Navigatsioonitee

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Millega me tegeleme?

Millega tegeleb suulise tõlke peadirektoraat?

Suulise tõlke peadirektoraat (varem tuntud lühendiga SCIC) on Euroopa Komisjoni tõlke- ja konverentsikorralduse üksus.

Peadirektorid avaldavad komisjoni external linkläbipaistvuspoliitika raames teavet organisatsioonide või füüsilisest isikust ettevõtjatega toimuvate kohtumiste kohta.

Euroopa Liitu võib vaadelda kui pikka jätkuvat ja pingelist poliitilist ning tehnilist konverentsi. 50 aasta jooksul on liikmesriigid päevast päeva pidanud läbirääkimisi komisjoni ettepanekute üle. Määrused ja direktiivid English (en) , millest ELi õigustik koosneb, saavad alguse konverentsilaua taga. Suulise tõlke peadirektoraat tagab igal aastal tõlke umbes 11000 kohtumisel ning on maailma suurim tõlketeenistus.

Suulise tõlke peadirektoraat korraldab komisjoni koosolekuruumide kasutamist ning aitab neis korraldada mitmekeelseid kohtumisi. Peadirektoraat korraldab konverentse komisjoni teiste peadirektoraatide ja osakondade jaoks. Aastas tuleb kokku umbes 40 suurüritust. Peadirektoraadi eesmärk on võimaldada ühenduse otsustusprotsessi keskmes mitmes keeles suhelda. Selleks:

 • tagatakse kvaliteetsed tõlketeenused;
 • tagatakse professionaalne konverentsikorraldus, sh tehniline abi ja nõustamine moodsa konverentsitehnika kasutamisel;
 • aidatakse komisjoni uut mitmekeelsuse strateegiat ellu rakendada.

Miks on kõik need keeled tähtsad?

Võimalus kõnelda oma emakeelesexternal link on Euroopa Liidu demokraatliku õiguspärasuse tagamiseks esmatähtis. Paljudel juhtudel mõjutavad arutelude tulemusel valmivad õigusaktid inimeste elu kohe ja otseselt. Arvamuste esitamise ja nende mõistmise teel ei tohi olla tõkkeid. Euroopa kodanikke ei pea Brüsselis esindama nende parimad keelespetsialistid, vaid parimad eksperdid. Suulise tõlke peadirektoraat tagab, et nad üksteisest aru saavad.

Kelle jaoks töötab suulise tõlke peadirektoraat?

Suulise tõlke peadirektoraat tagab kvaliteetse tõlke nii komisjoniexternal link kui ka teiste tema poolt teenidatavate institutsioonide korraldatud kohtumistel ja aitab komisjoni talitustel konverentse korraldada. Euroopa Ülemkoguexternal link, Euroopa Liidu Nõukoguexternal link, Regioonide Komiteeexternal link, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteeexternal link, Euroopa Investeerimispankexternal link ning liikmesriikide ametid ja teenistused.external link - kõik nad saavad tõlgid suulise tõlke peadirektoraadist. Tõlketeenustest langeb praegu nõukogu arvele umbes 46%, järgneb komisjon umbes 40%. Ülejäänud 14% jaotuvad kahe komitee, Euroopa Investeerimispanga ning erinevate ametite ja teiste asutuste vahel.Euroopa Parlamendilexternal link ning Euroopa Kohtulexternal link on oma suulise tõlke talitused, millega suulise tõlke peadirektoraat teeb tihedat koostöö.

Palju see kõik maksab?

Suulise tõlke peadirektoraat ning Euroopa Parlamendi ja Euroopa Kohtu tõlketalitused vahendavad kohtumistel räägitut (peamiselt sünkroontõlkes) summa eest, mis teeb pool eurot aastas ühe Euroopa kodaniku kohta. Suulise tõlke peadirektoraadi enda kulud ühe maksumaksja kohta on 25 eurosenti aastas.

Kuidas on tõlkimine korraldatud?

Suulise tõlke peadirektoraat tagab päevas tõlke umbes 50–60 kohtumisel Brüsselis ja mujal. Keelekasutus nendel kohtumistel on väga erinev - alates kahe keele vahelisest järeltõlkest ning lõpetades täiesti sümmeetrilise sünkroontõlkega 24 keele vahel, milleks on vaja vähemalt 72 tõlki.

Eri institutsioonide vajadused erinevad märgatavalt. Rusikareegel on selline, et valitud esindajad (ministrid ametlikel kohtumistel, Regioonide Komitee ning Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogud) saavad täieliku sümmeetrilise tõlke, kuid ametnike ja ekspertide teenidamiseks kasutatakse mitmesuguseid süsteeme (sõltuvalt vajadustest ja ressursist).

Eri tõlkevajaduste rahuldamiseks kasutatakse pidevalt mitmesuguseid sünkroontõlke võimalusi: otsetõlget, releed (tõlkimine sildkeele kaudu: keel A tõlgitakse esmalt keelde B ning siis keelest B tõlkija poolt keelde C), kahesuunalist tõlget e retour´i (tõlk tõlgib nii Ast Bsse kui ka Bst Asse) ning asümmeetrilist tõlget (osalejad võivad rääkida paljudes keeltes, kuid neid tõlgitakse piiratud arvul keeltesse).

Suulise tõlke peadirektoraat arvudes (2016)

 • 529 koosseisulist tõlki
 • 300 – 400 vabakutselist tõlki päevas
 • > 3000 akrediteeritud vabakutselist tõlki
 • 50 – 60 kohtumist päevas
 • ± 11,200 kohtumist
 • ± 97,400 tõlgi tööpäeva
 • 71 Komisjoni korraldatud suuremat konverentsi
 • Suulise tõlke kulud: € 119,500,000
 • Kulud iga Euroopa kodaniku kohta: € 0.24

 Vaata ka meie brošüüri (Suuline tõlge arvudes / 2016 pdf - 2 MB [2 MB] )