Ścieżka nawigacji

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Czym się zajmujemy?

Czym zajmuje się Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych?

DG ds. Tłumaczeń Ustnych (znana również jako SCIC) jest służbą Komisji Europejskiej odpowiedzialną za tłumaczenia ustne i organizowanie konferencji.

Zgodnie ze zobowiązaniem Komisji external linkdo zachowania przejrzystości swoich działań dyrektorzy generalni publikują informacje na temat spotkań z organizacjami i osobami samozatrudnionymi.

Unię Europejską można uznać za jedną, nieustannie trwającą, intensywną, polityczną i techniczną konferencję. Codziennie od 50 lat państwa członkowskie prowadzą negocjacje w oparciu o wnioski przedstawiane przez Komisję. Rozporządzenia i dyrektywy English (en) , z których składa się prawo Unii Europejskiej, powstają podczas dyskusji przy stole konferencyjnym. Co roku DG ds. Tłumaczeń Ustnych zapewnia tłumaczenia podczas 11 000 spotkań i jest największą na świecie służbą zajmującą się tłumaczeniami ustnymi.

DG ds. Tłumaczeń Ustnych odpowiada za administrację i przygotowanie sal konferencyjnych Komisji oraz za prawidłowy przebieg spotkań odbywających się w nich w wielu językach. Zajmuje się ona również organizacją konferencji dla dyrekcji generalnych i departamentów Komisji. Co roku odbywa się zazwyczaj około 40 ważnych spotkań tego typu. Celem DG ds. Tłumaczeń Ustnych jest umożliwienie wielojęzycznej komunikacji, leżącej u podstaw procesu decyzyjnego Wspólnoty, poprzez:

 • zapewnienie wysokiej jakości usług tłumaczenia ustnego;
 • zapewnienie skutecznych usług w zakresie organizacji konferencji, w tym pomocy technicznej i kierowania pracami projektowymi w zakresie instalacji nowoczesnego wyposażenia konferencyjnego;
 • pomoc we wdrażaniu nowej strategii wielojęzyczności Komisji.

Dlaczego wszystkie języki są tak ważne?

Prawo do wypowiadania się we własnym językuexternal link jest niezbędnym elementem demokratycznego charakteru Unii Europejskiej. W wielu przypadkach akty prawne powstałe w wyniku dyskusji toczącej się podczas spotkań przy stole konferencyjnym mają natychmiastowy i bezpośredni wpływ na życie obywateli. Z tego względu ich uczestnicy nie powinni mieć żadnych przeszkód w porozumiewaniu się i skutecznym przedstawianiu własnego stanowiska. Nie chodzi o to, aby obywatele Europy byli reprezentowani w Brukseli przez najlepszych lingwistów: w ich imieniu powinni przemawiać najlepsi eksperci. Zadaniem DG ds. Tłumaczeń Ustnych jest umożliwienie im porozumienia się ze sobą.

Dla kogo pracuje Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych?

DG ds. Tłumaczeń Ustnych odpowiada za zapewnienie wysokiej jakości tłumaczenia ustnego oraz organizację konferencji w Komisji Europejskiejexternal link i innych instytucjach. Tłumacze DG ds. Tłumaczeń Ustnych pracują również dla: Rada Europejskaexternal link, Rady UEexternal link, Komitetu Regionówexternal link, Komitetu Ekonomiczno-Społecznegoexternal link, Europejskiego Banku Inwestycyjnego,external link oraz urzędów i agencji europejskich w państwach członkowskichexternal link. 46% tłumaczeń ustnych wykonywanych jest dla Rady, 40% dla Komisji, a 14% dla komitetów, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz agencji i innych organów.Parlament Europejskiexternal link i Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskichexternal link posiadają odrębne służby odpowiadające za tłumaczenia ustne, z którymi DG ds. Tłumaczeń Ustnych blisko współpracuje.

Jakie koszty wiążą się z pracą Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych?

DG ds. Tłumaczeń Ustnych oraz osobne służby w Parlamencie Europejskim i Trybunale Sprawiedliwości odpowiadające za obsługę językową spotkań (głównie tłumaczenia symultaniczne) kosztują statystycznego mieszkańca Unii Europejskiej mniej niż pół euro rocznie. Praca samej dyrekcji oznacza dla podatnika koszt około 21 centów rocznie.

Jak zorganizowane jest tłumaczenie ustne?

DG ds. Tłumaczeń Ustnych każdego dnia zatrudnia tłumaczy na około 50-60 spotkań odbywających się zarówno w Brukseli jak i poza nią. Sposób obsługi językowej tych spotkań może być bardzo różny - od tłumaczenia konsekutywnego między dwoma językami, do którego potrzebny jest jeden tłumacz, do tłumaczenia symultanicznego z 24 języków na 24 języków (pełna symetria), co wymaga zatrudnienia co najmniej 72 tłumaczy.

Potrzeby poszczególnych instytucji bardzo się różnią. Ogólna zasada głosi, iż delegatom (np. ministrom podczas oficjalnych spotkań, na posiedzeniach plenarnych Komitetu Regionów lub Komitetu Ekonomiczno-Społecznego) zapewnia się w pełni symetryczną kombinację językową, podczas gdy obsługa tłumaczeniowa urzędników i ekspertów może opierać się o bardzo różne kombinacje językowe w zależności od rzeczywistych potrzeb i dostępnych zasobów.

Aby sprostać tym wymogom niezbędne jest korzystanie z różnorodnych technik tłumaczenia symultanicznego, takich jak tłumaczenie bezpośrednie, relay (tłumaczenie za pośrednictwem trzeciego języka: język A tłumaczony jest najpierw na język B, a następnie na język C przez tłumaczy słuchających tłumaczenia w języku B), tłumaczenie na język obcy, czyli retour (tłumacz pracujący z języka B na język A tłumaczy również w drugą stronę, czyli z języka A na język B), oraz asymetryczna kombinacja językowa (uczestnicy mogą wypowiadać się w wielu językach, jednak tłumaczenie zapewniane jest jedynie na kilka z nich).

DG ds. Tłumaczeń Ustnych - główne dane liczbowe (2016)

 • 529 tłumaczy etatowych
 • 300-400 tłumaczy zewnętrznych (freelance) zatrudnianych każdego dnia
 • 3000 akredytowanych tłumaczy zewnętrznych
 • 50-60 spotkań dziennie
 • ±11200 spotkań
 • ±97400 osobodni tłumaczenia
 • 71 dużych konferencji Komisji Europejskiej
 • Koszt tłumaczeń ustnych:  € 119500000
 • Koszt na obywatela EU: € 0,24

Więcej informacji w broszurze (Tłumaczenia ustne w liczbach / 2016 pdf - 2 MB [2 MB] )