Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...

B

 • Bibliografie
  Odborné práce na téma profese tlumočníků Odborné práce na téma odborná příprava tlumočníků Seleskovitch, Danica e Lederer, Marianne Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office ...

C

 • Co je to asymetrické tlumočení?
  Všichni účastníci hovoří ve své mateřštině, ale tlumočení je zajištěno pouze do několika jazyků. Účastníci jednání často rozumí jednomu nebo několika světovým jazykům, ale necítí se v nich tak zběhlí, aby jimi chtěli hovořit. Asymetrické tlumočení je...
 • Co je to konferenční tlumočení?
  Konferenční tlumočení zahrnuje výlučně ústní komunikaci: přirozené a plynulé předání obsahu sdělení z jednoho jazyka do druhého , přičemž je zachován způsob, jakým řečník svůj proslov pronáší, tón projevu, řečníkovo přesvědčení a používání první osob...
 • Co je to konferenční tlumočení?
  Konferenční tlumočení zahrnuje výlučně ústní komunikaci: přirozené a plynulé předání obsahu sdělení z jednoho jazyka do druhého , přičemž je zachován způsob, jakým řečník svůj proslov pronáší, tón projevu, řečníkovo přesvědčení a používání první osob...
 • Co je to konsekutivní tlumočení?
  Tlumočení, které následuje poté, co řečník domluví. Tlumočník sedí mezi účastníky jednání a poslouchá projev, který nakonec přednese v jiném jazyce. Obvykle si během projevu dělá poznámky. V současnosti bylo konsekutivní tlumočení téměř nahrazeno tlu...
 • Co je to pilotáž (relay)?
  Tlumočení mezi dvěma jazyky prostřednictvím jazyka třetího. Hovoří-li účastník jednání jazykem, pro který není k dispozici tlumočník v kabině s aktivním jazykem, může být tato kabina prostřednictvím audiového spojení „napojena“ na jinou kabinu, která...
 • Co je to pivot?
  Pilotáž přes jediný jazyk. Mají-li určitý méně rozšířený jazyk mezi svými pasivními jazyky pouze jeden či dva tlumočníci, pak tito tlumočníci fungují jako „pilotní tlumočníci“ pro ostatní kabiny a poskytují jim pilotáž. Vžil se francouzský výraz „piv...
 • Co je to retour?
  Tlumočení z mateřského jazyka do cizího jazyka. Tlumočníci tlumočí obvykle do svého mateřského jazyka. Někteří tlumočníci ovládají druhý jazyk do takové míry, že jsou schopni do něj tlumočit ze svého mateřského jazyka. Tento postup se obvykle označuj...
 • Co je to simultánní tlumočení?
  Tlumočení, které probíhá současně s projevem řečníka. Tlumočník pracuje ve zvukotěsné kabině alespoň s jedním dalším kolegou. Řečník v zasedacím sále hovoří do mikrofonu a tlumočník poslouchá projev ve sluchátkách a tlumočí ho do mikrofonu téměř simu...
 • Co je to tlumočení ve znakové řeči?
  Simultánní tlumočení do znakové řeči. Tlumočníci znakové řeči pracují při zasedáních se sluchově postiženými účastníky a tlumočí z mluveného jazyka do znakové řeči a naopak. Tlumočníci sedí či stojí na viditelném místě před účastníky. Přestože mnohé ...
 • Co je to šušotáž?
  Simultánní tlumočení šeptem. Tlumočník sedí či stojí mezi účastníky jednání a šeptem jim simultánně tlumočí. Šušotáž lze použít pouze v případě velmi omezeného počtu účastníků, kteří sedí či stojí nedaleko od sebe. Používá se nejčastěji při dvoustran...

D

 • Dokumenty a terminologie
  Smlouvy a právní předpisy Činnost Evropské unie Evropská komise Databáze orgánů EU (Terminologie) Stránky orgánů EU (Terminologie) Stránky členských států (Terminologie) Stránky mezinárodních organizací (Terminologie) Smlouvy a právní předpisy Všechn...

J

 • Jak předsedat zasedání s tlumočením, aby bylo úspěšné
  Každý tým tlumočníků má jednoho vedoucího. Před zahájením zasedání vám tento vedoucí podá informace o tom, pro jaké jazyky jsou tlumočníci k dispozici, o pracovních podmínkách a o časovém rozvrhu. Upozorněte účastníky zasedání na jeho počátku, kterým...
 • Jak zajistit úspěšné mnohojazyčné jednání
  Generální ředitelství pro tlumočení zabezpečuje tlumočníky pro 10 000 až 11 000 jednání ročně. Úkolem tlumočníků je umožnit komunikaci mezi účastníky jednání, kteří nesdílejí společný jazyk. Naše zkušenosti ukazují, že při mnohojazyčných jednáních se...
 • Jazyková kombinace tlumočníků
  Ve většině případech tlumočí konferenční tlumočníci z pasivních jazyků do svých mateřských jazyků. Mateřský jazyk je jejich aktivní jazyk tento jazyk se někdy označuje jako jazyk A. Někteří tlumočníci ovládají jiný než mateřský jazyk stejně dobře jak...
 • Jazykový režim
  Tlumočníci hovoří o aktivních a pasivních jazycích. Aktivní jazyk je jazyk, kterým tlumočníci hovoří a který účastníci konference mohou poslouchat. Pasivní jazyk je jazyk, kterým účastníci hovoří a kterému tlumočníci rozumějí. Jednání za uplatnění ja...

