Navigációs útvonal

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Rólunk

Mi a Tolmácsolási Főigazgatóság feladata?

A Tolmácsolási Főigazgatóság (korábbi nevén SCIC) az Európai Bizottság tolmácsszolgálata és konferenciaszervezője.

A Bizottság external linkkötelezettséget vállalt arra, hogy átláthatóan működik. Ennek jegyében a főigazgatók tájékoztatják a nyilvánosságot azokról a találkozókról, amelyeken szervezetek képviselőivel vagy önfoglalkoztatott személyekkel folytatnak megbeszélést.

 • Információkexternal linkFlorika Fink-Hooijer Deutsch (de) English (en) français (fr) főigazgató találkozóiról

Lényegét tekintve az Európai Unió egy olyan politikai és szakmai konferenciaként is felfogható, mely hosszú ideje folyamatos és mélyreható eszmecserét biztosít a felek között. A tagállamok ötven éve folytatnak napi rendszerességgel tárgyalásokat a Bizottság által tett javaslatok alapján. Az Európai Unió jogszabályait alkotó rendeletek és irányelvek English (en) bölcsője a tárgyalóterem. A Tolmácsolási Főigazgatóság, amely évente mintegy 11 000 ülés résztvevőinek biztosít tolmácsolást, a világ egyik legnagyobb tolmácsszolgálata.

A Tolmácsolási Főigazgatóság megszervezi a Bizottság üléstermeinek beosztását, és elősegíti az ott tartott többnyelvű ülések zavartalan lefolytatását. Konferenciákat szervez továbbá a Bizottság főigazgatóságai és más szervezeti egységei részére. Évente rendszerint negyvennél is több nagyobb konferencia előkészítését végzi el. A többnyelvű kommunikáció a közösségi döntéshozatal sarokköve. A főigazgatóság legfőbb feladata, hogy e kommunikációt lehetővé tegye azáltal, hogy:

 • magas színvonalú tolmácsolási szolgáltatást nyújt;
 • hatékony konferenciaszervező tevékenységet végez, melynek keretében műszaki támogatást biztosít és korszerű konferencialétesítmények tervezésfejlesztésével is foglalkozik;
 • segíti a Bizottság többnyelvűséggel kapcsolatos új stratégiájának gyakorlati megvalósítását.

Miért fontos mindegyik hivatalos nyelv?

Az Európai Unió demokratikus legitimitásának alapvető feltétele, hogy az üléseken, konferenciákon és tárgyalásokon minden résztvevő saját anyanyelvénexternal link nyilatkozhasson meg. Számos esetben a megbeszélések eredményeként megszülető jogszabályok azonnali és közvetlen hatást gyakorolnak az emberek életére. Az üléseken sem a többi felszólaló véleményének megértése, sem a résztvevő saját nézetének tolmácsolása nem ütközhet akadályokba. Az európai polgárokat nem legjobb nyelvészeiknek kell Brüsszelben képviselniük – a tagállamok elküldhetik legjobb szakértőiket, a Tolmácsolási Főigazgatóság pedig gondoskodik arról, hogy a szakemberek megérthessék egymást.

Ki veszi igénybe a Tolmácsolási Főigazgatóság szolgáltatásait?

A Tolmácsolási Főigazgatóság magas színvonalú tolmácsolást biztosít azokon az üléseken, amelyeket a Bizottságexternal link vagy bármely másik olyan közösségi intézmény rendez meg, melynek tevékenységét a főigazgatóság segíti. Ezenkívül konferenciaszervező minőségében is a Bizottság szolgálatainak rendelkezésére áll Az Európai Tanácsexternal link, az Európai Unió Tanácsaexternal link, a Régiók Bizottságaexternal link, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságexternal link, az Európai Beruházási Bankexternal link és a tagállamokban található ügynökségek és irodák.external link részére kivétel nélkül a Tolmácsolási Főigazgatóság biztosít tolmácsokat. Jelenleg a tolmácsolási szolgáltatások legnagyobb hányadát, mintegy 46%-át a Tanács veszi igénybe. A második helyen a Bizottság áll 40%-kal. A fennmaradó 14% megoszlik a Régiók Bizottsága, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, az Európai Beruházási Bank, illetve a különböző ügynökségek és egyéb szervek között.Az Európai Parlamentexternal link és az Európai Bíróságexternal link saját tolmácsszolgálattal rendelkezik, ezek szorosan együttműködnek a Tolmácsolási Főigazgatósággal.

Mennyibe kerül mindez?

A Tolmácsolási Főigazgatóság, valamint az Európai Parlament és a Bíróság saját tolmácsszolgálata egy polgárra lebontva évente kevesebb mint fél euró összköltségért közvetíti – többnyire szinkrontolmácsolás révén – az üléseken elhangzottakat. A főigazgatóság tevékenysége önmagában évi 0,25 eurójába kerül az európai polgároknak fejenként.

Hogyan szervezi meg a főigazgatóság a tolmácsolást?

A Tolmácsolási Főigazgatóság naponta 50–o 60, Brüsszelben vagy más helyszínen megrendezett ülésen biztosít tolmácsolást. Az üléseken biztosított nyelvi közvetítés módja nagyon eltérő lehet: a két nyelv közötti konszekutív tolmácsolástól, melyhez egyetlen tolmács is elég, a 24 vagy annál is több nyelv közötti (teljes szimmetria), legalább 72 tolmácsot igénylő szinkrontolmácsolásig terjed..

A különböző intézmények igen eltérő igényekkel rendelkeznek. Alapszabályként elmondható, hogy a választott képviselők (pl. a hivatalos üléseken részt vevő miniszterek, vagy a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság által megrendezett plenáris ülések résztvevői) teljes és szimmetrikus nyelvi közvetítésben részesülnek. A tisztviselők és a szakértők esetében a főigazgatóság – a tényleges igények és a szabad erőforrások függvényében – a legkülönbözőbb módszerek segítségével oldja meg a tolmácsolási feladatokat..

Ezek a nyelvi igények mindazon szinkrontolmácsolási technikák használatát szükségessé teszik, melyeket a főigazgatóság rendszeresen alkalmaz. Ezek a következők: közvetlen (közvetítő nyelv nélküli) tolmácsolás, relézés (közvetítő nyelv révén: „A” nyelvet először „B” nyelvre, majd a „B” nyelvről dolgozó tolmácsok segítségével „C” nyelvre tolmácsolják), retúr (ugyanaz a tolmács nemcsak „A” nyelvről tolmácsol „B”-re, de a „B” nyelvről is „A”-ra), illetve aszimmetrikus nyelvi kiosztás (a résztvevők számos nyelven beszélnek, de a főigazgatóság csak néhányra biztosít tolmácsolást)..

A Tolmácsolási Főigazgatóság számokban (2016)

 • 529 főállású tolmács
 • naponta 300–400 szabadúszó tolmács
 • > 3000 akkreditált szabadúszó tolmács
 • naponta 50–60 ülés
 • ± 11 200 ülés
 • ± 97 400 tolmácsnap
 • 71 nagylélegzetű bizottsági konferencia szervezése
 • A tolmácsolás költsége: 119 500 000 €
 • Egy európai állampolgárra eső költség: 0,24 €

Lásd még kiadványunkat: (Interpretation in figures / 2016 external link)