Διαδρομή πλοήγησης

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Με τι ασχολούμαστε

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της ΓΔ Διερμηνείας;

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας (ΓΔ Διερμηνείας-επίσης γνωστή ως SCIC) είναι η Υπηρεσία Διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρέχει επίσης υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδριάσεων.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της Επιτροπής external linkγια διαφάνεια, οι γενικοί διευθυντές διευθύντριες δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις συνεδριάσεις που πραγματοποιούν με οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θεωρηθεί, κατ΄ ουσία, ως μια εν εξελίξει έντονη πολιτική και τεχνική διάσκεψη μακράς πνοής. Επί 50 έτη, τα κράτη μέλη βρίσκονται καθημερινά σε διαπραγματεύσεις με αντικείμενο προτάσεις της Επιτροπής. Οι κανονισμοί και οι οδηγίες English (en) που αποτελούν τη νομοθεσία της ΕΕ ξεκινούν γύρω από ένα τραπέζι συνεδριάσεων. Η ΓΔ Διερμηνείας διαθέτει διερμηνείς για 11.000 περίπου συνεδριάσεις ετησίως και αποτελεί τη μεγαλύτερη υπηρεσία διερμηνείας παγκοσμίως.

Η ΓΔ Διερμηνείας διαχειρίζεται την κατανομή των αιθουσών συνεδριάσεων της Επιτροπής και παρέχει στήριξη για την ομαλή διεξαγωγή, σε πολλές γλώσσες, των συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται σε αυτές. Διοργανώνει, επίσης, συνεδριάσεις για λογαριασμό των Γενικών Διευθύνσεων και των υπηρεσιών της Επιτροπής. Οι εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας που διοργανώνει η ΓΔ Διερμηνείας ξεπερνούν συνήθως τις σαράντα ετησίως. Συνεπώς, αποστολή της ΓΔ Διερμηνείας είναι να καταστήσει δυνατή την πολύγλωσση επικοινωνία που αποτελεί τη βάση για τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της Κοινότητας, με τα εξής μέσα:

 • παροχή υπηρεσιών διερμηνείας υψηλού επιπέδου,
 • παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδριάσεων που περιλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη και τη διαχείριση του σχεδιασμού σύγχρονων χώρων συνεδριάσεων,
 • υποστήριξη της υλοποίησης της νέας στρατηγικής της Επιτροπής για την πολυγλωσσία.

Γιατί όλες αυτές οι γλώσσες είναι τόσο σημαντικές;

Η παροχή σε όλους τους συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις της δυνατότητας να μιλούν στη γλώσσα τουςexternal link αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση της δημοκρατικής νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, τα νομικά κείμενα που προκύπτουν από τις συζητήσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων. Η κατανόηση και η διατύπωση απόψεων κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων δεν πρέπει να συναντά εμπόδια. Οι πολίτες της Ευρώπης δεν πρέπει να εκπροσωπούνται στις Βρυξέλλες από τους καλύτερους γλωσσομαθείς, αλλά από τους καλύτερους εμπειρογνώμονες. Είναι καθήκον της ΓΔ Διερμηνείας να διασφαλίσει ότι οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο.

Για ποιους εργάζεται η ΓΔ Διερμηνείας;

Η ΓΔ Διερμηνείας παρέχει διερμηνεία υψηλού επιπέδου σε συνεδριάσεις που οργανώνονται από την Επιτροπήexternal link και τους άλλους οργανισμούς που εξυπηρετεί. Αναλαμβάνει επίσης τη διοργάνωση συνεδριάσεων για λογαριασμό των υπηρεσιών της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιοexternal link, το Συμβούλιο της Ένωσηςexternal link, η Επιτροπή των Περιφερειώνexternal link, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπήexternal link, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεωνexternal link καθώς και οι υπηρεσίες και τα γραφεία στα κράτη μέληexternal link απευθύνονται στη ΓΔ Διερμηνείας για υπηρεσίες διερμηνείας. Επί του παρόντος, το Συμβούλιο απορροφά το 46% περίπου των παρεχόμενων υπηρεσιών διερμηνείας και ακολουθεί η Επιτροπή με το 40% περίπου. Το υπόλοιπο 14% κατανέμεται στις δύο Επιτροπές, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και σε διάφορες υπηρεσίες και φορείς.Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιοexternal link και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριοexternal link διαθέτουν ανεξάρτητες υπηρεσίες διερμηνείας με τις οποίες η ΓΔ Διερμηνείας συνεργάζεται στενά.