K

 • Kdo je cheval?
  Tlumočník pracující během jednoho jednání střídavě ve dvou kabinách. Tlumočník cheval (francouzsky kůň) „sedí“ během jednání střídavě ve dvou kabinách. Obyčejně se každého jednání účastní alespoň dva tlumočníci pro každý jazyk. V případě, že jednání ...
 • Komisařka
  Za GŘ pro tlumočení odpovídá místopředsedkyně Evropské komise Kristalina Georgievová .  ...

M

 • Mezinárodní spolupráce
  GŘ pro tlumočení s pomocí GŘ pro vzdělávání a kulturu a evropských univerzit podílejících se na projektech tematických sítí (TNP) iniciovalo a zahájilo dva projekty postgraduálních studií. Tyto vzdělávací programy umožňují zúčastněným univerzitám z r...
 • Mnohojazyčné diskuze on-line
    Evropská komise organizuje mnohojazyčné diskuze on-line, při nichž politici diskutují s evropskými občany prostřednictvím textové konverzace (chatu). Diskuzi on-line je možné sledovat v kterémkoli z dostupných jazyků. Tlumočníci GŘ pro tlumočení př...
 • Mnohojazyčné internetové vysílání v kombinaci s textovou konverzací
  Virtuální konference často kombinují několik mediálních nástrojů. GŘ pro tlumočení obvykle využívá kombinaci : internetového vysílání (tzv. webcasting), které umožňuje osobám, které nejsou přítomny v konferenčním sále, sledovat konferenci v kterémkol...

N

 • News
  ...

O

 • O nás
  Co dělá generální ředitelství pro tlumočení? Proč jsou všechny jazyky důležité? Pro koho generální ředitelství pro tlumočení pracuje? Kolik to vše stojí? Jakým způsobem je tlumočení organizováno? Generální ředitelství pro tlumočení v číslech Co dělá ...
 • Obecné zásady pro řečníky při internetovém vysílání
  Díky streamingovým technologiím nebo internetovému vysílání mohou lidé sledovat konference přes internet odkudkoli (z kanceláře či domova). Kombinace audio a videopřenosu s obrazovou prezentací (např. v PowerPointu) v zasedacím sále a textovou konver...

P

 • Pomoc s řešením konferenčních sálů
  GŘ pro tlumočení má bohaté zkušenosti se stavbou a renovací zasedacích a konferenčních sálů se zařízením pro simultánní tlumočení. O své know-how se ochotně dělí s architekty, staviteli či provozovateli veřejných i soukromých konferenčních sálů a kon...
 • Pomoc univerzitám
  Evropská komise úzce spolupracuje s univerzitami, jež nabízejí výuku konferenčního tlumočení, na zajišťování profesně orientované odborné přípravy nejvyšší kvality. Ačkoli Komise sama o sobě kurzy tlumočnictví neposkytuje, nabízí pomoc zkušených škol...
 • Pořádání konferencí
  Pořádání konferencí má strategický význam v rámci komunikační politiky Evropské komise. Oddělení pořádání konferenci GŘ pro tlumočení funguje jako profesionální pořadatel konferencí Komise a zajišťuje akce různých útvarů Komise, které se konají v Bru...
 • Pořádání konferencí
  Pořádání konferencí má strategický význam v rámci komunikační politiky Evropské komise. Oddělení pořádání konferenci GŘ pro tlumočení funguje jako profesionální pořadatel konferencí Komise a zajišťuje akce různých útvarů Komise, které se konají v Bru...
 • Pracoviště simultánního tlumočníka
  Mnohá konferenční centra jsou vybavena pevně zabudovanými kabinami a zařízením pro simultánní tlumočení. Nejsou-li v konferenční místnosti zabudovány tlumočnické kabiny, pracují simultánní tlumočníci v kabinách přenosných. Hlavní konferenční centrum ...
 • Pracovní příležitosti na GŘ pro tlumočení
  Jak se stát českým tlumočníkem Roderick Jones, vedoucí oddělení českého tlumočení Evropské komise, mluví o požadavcích na české tlumočníky Email: Roderick.Jones@ec.europa.eu Stálá pracovní místa GŘ pro tlumočení zaměstnává administrativní pracovníky ...
 • Průzkum spokojenosti zákazníků
  Generální ředitelství Evropské komise pro tlumočení provedlo, ve dnech 12.-23. listopadu 2007, průzkum spokojenosti delegátů, účastnících se zasedání na půdě Rady, Komise, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, s tlumočením. C...
 • Při přípravě zasedání nezapomínejte na tlumočení
  Rozhodli jste se uspořádat zasedání s tlumočením. Značné zkušenosti a nedávný výzkum v oblasti komunikace ukázaly, že při přípravě zasedání je důležité zohlednit následující body. Projděte si prosím tyto body před tím, než podniknete jakékoli kroky :...

S

 • Stručná historie
  Generální ředitelství pro tlumočení dříve známé jako Společná tlumočnická a konferenční služba SCIC, z francouzského „Service commun interprétation - conférences“, se od samého počátku účastnilo na vývoji Evropské unie (dříve Evropského společenství)...

T

 • Tipy pro řečníky
  Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti tlumočení připravilo generální ředitelství pro tlumočení Evropské komise brožuru obsahující několik rad pro řečníky na tlumočených zasedáních. Tuto brožuru lze vytisknout ve formátu PDF. Než začnete mluvit...

V

 • Videokonference kombinovaná s rychlým zasíláním zpráv
  Technický standard videokonferencí (tj. ITU-T H.320 s linkami ISDN, nebo H.323 na sítích IP) dosud nesplňuje technické požadavky pro simultánní tlumočení podle normy ISO-2603 a Kodexu pro nové technologie přijatého mnoha profesionálními konferenčními...

W