Mogħdija tan-navigazzjoni

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directItalian Presidency 2014
DG Interpretation

X'nagħmlu

X’jagħmel id-DĠ Interpretazzjoni? 

Id-Direttorat Ġenerali għall-Interpretazzjoni (DĠ Interpretazzjoni - magħruf ukoll bħala SCIC) huwa s-servizz tal-interpretazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u l-organizzatur tal-konferenzi. DĠ Interpretazzjoni tirreferi għall-Viċi President Kristalina Georgievaexternal link.

Bħala parti mill-impenn tal-Kummissjoni għat-trasparenzaexternal link, id-Diretturi Ġenerali jippubblikaw informazzjoni dwar il-laqgħat li saru mal-organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal rashom.

L-Unjoni Ewropea, fl-essenza tagħha, tista’ titqies bħala konferenza teknika waħda, twila, intensa, politika u l-ħin kollu għaddejja. l-Istati Membri ilhom jinnegozjaw kuljum għal 50 sena fuq il-bażi tal-proposti mill-Kummissjoni. Ir-Regolamenti u d-Direttivi English (en) li jagħmlu l-leġiżlazzjoni tal-UE jibdew madwar mejda tal-konferenzi. Id-DĠ Interpretazzjoni jipprovdi għal madwar 11,000 laqgħa fis-sena u huwa l-akbar servizz tal-interpretazzjoni fid-dinja.

Id-DĠ Interpretazzjoni jimmanniġja l-allokazzjoni tas-swali tal-laqgħat tal-Kummissjoni u jipprovdi appoġġ għat-tmexxija bla intoppi tal-laqgħat f’bosta lingwi li jsiru hemm. Huwa jorganizza wkoll konferenzi għad-Direttorati Ġenerali u d-dipartimenti tal-Kummissjoni, tipikament fir-reġjun ta’ 'l fuq minn 40 avveniment ewlieni fis-sena. B’hekk il-missjoni tiegħu hija li jippermetti komunikazzjoni multilingwi fil-qalba tat-tfassil tad-deċiżjonijiet tal-Komunità billi:

 • jipprovdi servizzi tal-interpretazzjoni ta’ kwalità;
 • jipprovdi servizz effettiv tal-organizzazzjoni tal-konferenzi li jinkludi għajnuna teknika u l-ġestjoni tad-disinn ta’ faċilitajiet moderni għall-konferenzi;
 • jgħin biex l-istrateġija għall-multilingwiżmu l-ġdida tal-Kummissjoni sseħħ.

Għalfejn huma importanti dawn il-lingwi kollha? 

Li kull min ikun madwar il-mejda jingħata leħen f'ilsien pajjiżuexternal link huwa rekwiżit fundamentali tal-leġittimizzazzjoni demokratika tal-Unjoni Ewropea. F’ħafna każi, l-atti legali li joħorġu mid-diskussjonijiet ikollhom effett immedjat u dirett fil-ħajja tan-nies. M’għandu jkun hemm l-ebda ostaklu fil-ftehim u l-opinjonijiet waqt il-laqgħat. Iċ-ċittadini tal-Ewropa m’għandhomx bilfors ikollhom jiġu rappreżentati fi Brussell mill-aqwa lingwisti tagħhom: jistgħu jibagħtu l-aqwa esperti tagħhom. Id-DĠ Interpretazzjoni jaċċerta li jifhmu 'l xulxin.

Għal min jaħdem id-DĠ Interpretazzjoni? 

