Navigačný riadok

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Čo robíme

Čím sa GR pre tlmočenie zaoberá?

Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie (GR pre tlmočenie - známe aj pod skratkou SCIC) je útvarom Európskej Komisie pre tlmočenie a organizátorom konferencií.

V súlade so záväzkom Komisie k transparentnostiexternal link generálni riaditelia uverejňujú informácie zo stretnutí s organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami.

Európsku úniu je v jej podstate možné vnímať ako neustále pokračujúcu, intenzívnu politickú a odbornú konferenciu. Členské štáty už päťdesiat rokov deň čo deň rokujú o návrhoch Komisie. Nariadenia a smernice English (en) ktoré tvoria legislatívu EÚ, vznikajú okolo konferenčného stola. GR pre tlmočenie zabezpečuje tlmočníkov na približne 11 000 stretnutí ročne a je najväčším poskytovateľom tlmočníckych služieb na svete.

GR pre tlmočenie riadi rozdelenie zasadacích miestnosti a napomáha hladkému priebehu stretnutí v mnohých jazykoch, v ktorých sa uskutočňujú. Organizuje aj konferencie pre generálne riaditeľstvá a útvary Komisie, zvyčajne v rozsahu 40 hlavných podujatí ročne. Jeho poslaním je umožniť viacjazyčnú komunikáciu kľúčových otázok rozhodovacieho procesu Spoločenstva tým, že:

 • poskytuje kvalitné tlmočnícke služby;
 • zabezpečuje efektívne služby pri organizovaní konferencie vrátane technickej stránky a projektovanie moderného tlmočníckeho vybavenia;
 • napomôže zavedeniu novej viacjazyčnej stratégie Komisie do praxe.

Prečo sú všetky jazyky dôležité?

Možnosť vyjadriť svoj názor v materinskom jazykuexternal link je základným predpokladom demokratickej legitímnosti Európskej únie. V mnohých prípadoch majú právne akty, ktoré sú výsledkom diskusií, okamžitý a priamy dosah na životy ľudí. Vzhľadom na to by nemali existovať žiadne prekážky porozumenia a prezentovania názorov na stretnutiach. Občanov Európy nemusia v Bruseli zastupovať najlepší lingvisti, stačí poslať svojich najlepších odborníkov. GR pre tlmočenie zaistí, aby si navzájom rozumeli.

Pre koho pracuje GR pre tlmočenie?

GR pre tlmočenie zabezpečuje kvalitné tlmočenie na stretnutiach usporiadaných Komisiouexternal link a inými inštitúciami, pre ktoré pracuje a poskytuje útvarom Komisie organizačnú kapacitu na konferencie. Tlmočníci GR pre tlmočenie pracujú pre Európska radaexternal link, Radu EÚexternal link, Výbor regiónovexternal link, Európsky hospodársky a sociálny výborexternal link, Európsku investičnú bankuexternal link a agentúry a úrady v členských štátochexternal link V súčasnosti je 46 % z poskytovaných tlmočníckych služieb určených Rade a potom nasleduje Komisia so 40 %. Zostávajúcich 14 % je rozdelených medzi dva výbory, Európsku investičnú banku a rôzne agentúry a iné orgány.Európsky parlamentexternal link a Európsky súdny dvorexternal link majú svoje osobitné tlmočnícke služby, ktoré uzko spolupracujú s GR pre tlmočenie.

Koľko to všetko stojí?

GR pre tlmočenie a osobitné tlmočnícke služby Európskeho parlamentu a Európskeho súdneho dvora majú na starosti spracovanie hovoreného slova na stretnutiach, najmä formou simultánneho tlmočenia, a celkové náklady predstavujú menej ako pol eura ročne na jedného európskeho občana. Samotné GR pre tlmočenie stojí daňových poplatníkov 0,21 eura ročne na jedného občana.

Ako je tlmočenie organizované?

GR riaditeľstvo pre tlmočenie zabezpečuje tlmočníkov pre 50 - 60 stretnutí denne v Bruseli a na rôznych iných miestach. Spektrum jazykových kombinácií potrebných na tieto stretnutia sa značne líši. Od konzekutívneho tlmočenia medzi dvomi jazykmi, kde sa požaduje tlmočník len pre jeden z nich, až po simultánne tlmočenie do 24 alebo viacerých jazykov a z nich (úplná symetria), čo si vyžaduje aspoň 72 tlmočníkov.

Rôzne inštitúcie majú veľmi rôzne potreby. Spravidla sa voleným zástupcom (t. j. ministrom na oficiálnych stretnutiach, plenárnych zasadnutiach Výboru regiónov alebo Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru) poskytuje úplné, symetrické pokrytie jazykov, kým pre úradníkov EÚ a expertov existuje celý rozsah rôznych kombinácií v závislosti od skutočných potrieb a dostupných zdrojov.

Zabezpečovanie takýchto jazykových kombinácií si vyžaduje využívanie všetkých rôznych simultánnych techník tlmočenia, medzi ktorými sa pravidelne uplatňujú: priame tlmočenie, relay (tlmočenie cez kontaktný jazyk: jazyk A sa najprv tlmočí do jazyka B, s ktorým tlmočníci ďalej pracujú a tlmočia do jazyka C) obojsmerné tlmočenie alebo retour (ten istý tlmočník tlmočí z jazyka A do B, a aj z B do A) a asymetrické pokrytie jazykov (účastníci môžu hovoriť veľkým počtom jazykov, ale tlmočenie sa zabezpečuje len do niekoľkých).

Základné údaje o GR pre tlmočenie (2016)

 • 529 trvalo zamestnaných tlmočníkov
 • 300 – 400 externých tlmočníkov denne
 • >3000 akreditovaných externých tlmočníkov
 • 50 - 60 zasadnutí denne
 • ± 11,200 zasadnutí
 • ± 97,400 dní tlmočenia
 • organizácia 71 veľkých podujatí Komisie
 • Náklady na tlmočenie : € 119,500,000
 • Náklady v prepočte na občana EU : € 0.24

Nahliadnite do našej publikácie: (Tlmočenie v číslach / 2016 pdf - 2 MB [2 MB] )