Навигационна пътека

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

A to Z

A

 • A to Z
  ...

D

 • Documents and terminology
  Treaties and legislation European Union Activities European Commission European Institutions Databases (Terminology) European Institutions Sites (Terminology) Member States Sites (Terminology) Member States Specialised Glossaries (Terminology) Intern...

K

 • Kакво означава "пилот" «pivot»?
  Изполването на един и същ език за препревод - relais Ако сред устните преводачи само един или двама владеят някой от малко разпространените езици като свой пасивен език, те играят ролята на пилот - «pivot» за останалите кабини, които извършват своя п...

N

 • News
  ...

O

S

W

Б

 • Библиография
  Трудове за подготовката на устните преводачи Seleskovitch, Danica et Marianne Lederer Pédagogie raisonnée de l'interprétation : deuxième édition corrigée et augmentée Didier Érudition/Klincksieck, Office des publications officielles des Communautés e...

В

 • Видеоконференция в комбинация с инстант месиджинг
  До този момент стандартите за видеоконференции (т.е. ITU-T H.320 използвано с ISDN линии или H.323 в IP мрежи) не отговарят на техническите изисквания за симултанен превод по стандарта ISO-2603 и в Кодекса за нови технологии, приет от много професион...

Е

 • Езиков режим
  Устните преводачи говорят за "активни" и за "пасивни" езици. Активен език е език, на който преводачът работи за участниците в заседанието ... Пасивен език е език, който се използва от участниците и който се разбира от преводачите ... Заседание с режи...
 • Езиковата комбинация на устния конферентен преводач
  В повечето случаи конферентните преводачи превеждат от пасивните си езици на родния си език. Родният език е техният активен език наричан също така език А. Някои устни преводачи, които се изразяват отлично и на друг език, освен родния, могат да работя...

К

 • Как да накараме многоезичните заседания да работят за нас
  ГД "Устен превод" осигурява устни преводачи за 10 000 -11000 заседания и конференции всяка година. Задачата на преводачите е да направят възможна комуникацията между участници, които нямат общ език. Нашият опит показва, че при многоезично заседание о...
 • Как да организирате превода, когато планирате заседанието.
  Решили сте да проведете заседание с устен превод. Богатият опит и последните изследвания на комуникациите показват, че за подготовката на заседание са важни следните неща. Прочетете ги преди всичко останало : Проблеми на комуникацията Ако преди това ...
 • Как да проектирате вашата конферентна зала
  ГД "Устен превод" притежава богат опит в проектиране и реновиране на конферентни зали с инсталации за синхронен превод. ГД "Устен превод" с желание ще сподели своя опит с архитекти, строители или организатори на обществени и частни конферентни зали и...
 • Какво е превод на чужд език «retour»?
  Устен превод от родния език към чужд език. По принцип устните преводачи работят към родния си език, но редица преводачи имат и втори език , който е на достатъчно високо ниво, за да могат да превеждат и на този език от родния си език. Тогава се говори...
 • Какво е препревод - «relais»?
  Устен превод от един език на друг, като се преминава през трети език. Когато някой участник се изразява на език, за който не е предвидена кабина за активен език, този език може да се "включи" (аудио връзка) в друга кабина, която покрива съответния ез...
 • Какво означава амбивалентен преводач «cheval»?
  Това означава, че устният преводач работи алтернативно в две кабини по време на едно и също заседание. Амбивалентният преводач « cheval» е следователно устен преводач, който "прескача" между две кабини по време на едно заседание. По принцип има поне ...
 • Какво означава асиметричен устен превод ?
  Всички делегати говорят на своя роден език, но слушат устния превод на ограничен брой езици. Често пъти делегатите разбират един или повече от разпространените езици, но не се чувстват достатъчно уверени, за да се изразяват на тези езици. Асиметрични...
 • Какво означава превод на ухо "chuchotage"?
  Симултанен превод който се шепне на ухо. Преводачът е седнал или прав сред участниците и извършва симултанен превод на живо без техника (на ухо). Преводът на ухо е подходящ само при много малки групи участници, седящи или прави в близост един до друг...
 • Какво правим?
  Какво прави ГД „Устни преводи“? Защо всички тези езици са толкова важни? За кого работи ГД „Устни преводи“? Колко струва това? Как е организирана работата на ГД „Устни преводи“? ГД „Устни преводи“ в цифри Какво прави ГД „Устни преводи“?  Генерална ди...
 • Какво представлява консекутивният превод?
  Устен превод след приключване изказването на оратора. Преводачът седи сред участниците в срещата, слуша внимателно изказването и накрая го предава на друг език, като обикновено ползва записките, които си е водил. Понастоящем, консекутивният превод от...
 • Какво представлява конферентният превод?
  Областта на конферентния превод се ограничава изключително до устната комуникация: предаване на посланието от един език на друг, по естествен и плавен начин, като се спазват представянето, тона и похватите на оратора, от името на когото се говори в п...
 • Какво представлява конферентният превод?
  Областта на конферентния превод се ограничава изключително до устната комуникация: предаване на посланието от един език на друг, по естествен и плавен начин, като се спазват представянето, тона и похватите на оратора, от името на когото се говори в п...
 • Какво представлява симултанният превод?
  Устният превод тече, докато ораторът се изразява. Устният преводач работи в звукоизолирана кабина с поне още един колега. В залата ораторът се изказва пред микрофон; устният преводач чува думите му в слушалките си и пресъздава посланието почти на миг...
 • Какво представлява устният превод на езика "жестуно" (жестомимичен език, език на знаците)?
  Симултанен превод от даден език към езика "жестуно". Преводачи на езика "жестуно" работят на конференции, където участват хора със слухови увреждания; преводът се осъществява от устната реч към езика "жестуно" и обратно. Преводачът "жестуно" е седнал...
 • Комисар
  За ГД „Устни преводи“отговаря заместник-председателят Кристалина Георгиева ....
 • Кратка история
  От самото начало Генерална дирекция "Устен превод", преди това Обща служба за устни преводи и конференции (или SCIC - от френския акроним), е част от развитието на Европейския съюз (преди това Европейската общност) и ролята и и кадрите и нарастват па...
 • Къде работи устният преводач?
  Много конферентни центрове са изградили преводачески кабини с необходимото оборудване за симултанен превод. Ако няма постоянно изградени кабини, преводачите работят в преносими кабини за симултанен превод.  Главният конферентен център на Европейската...