Id-DĠ Interpretazzjoni jipprovdi interpretazzjoni ta’ kwalità fil-laqgħat organizzati mill-Kummissjoniexternal link u l-Istituzzjonijiet l-oħra li taqdi, u jipprovdi kapaċità organizzativa għall-konferenzi lis-servizzi tal-Kummissjoni. Il-Kunsill Ewropewexternal link, Iil-Kunsill tal-Unjoniexternal link , il-Kumitat tar-Reġjuniexternal link , il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropewexternal link , il-Bank Ewropew tal-Investimentexternal link u l-aġenziji u l-uffiċċji fl-Istati Membriexternal link kollha jġibu l-interpreti tagħhom mid-DĠ Interpretazzjoni. Attwalment, il-Kunsill juża madwar 46% mis-servizzi ta’ interpretazzjoni provduti, warajh hemm il-Kummissjoni b’xi 40%. Il-bqija tal-14% jinqasmu bejn iż-żewġ Kumitati, il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-varji aġenziji u entitajiet l-oħra. Il-Parlament Ewropewexternal link u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzjaexternal link għandhom servizzi ta' interpretazzjoni separati u d-DĠ Interpretazzjoni jaħdem magħhom fil-qrib.

Kemm iqum dan kollu? 

Id-DĠ Interpretazzjoni u s-servizzi separati ta’ interpretazzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Qorti tal-Ġustizzja jieħdu ħsieb id-diskorsi fil-laqgħat, l-aktar fl-interpretazzjoni simultanja, b'nefqa totali ta' anqas minn nofs euro fis-sena għal kull ċittadin Ewropew. Id-DĠ Interpretazzjoni waħedha tiswa lil min iħallas it-taxxa 0.21 €/ċittadin/sena.

Kif jiġi organizzat l-interpretar? 

Id-DĠ Interpretazzjoni jipprovdi interpreti għal bejn 50 u 60 laqgħa kuljum fi Brussell u postijiet oħra. L-organizzazzjoni tal-lingwi f’dawn il-laqgħat tvarja mhux ħażin – minn interpretazzjoni konsekuttiva bejn żewġ lingwi, li teħtieġ interpretu wieħed, għal interpretazzjoni simultanja lejn u minn 24 lingwa jew aktar (simetrija sħiħa), li tirrekjedi mill-inqas 72 interpretu.

Kull istituzzjoni għandha l-ħtiġijiet differenti tagħha. Bħala regola ġenerali, ir-rappreżentanti eletti (jiġifieri, ministri f’laqgħat formali, laqgħat plenarji tal-Kumitat tar-Reġjuni jew tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali) ikollhom kopertura lingwistika simetrika sħiħa, mentri uffiċjali u esperti jkollhom firxa sħiħa ta’ arranġamenti differenti li jiddependu fuq il-ħtiġijiet veri tagħhom u r-riżorsi disponibbli.

Li tipprovdi għal dawn l-arranġamenti lingwistiċi kollha jirrekjedi l-użu tat-tekniki varji kollha tal-interpretazzjoni simultanja li napplikaw regolarment: interpretazzjoni diretta, relay (interpretazzjoni permezz ta’ lingwa fin-nofs: Lingwa A l-ewwel tinqaleb f'lingwa B, imbagħad f’lingwa Ċ mill-interpreti li jaqilbuha mill-B), interpretazzjoni żewġ-naħat u retour (l-istess interpretu li jaħdem mill-A għall-B jaħdem ukoll mill-B għall-A), u kopertura assimetrika tal-lingwa (il-parteċipanti jistgħu jitkellmu għadd kbir ta’ lingwi imma l-interpretazzjoni tkun provduta biss fi ftit minn dawn).

Id-DĠ Interpretazzjoni f’Ċifri Ewlenin 

 • persunal ta’ 600 interpretu
 • 300 - 400 interpretu freelance kuljum
 • 3000 interpretu freelance akkreditat
 • 50 - 60 laqgħa kuljum
 • 10000 – 11000 jum ta' laqgħat kull sena
 • ±135000 jum ta’ interpretazzjoni fis-sena
 • 40 konferenza ewlenija tal-Kummissjoni organizzata fis-sena
 • Spiża sħiħa operattiva għall-2013: € 127,000,000
 • Nefqa: 0,25€/kull ċittadin Ewropew fis-sena
 • Interpretation in figures / 2013 pdf - 2 MB [2 MB]