Kruimelpad

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Onze activiteiten

Wat doet DG Tolken?

Directoraat-generaal Tolken (eveneens bekend als de SCIC) is de dienst van de Europese Commissie die vertolking verzorgt en conferenties organiseert. Het valt onder commissaris Günther H. Oettingerexternal link.

De Commissie hecht het grootste belang aan transparantieexternal link. Daarom maken de directeuren-generaal bekend met wie en met welke organisaties zij hebben vergaderd.

De Europese Unie kan worden gezien als één lange, voortdurende, politieke en technische conferentie. Al 50 jaar lang wordt dag in, dag uit door de lidstaten onderhandeld op basis van voorstellen van de Commissie. De verordeningen en richtlijnen English (en) die samen de Europese wetgeving vormen, ontstaan aan de onderhandelingstafel. DG Tolken levert tolken voor ongeveer 11.000 bijeenkomsten per jaar. Het is de grootste tolkendienst ter wereld.

DG Tolken beheert de toewijzing van de vergaderzalen van de Commissie en zorgt ervoor dat de meertalige bijeenkomsten die daar worden gehouden soepel verlopen. Ook organiseert het conferenties voor andere DG’s en afdelingen van de Commissie, al met al zo’n 40 grote evenementen per jaar. De taak van DG Tolken is dan ook meertalige communicatie mogelijk maken in het hart van het Europese besluitvormingsproces, door:

 • tolkendiensten van hoge kwaliteit te leveren,
 • te zorgen voor efficiënte organisatie van conferenties, inclusief technische ondersteuning, en ontwerp en beheer van moderne conferentiefaciliteiten,
 • de Commissie te helpen bij de uitvoering van haar nieuwe meertalige strategie.

Waarom zijn al die talen belangrijk?

Iedere gesprekspartner moet zich in zijn eigen taalexternal link kunnen uiten. Dat is een van de fundamentele voorwaarden voor de democratische legitimiteit van de Europese Unie. Vaak hebben de wettelijke besluiten waarover moet worden onderhandeld onmiddellijke en directe gevolgen voor het dagelijks leven van de burger. Tijdens de vergaderingen moet iedereen dan ook ongehinderd zijn eigen standpunt kunnen verwoorden, en dat van anderen kunnen begrijpen. Dankzij DG Tolken kunnen de lidstaten de beste deskundigen naar Brussel afvaardigen om hun burgers te vertegenwoordigen, in plaats van de grootste talenknobbels. De tolken zorgen er immers voor dat die deskundigen elkaar verstaan.

Voor wie werkt DG Tolken?

DG Tolken verzorgt kwaliteitsvertolking voor vergaderingen die worden belegd door de Commissieexternal link en enkele andere EU‑instellingen en -organen, en organiseert conferenties voor de diensten van de Commissie. Het levert dus niet alleen tolken aan de Europese Commissie, maar ook aan de Europese Raadexternal link, de Raad van de Europese Unieexternal link, het Comité van de Regio’sexternal link, het Europees Economisch en Sociaal Comitéexternal link, de Europese Investeringsbankexternal link en de agentschappen en diensten in de lidstaten.external link Momenteel levert DG Tolken circa 46% van zijn tolkendiensten aan de Raad, en circa 40% aan de Commissie. De overige 14% zijn voor de beide Comités, de Europese Investeringsbank en de diverse agentschappen en andere organen. HetEuropees Parlementexternal link en het Europees Hof van Justitieexternal link hebben hun eigen tolkendiensten, waar DG Tolken nauw mee samenwerkt.

Wat kost het?

DG Tolken en de afzonderlijke tolkendiensten van het Europees Parlement en van het Hof van Justitie vertalen het gesproken woord tijdens vergaderingen, voornamelijk via simultaantolken. De totale kosten daarvan bedragen minder dan een halve euro per jaar per EU‑burger Unie. DG Tolken alleen kost de belastingbetaler 0,21 euro/burger/jaar.

Hoe wordt het tolkwerk georganiseerd?

DG Tolken levert tolken voor ongeveer 50 vergaderingen per dag in Brussel en elders. De regelingen voor deze vergaderingen variëren nogal, van consecutief tolken tussen twee talen, waarvoor slechts één tolk nodig is, tot simultaan tolken tussen 24 of meer talen (totale symmetrie), waarvoor ten minste 72 tolken nodig zijn.

De behoeften verschillen sterk van de ene instelling tot de andere. Een vuistregel is dat alle gekozen vertegenwoordigers (d.w.z. ministers tijdens formele bijeenkomsten, leden van het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité tijdens plenaire vergaderingen) volledig, symmetrisch worden getolkt. Voor ambtenaren en experts kunnen allerlei regelingen worden getroffen naargelang de reële behoeften en de beschikbare middelen.

Om in deze verschillende behoeften te voorzien, zijn alle verschillende technieken voor simultaantolken nodig die DG Tolken regelmatig gebruikt: rechtstreeks, op relais (tolken via een tussentaal: taal A wordt eerst omgezet in taal B, en vervolgens in taal C door tolken die uit taal B kunnen tolken), retour (de tolk die vanuit taal A in taal B tolkt, werkt ook vanuit taal B in taal A), en asymmetrisch (de deelnemers mogen in een groot aantal talen spreken, maar kunnen slechts in een klein aantal talen een getolkte versie beluisteren).

DG Tolken in cijfers (2016)

 • 529 tolken in vaste dienst
 • 300 - 400 freelancetolken per dag
 • > 3000 geaccrediteerde freelancetolken
 • 50 – 60 vergaderingen per dag
 • ± 11 200 vergaderingen
 • ±97 400 tolkendagen
 • organisatie van 71 belangrijke conferenties van de Commissie
 • Tolkenkosten: 119 500 000 €
 • Kosten per Europese burger: 0.24 euro €

Zie ook onze brochure: (Interpretation in figures / 2016 pdf - 2 MB [2 MB] )