Navigacijski put

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Što radimo

Što radi Glavna uprava za usmeno prevođenje?

Glavna uprava za usmeno prevođenje (GU za usmeno prevođenje – koja se još naziva i SCIC) služba je Europske komisije za usmeno prevođenje i organizaciju konferencija.

U cilju transparentnosti Komisijeexternal link glavni direktori objavljuju informacije o sastancima koje održe s organizacijama i samozaposlenim osobama.

Moglo bi se reći da je Europska unija, u biti, dugotrajna, neprestana i intenzivna politička i stručna konferencija. Države članice već 50 godina svakodnevno pregovaraju na temelju prijedloga koje je pripremila Komisija. Uredbe i Direktive English (en) koje čine zakonodavstvo EU-a nastaju za konferencijskim stolom. GU za usmeno prevođenje osigurava prevoditelje za oko 11 000 sastanaka godišnje i najveća je služba za usmeno prevođenje na svijetu.

OU za usmeno prevođenje raspoređuje prostorije za sastanke u Komisiji i pruža potporu nesmetanom odvijanju sastanaka koji se tamo održavaju na raznim jezicima. Svake godine organizira više od 40 konferencija za glavne uprave i odjele Komisije. Prema tome, njezina je misija omogućiti višejezičnu komunikaciju u samoj jezgri odlučivanja Komisije na sljedeće načine:

 • pružanjem kvalitetnih usluga usmenog prevođenja;
 • pružanjem učinkovite usluge organizacije konferencija uključujući tehničku potporu i upravljanje projektiranjem suvremenih konferencijskih prostorija;
 • pružanjem potpore za ostvarivanje Komisijine nove strategije višejezičnosti.

Zašto su važni svi ti jezici?

Pravo svakoga sugovornika da govori na vlastitom jezikuexternal link osnovni je zahtjev demokratske legitimnosti Europske unije. Pravni akti nastali iz rasprava često imaju neposredan i izravan učinak na živote ljudi. Zato ne smiju postojati prepreke razumijevanju i izražavanju stajališta na sastancima. Europske državljane u Bruxellesu ne bi trebali predstavljati njihovi najbolji jezičari: oni mogu slati svoje najbolje stručnjake. GU za usmeno prevođenje pobrinut će se da se oni međusobno razumiju.

Za koga radi GU za usmeno prevođenje?

OU za usmeno prevođenje pruža kvalitetne usluge usmenog prevođenja na sastancima u organizaciji Komisijeexternal link i drugih institucija za koje radi te pruža usluge organizacije konferencija službama Komisije. Europsko vijećeexternal link, Vijeće Europske unijeexternal link, Odbor regijaexternal link, Europski gospodarski i socijalni odborexternal link, Europska investicijska banka,external link i agencije i uredi država članicaexternal link svi koriste usmene prevoditelje GU-a za usmeno prevođenje. Vijeće trenutačno koristi oko 46 % usluga usmenog prevođenja, a na drugom mjestu je Komisija s oko 40 %. Preostalih 14 % podijeljeno je na dva Odbora, Europsku investicijsku banku i različite agencije i druga tijela.Europski parlamentexternal link i Sud Europske unijeexternal link imaju zasebne službe za usmeno prevođenje s kojima GU za usmeno prevođenje blisko surađuje.

Koliko sve to košta?

GU za usmeno prevođenje i zasebne službe za usmeno prevođenje Europskog parlamenta i Suda Europske unije prenose izgovoreni tekst na sastancima, uglavnom simultanim prevođenjem, uz ukupan trošak od manje od pola eura godišnje po europskom građaninu. Sama GU za usmeno prevođenje košta poreznog obveznika 0,25 EUR godišnje po građaninu.

Kako je usmeno prevođenje organizirano?

GU za usmeno prevođenje pruža usluge usmenog prevođenja na oko 50 – 60 sastanaka dnevno u Bruxellesu i drugdje. Usmeno prevođenje na tim sastancima različito je organizirano – od konsekutivnog prevođenja između dva jezika, za koje je potreban jedan prevoditelj, do simultanog prevođenja na i sa 24 ili više jezika (potpuna simetrija), za koje je potrebno najmanje 72 prevoditelja.

Različite institucije imaju vrlo različite potrebe. Općenito je pravilo da je za izabrane predstavnike (tj. ministri na službenim sastancima, plenarnim sastancima Odbora regija ili Gospodarskog i socijalnog odbora) osigurano potpuno, simetrično prevođenje, dok za službenike i stručnjake postoje različita rješenja, ovisno o stvarnim potrebama i dostupnim resursima.

Ispunjavanje takvih različitih jezičnih zahtjeva traži uporabu različitih tehnika simultanog prevođenja koje redovito koristimo: izravno tumačenje, relay (usmeno prevođenje putem posrednog jezika: jezik A prvo se prevodi na jezik B i ona ga prevoditelji koji prevode s jezika B prevode na jezik C), dvosmjerno prevođenje ili retour (isti prevoditelj koji radi s jezika A na jezik B, radi i s jezika B na jezik A) i asimetrična jezična pokrivenost (sudionici mogu govoriti na više jezika, ali prevodi se samo na nekoliko).

Osnovni podaci o GU-u za usmeno prevođenje

 • 529 zaposlenih usmenih prevoditelja
 • 300 – 400 vanjskih usmenih prevoditelja po danu
 • 3000 akreditiranih vanjskih usmenih prevoditelja
 • 50 – 60 sastanaka dnevno
 • 10000 – 11000 sastanaka godišnje
 • ±97400 dana usmenog prevođenja godišnje
 • 71 velikih konferencija Komisije organiziranih svake godine
 • Ukupni operativni troškovi u 2013.: 119 500 000 EUR
 • Trošak 0,24 EUR godišnje po europskom građaninu
 •  Statistički pogled na konferencijsko prevođenje/ 2016 external link