mindst én kollega. Taleren i mødelokalet anvender en mikrofon. Tolken, som hører taleren gennem hovedtelefoner, gengiver budskabet næsten samtidigt (simultant) gennem e...
 • Hvad er tegnsprogstolkning?
  Simultantolkning til tegnsprog. Tegnsprogstolke arbejder på møder med hørehæmmede deltagere og tolker fra talte sprog til tegnsprog og fra tegnsprog til talte sprog. Tolken sidder eller står fuldt synlig foran de hørehæmmede deltagere. Selv om mange ...
 • Hvad vi laver
  Hvad laver GD for Tolkning? Hvorfor spiller alle disse sprog så stor en rolle? Hvem arbejder GD for Tolkning for? Hvor meget koster alt det? Hvordan tilrettelægges tolkningen? GD for Tolkning i nøgletal Hvad laver GD for Tolkning? Generaldirektoratet...
 • Hvordan bliver dit møde med tolkning vellykket?
  Hvert tolkehold har en holdleder. Inden mødet begynder, henvender han/hun sig til dig for at informere dig om, hvilke sprogkombinationer der tilbydes, og giver andre relevante oplysninger om arbejdsbetingelser og tidsplan. Ved mødets begyndelse bør d...
 • Hvordan får man flersprogede møder til at fungere?
  Generaldirektoratet for Tolkning tolker årligt på mellem 10 000 og 11 000 møder. Det er tolkenes job at sørge for, at kommunikationen fungerer mellem mødedeltagere, der ikke taler samme sprog. Vores erfaringer har vist, at deltagernes evne til at kom...

I

 • Internationalt samarbejde
  GD for Tolkning har iværksat to masterprojekter med bistand fra GD for Uddannelse og Kultur og det europæiske universitetsnetværk TNP. Disse masterprogrammer samler universiteter i en række lande for at udbygge samarbejdet, udveksle erfaringer og udb...

K

 • Karrieremuligheder i GD for Tolkning
  Faste stillinger GD for Tolkning beskæftiger såvel administrativt som sprogligt personale (tolke). For at blive ansat gælder der de samme regler som for enhver anden fast stilling i Europa-Kommissionen . For at sikre lige muligheder for alle EU-borge...
 • Kommissæren
  GD for Tolkning hører under næstformand Kristalina Georgieva .  ...
 • Konferencetolkens sprogkombination
  I de fleste tilfælde tolker konferencetolke fra deres passive sprog til deres modersmål. Modersmålet er deres aktive sprog og kaldes også A-sproget. Nogle tolke har et så godt kendskab til andre sprog end deres modersmål, at de kan tolke til dette sp...
 • Kundetilfredshedsundersøgelse
  Kommissionens Generaldirektorat for Tolkning gennemførte en brugertilfredshedsundersøgelse på møderne i Rådet, Kommissionen, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, fra den 12. november til den 23. november 2007. Vi modtog 315...

N

 • News
  ...

O

R

 • Retningslinjer for talere i webcasts
  Streaming media-teknologier eller webcasting gør det muligt at følge konferencer via internettet fra et andet sted (kontor/hjem). Digital audio og video kombineret med diaspræsentationer (f.eks. PowerPoint) i mødelokalet og Internet Relay Chat (IRC) ...

S

 • Simultantolkens arbejdssted
  Mange konferencelokaler råder over faste kabiner og udstyr til simultantolkning. Hvis faste kabiner ikke er til rådighed, kan simultantolke arbejde i mobile kabiner. Europa-Kommissionens hovedkonferencecenter, Centre de Conférence Albert Borschette (...
 • Sprogdækning
  Tolke taler om aktive og passive sprog. Et aktivt sprog er et sprog, som tolken tolker til, og som mødedeltagerne kan lytte til. Et passivt sprog er et sprog, som tolken forstår, og som bliver talt af mødedeltagerne. Et møde med en 24-24-sprogdækning...

T

 • Tilrettelæggelse af konferencer
  Konferencer spiller en strategisk rolle i Europa-Kommissionens kommunikationspolitik. GD for Tolknings kontor for afholdelse af konferencer har hovedansvaret for at tilrettelægge konferencer i Kommissionen og håndterer arrangementer i Bruxelles og re...
 • Tilrettelæggelse af konferencer
  Konferencer spiller en strategisk rolle i Europa-Kommissionens kommunikationspolitik. GD for Tolknings kontor for afholdelse af konferencer har hovedansvaret for at tilrettelægge konferencer i Kommissionen og håndterer arrangementer i Bruxelles og re...
 • Tips til talere
  Europa-Kommissionens GD for Tolkning har med årene skabt sig et godt erfaringsgrundlag. Vores tolke har opstillet nogle tips til brug for talere på møder med tolkning. Du er velkommen til at udprinte en pdf-fil med disse oplysninger. Når du får ordet...

V

 • Videokonference kombineret med instant messaging
  Indtil nu har videokonferencestandarderne (dvs. ITU-T H.320 anvendt sammen med ISDN-linjer eller H.323 på IP-net) ikke levet op til de tekniske krav for simultantolkning, som er specificeret i ISO-2603 standarden og kodeksen for ny teknologi, der er ...

W