Navigointipolku

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Mitkä ovat tulkkauksen pääosaston tehtävät?

Mitä tulkkauksen pääosasto tekee?

Tulkkauksen pääosasto (aikaisemmin SCIC) vastaa Euroopan komission tulkkauspalveluista ja konferenssien järjestämisestä.

Komission external linkavoimuusperiaatteen mukaisesti pääjohtajat julkistavat tiedot tapaamisista, joita heillä on organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa.

 • Tapaamisetexternal linkpääjohtaja Florika Fink-Hooijer Deutsch (de) English (en) français (fr)

Euroopan unionia voidaan pohjimmiltaan pitää yhtenä pitkänä, jatkuvana ja tiiviinä konferenssina, jossa käsitellään poliittisia ja teknisluonteisia kysymyksiä. Jäsenvaltiot ovat 50 vuoden ajan käyneet päivittäin neuvotteluja, joissa käsitellään komission ehdotuksia. EU:n lainsäädännöksi muotoutuvat asetukset ja direktiivit English (en) saavat alkunsa kokouspöydässä. Tulkkauksen pääosasto huolehtii vuosittain noin 11 000 kokouksen tulkkaamisesta, ja se onkin maailman suurin tulkkauspalvelujen tarjoaja.

Se huolehtii myös komission kokoustilojen varauksista ja tarjoaa tukea niissä pidettävien monikielisten kokousten järjestämiseen. Se järjestää komission pääosastojen ja osastojen puolesta konferensseja. Keskimäärin vuodessa on noin 40 suurta konferenssia. Pääosaston keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa yhteisön päätöksenteon kannalta keskeinen monikielinen vuoropuhelu:

 • tuottamalla laadukkaita tulkkauspalveluita
 • järjestämällä tehokkaasti konferensseja ja tarjoamalla teknistä tukea ja konsulttiapua nykyaikaisten konferenssitilojen ja -laitteistojen suunnitteluun
 • osallistumalla komission uuden monikielisyysstrategian täytäntöönpanoon.

Miksi niin monta kieltä?

Yksi Euroopan unionin demokraattiseen legitiimiyteen liittyvä perusvaatimus on, että jokainen saa neuvotteluissa äänensä kuuluviin omalla kielelläänexternal link. Monissa tapauksissa keskustelujen tuloksena olevalla säädöksellä on välitön vaikutus ihmisten elämään. Ymmärtämiselle ja mielipiteiden ilmaisulle ei saa kokouksissa olla esteitä. Euroopan unionin kansalaisia edustamaan Brysseliin ei tarvitse lähettää parhaita kielitaitureita – sinne voidaan lähettää parhaat asiantuntijat. Tulkkauksen pääosasto varmistaa, että nämä asiantuntijat ymmärtävät toisiaan..

Ketä tulkkauksen pääosasto palvelee?

Tulkkauksen pääosasto huolehtii laadukkaasta tulkkaamisesta komissionexternal link ja tiettyjen muiden toimielinten järjestämissä kokouksissa ja auttaa komission yksiköitä konferenssien järjestämisessä. Eurooppa-neuvostoexternal link, Euroopan unionin neuvostoexternal link, alueiden komiteaexternal link, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaexternal link, Euroopan investointipankkiexternal link sekä lukuisat jäsenvaltioissa sijaitsevat EU:n virastot.external link käyttävät sen tulkkauspalveluita. Nykyisin tulkkauksen pääosaston tarjoamista tulkkauspalveluista neuvosto käyttää noin 46 prosenttia ja komissio noin 40 prosenttia. Loput 14 prosenttia jakaantuvat alueiden komitean, talous- ja sosiaalikomitean, Euroopan investointipankin sekä eri virastojen kesken.Euroopan parlamentillaexternal link ja Euroopan tuomioistuimellaexternal link on erilliset tulkkauspalvelunsa, joiden kanssa tulkkauksen pääosasto on tiiviissä yhteistyössä.

Paljonko tämä kaikki maksaa?

Tulkkauksen pääosasto sekä Euroopan parlamentin ja yhteisöjen tuomioistuimen omat tulkkauspalvelut vastaavat puhutun kielen tulkkaamisesta kokouksissa lähinnä simultaanitulkkauksena. Kokonaiskustannukset ovat vuosittain alle puoli euroa unionin kansalaista kohden. Tulkkauksen pääosastosta veronmaksajille aiheutuvat kustannukset ovat 0,25 euroa kansalaista kohden vuodessa..

Kuinka tulkkaus on järjestetty?

Tulkkauksen pääosaston tulkit työskentelevät päivittäin noin 50–60 kokouksessa Brysselissä ja muualla. Kokousten kielijärjestelyt vaihtelevat huomattavasti yhden tulkin hoitamasta kahden kielen välisestä konsekutiivitulkkauksesta aina 72 tulkkia vaativaan simultaanitulkkaukseen jopa yli 24 kielestä yhtä moneen kieleen (täysin symmetrinen tulkkausjärjestelmä)..

Eri toimielimillä on hyvin erilaiset tarpeet. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että valittujen edustajien kokouksissa (esimerkiksi ministerien virallisissa kokouksissa ja alueiden komitean tai Euroopan talous- ja sosiaalikomitean täysistunnoissa) on tarjolla täysin symmetrinen tulkkausjärjestelmä, kun taas virkamiesten ja asiantuntijoiden kohdalla kysymykseen tulee monia erilaisia järjestelyjä sen mukaan, mitkä ovat todelliset tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit..

Tällaisten kielijärjestelyjen toteuttaminen vaatii erilaisten simultaanitulkkaustekniikoiden käyttöä: suora tulkkaus, tulkkaus välikielen kautta: puhe tulkataan ensin kielestä A kieleen B, josta se tulkataan kieleen C), kaksisuuntainen eli retour-tulkkaus (sama tulkki tulkkaa paitsi kielestä A kieleen B myös kielestä B kieleen A) ja tulkkaus käyttäen epäsymmetristä tulkkausjärjestelmää (puhujat voivat käyttää lukuisia kieliä, mutta tulkkaus tapahtuu vain muutamaan kieleen).

Tulkkauksen pääosaston avainlukuja (2016)

 • 529 virkamiestulkkia
 • 300 – 400 freelancetulkkia/päivä
 • > 3000 hyväksyttyä freelancetulkkia
 • 50 – 60 kokousta/päivä
 • + 11.200 kokousta
 • + 97.400 tulkkauspäivää
 • 71 suurta komission kokousta
 • Kulut tulkkauksesta : 119.500.000€
 • Kulut Euroopan kansalaista kohti: 0,24€

Vrt. myös esitteemme: Interpretation in figures / 2016 pdf - 2 MB [2 MB]