М

 • Международно сътрудничество
  ГД "Устен превод" лансира два проекта за Магистърска степен с помощта на ГД "Образование и култура" и на европейски университети, които участват в проекти за тематични мрежи (ПТМ). Тези магистърски програми обединяват университети от различни страни,...
 • Многоезичен уебкаст, съчетан с интернет чат
  Виртуалните конференции често съчетават няколко медийни инструмента. ГД "Устен превод" обикновено осигурява комбинация от : "Уебкастинг", който позволява хора от различни места да следят конференцията на всеки от езиците, на които се превежда симулта...
 • Многоезичен чат
    Европейската комисия организира многоезични "чатове": политически фигури разговарят с европейските граждани в Интернет. Хората могат да следят дискусията в чата на езиците, на които се превежда. Въпросите се превеждат веднага от преводачите на ГД "...

Н

 • Насоки за ораторите в заседание, предавано като уебкаст
  Медийните технологии за стриминг или уебкастинг дават възможност на хората да следят конференциите чрез интернет от разстояние (в офиса или у дома). Комбинирането на аудио и видео с презентации на слайдове (напр. PowerPoint), които се правят в заседа...

О

 • Организиране на конференции
  Организирането на конференции играе стратегическа роля в комуникационната политика на Европейската комисия. Отделът за организиране на конференции към ГД "Устен превод" е професионалният организатор на конференции на Комисията в Брюксел и на различни...
 • Организиране на конференции
  Организирането на конференции играе стратегическа роля в комуникационната политика на Европейската комисия. Отделът за организиране на конференции към ГД "Устен превод" е професионалният организатор на конференции на Комисията в Брюксел и на различни...

П

 • Помощ за Университетите
  Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с университетите, предлагащи обучение по конферентен превод, за да се гарантира постигането на високи професионални стандарти. Въпреки че самата Комисия не организира обучения по устен превод, тя оси...
 • Проучване за удовлетвореността на клиентите
  Генералната Дирекция за Устни преводи в Европейската Комисия проведе едно проучване за удовлетвореността на участниците от превода по време на заседанията организирани в Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на рег...
 • Професионални възможности за кариера в ГД "Устен превод"
  Как мога да стана български устен преводач? Чуйте Екатерина Драганова, Ръководител на Българския отдел "Устни преводачи" в Европейската комисия, която ще представи изискванията за професията "Устен преводач на български език". Email: Ekaterina.DRAGAN...

С

 • Съвети за ораторите
  ГД "Устен превод" събира опит от много години. Нашите преводачи са изготвили няколко съвета за ораторите, изказващи се на заседания с устен превод. Ако желаете, можете да разпечатате PDF брошурата с тази информация. Когато вземате думата, поставете м...

Т

У

 • Успешно председателстване на заседание с устен превод
  Всеки преводачески екип има свой екипен отговорник. Той ще ви се обади преди началото на заседанието, за да потвърди работните езици и да резюмира друга важна информация за работните условия/график. Когато откриете заседанието, обявете на кои езици м...