Naršymo kelias

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Ką mes dirbame?

Kuo užsiima Vertimo žodžiu GD? 

Vertimo žodžiu generalinis direktoratas (Vertimo žodžiu GD, dar vadinamas SCIC) yra Europos Komisijos vertimo žodžiu tarnyba ir konferencijų organizatorius.

Vykdydami Komisijos įsipareigojimus dėl skaidrumoexternal link, generaliniai direktoriai skelbia informaciją apie susitikimus, kurie buvo surengti su organizacijomis arba savarankiškai dirbančiais asmenimis.

Iš esmės į Europos Sąjungą galima žiūrėti kaip į kaip vieną ilgą, nuolatinę, įtemptą politinę ir techninę konferenciją. 50 metų valstybės narės diena iš dienos derasi dėl Komisijos siūlymų. Reglamentai ir direktyvos English (en) – ES teisės aktai – savo egzistenciją pradeda prie konferencijos stalo. Vertimo žodžiu GD kasmet siunčia vertėjus į maždaug 11 000 susitikimų ir yra didžiausia pasaulyje vertimo žodžiu tarnyba.

Vertimo žodžiu GD skirsto Komisijos posėdžių sales ir rūpinasi, kad jose daugeliu kalbų vykstančių susitikimų darbas būtų sklandus. Jis taip pat organizuoja generalinių direktoratų ir Komisijos konferencijas – paprastai per metus įvyksta per 40 didelių renginių. Taigi jo paskirtis yra užtikrinti bendravimą daugeliu kalbų, kai priimami Bendrijos sprendimai, t. y.:

 • teikti kokybiškas vertimo žodžiu paslaugas;
 • teikti veiksmingas konferencijų organizavimo paslaugas, įskaitant techninę pagalbą ir šiuolaikiškų konferencijų priemonių kūrimo valdymą;
 • padėti praktiškai įgyvendinti naująją Komisijos daugiakalbystės strategiją.

Kodėl visos tos kalbos yra svarbios? 

Suteikti kiekvienam prie stalo sėdinčiam asmeniui galimybę kalbėti savo kalbaexternal link yra viena iš pagrindinių Europos Sąjungos demokratinio teisėtumo sąlygų. Daugeliu atvejų po diskusijų priimti teisės aktai iš karto turi tiesioginės įtakos žmonių gyvenimui. Susitikimuose neturėtų kilti jokių kliūčių suprasti nuomonę ir ją reikšti. Europos piliečiams Briuselyje turi atstovauti ne geriausiai mokantieji kalbas, o geriausi įvairių sričių specialistai. Tuo, kad jie vieni kitus suprastų, pasirūpins Vertimo žodžiu GD.

Kam dirba Vertimo žodžiu GD? 

Vertimo žodžiu GD teikia kokybiškas vertimo žodžiu paslaugas Komisijosexternal link ir kitų institucijų, kurioms jis dirba, rengiamuose susitikimuose ir organizuoja konferencijas Komisijos tarnyboms. Vertimo žodžiu GD vertėjų paslaugomis naudojasi Europos Vadovų Tarybaexternal link, Europos Sąjungos Tarybaexternal link , Regionų komitetasexternal link , Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetasexternal link , Europos investicijų bankasexternal link ir agentūros bei tarnybos valstybėse narėseexternal link . Šiuo metu Tarybai teikiama apie 46 % visų teikiamų vertimo žodžiu paslaugų, Komisijai – apie 40 %. Likusieji 14 % – dviem minėtiems komitetams, Europos investicijų bankui, įvairioms agentūroms ir kitoms įstaigoms. Europos Parlamentasexternal link ir Europos Teisingumo Teismasexternal link turi savo vertimo žodžiu tarnybas, su kuriomis Vertimo žodžiu GD glaudžiai bendradarbiauja.

Kiek visa tai kainuoja? 

Vertimo žodžiu GD ir Europos Parlamento ir Teisingumo Teismo vertimo tarnybos organizuoja vertimą žodžiu susitikimuose (paprastai tai būna sinchroninis vertimas), ir tai Europos piliečiui per metus kainuoja mažiau nei pusę euro. Vertimo žodžiu GD mokesčių mokėtojams kainuoja po 0,21 euro per metus.

Kaip organizuojamas vertimas žodžiu? 

Vertimo žodžiu GD per dieną į susitikimus Briuselyje ir kitur išsiunčia apie 50–60 vertėjų. Šiuose susitikimuose naudojamasi pačiais įvairiausiais vertimo žodžiu būdais – nuo nuoseklaus vertimo iš vienos kalbos į kitą, kuriam reikia vieno vertėjo, iki sinchroninio vertimo į 24 ar daugiau kalbų ir iš jų (visiška simetrija), kuriam reikia bent 72 vertėjų.

Institucijų poreikiai nevienodi. Paprastai išrinktiems atstovams (t. y. ministrams oficialiuose susitikimuose, plenariniuose Regionų komiteto ar Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto posėdžiuose) užtikrinamas vertimas į visas kalbas ir iš visų kalbų (simetrinė kalbų kombinacija), o tarnautojams ir ekspertams sudaromos pačios įvairiausios sąlygos, atsižvelgiant į jų tikruosius poreikius ir turimus išteklius.

Norint patenkinti tokius vertimo poreikius, reikia pasitelkti visus mūsų nuolat naudojamus sinchroninio vertimo žodžiu būdus: tiesioginį vertimą žodžiu, vertimą per tarpinę kalbą (iš A kalbos pirmiausia verčiama į B kalbą, po to vertėjai iš B kalbos verčia į C kalbą), dvikryptį vertimą (tas pats vertėjas verčia iš A į B ir iš B į A) ir asimetrinę kalbų kombinaciją (dalyviai gali kalbėti daugeliu kalbų, bet verčiama tik į kelias).

Vertimo žodžiu GD. Pagrindiniai skaičiai 

 • 529 nuolatinių vertėjų žodžiu
 • 300–400 laisvai samdomų vertėjų žodžiu per dieną
 • 3000 akredituotų laisvai samdomų vertėjų žodžiu
 • 50–60 susitikimų per dieną
 • 10 000–11 000 susitikimų dienų per metus
 • Apie 97 400 vertėjų darbo dienų per metus
 • Per metus surengiama 71 stambių Komisijos konferencijų
 • Visos 2016 m. veiklos išlaidos: 119 500 000 eurų
 • Išlaidos: 0,24 euro kiekvienam Europos piliečiui per metus
 • Interpretation in figures / 2016 pdf - 2 MB [2 MB]