Ποιο είναι το κόστος της διερμηνείας;

Η ΓΔ Διερμηνείας και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες διερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Δικαστηρίου καλύπτουν τη διερμηνεία του προφορικού λόγου στις συνεδριάσεις, κυρίως υπό μορφή ταυτόχρονης διερμηνείας, με συνολικό κόστος κάτω από μισό ευρώ ετησίως ανά Ευρωπαίο πολίτη. Η ΓΔ Διερμηνείας, από μόνη της, κοστίζει στους φορολογούμενους 0,25 ευρώ ετησίως ανά πολίτη.

Πώς είναι οργανωμένη η διερμηνεία;

Η ΓΔ Διερμηνείας παρέχει διερμηνείς για 50-60 περίπου συνεδριάσεις ημερησίως στις Βρυξέλλες και αλλού. Οι γλωσσικές ρυθμίσεις για τις συνεδριάσεις αυτές ποικίλλουν σημαντικά-από διαδοχική διερμηνεία μεταξύ δύο γλωσσών, για την οποία χρειάζεται μόνον ένας διερμηνέας, μέχρι ταυτόχρονη διερμηνεία προς και από 24 ή περισσότερες γλώσσες (απόλυτη συμμετρία), που απαιτεί τουλάχιστον 72 διερμηνείς.

Κάθε θεσμικό όργανο έχει πολύ διαφορετικές ανάγκες. Κατά γενικό κανόνα, παρέχεται πλήρης συμμετρική γλωσσική κάλυψη στους εκλεγμένους αντιπροσώπους (π.χ. υπουργούς σε επίσημες συνεδριάσεις, συνεδριάσεις ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής), ενώ για τους εκπροσώπους υπηρεσιών και τους εμπειρογνώμονες οι σχετικές ρυθμίσεις εξαρτώνται από τις πραγματικές ανάγκες τους και τα διαθέσιμα μέσα.

Για να καταστούν δυνατές οι γλωσσικές αυτές ρυθμίσεις, απαιτείται η χρήση των διαφόρων τεχνικών ταυτόχρονης διερμηνείας που εφαρμόζουμε συνήθως. ταυτόχρονη διερμηνεία, διερμηνεία «relais»(μέσω τρίτης γλώσσας: γίνεται πρώτα διερμηνεία από τη γλώσσα Α προς τη γλώσσα Β και στη συνέχεια προς τη γλώσσα Γ από διερμηνείς που εργάζονται από τη γλώσσα Β), αμφίδρομη διερμηνεία ή «retour» (ο ίδιος διερμηνέας που κάνει διερμηνεία από τη γλώσσα Α προς τη γλώσσα Β, κάνει επίσης διερμηνεία από τη γλώσσα Β προς τη γλώσσα Α) και ασύμμετρη γλωσσική κάλυψη (οι συμμετέχοντες μπορούν να μιλούν σε πολλές διαφορετικές γλώσσες αλλά η διερμηνεία παρέχεται σε ορισμένες μόνο).

Η ΓΔ Διερμηνείας με αριθμούς (2016)

 • 529 διερμηνείς, μόνιμοι υπάλληλοι
 • 300-400 εξωτερικοί (freelance) διερμηνείς ημερησίως
 • 3000 πιστοποιημένοι εξωτερικοί «freelance» διερμηνείς
 • 50-60 συνεδριάσεις ημερησίως
 • ± 11,200  συνεδριάσεις
 • ± 97,400   ημέρες διερμηνείας
 • Οργανώθηκαν 71 μεγάλα συνέδρια της Ευρ, Επιτροπής
 • Κόστος διερμηνείας € 119,500,000
 • Κόστος ανα Ευρωπαίο πολίτη  € 0.24

Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε το ενημερωτικό μας φυλλάδιο
(Interpretation in figures / 2016 pdf - 2 MB [2 MB] )