Sti

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Hvad vi laver

Hvad laver GD for Tolkning?

Generaldirektoratet for Tolkning (GD for Tolkning - tidligere kendt som SCIC) er Europa-Kommissionens tolketjeneste og konferencearrangør. Det hører ind under kommissær Günther H. Oettingerexternal link.

Da Kommissionen går ind for åbenhedexternal link, offentliggør generaldirektørerne oplysninger om møder med organisationer eller selvstændige erhvervsdrivende.

 • Oplysninger om generaldirektør Florika Fink-Hooijer Deutsch (de) English (en) français (fr) møderexternal link

Den Europæiske Union kan i bund og grund anses for én lang, vedvarende, intens, politisk og teknisk konference. I 50 år har medlemsstaterne forhandlet dag ind og dag ud på grundlag af forslag fra Kommissionen. De forordninger og direktiver English (en) , som EU-lovgivningen består af, begynder ved konferencebordet. GD for Tolkning sørger for tolke til ca. 11 000 møder hvert år og er den største tolketjeneste i verden.

GD for Tolkning administrerer Kommissionens mødelokaler og sørger for, at de møder, der afholdes der, kan forløbe gnidningsløst på mange forskellige sprog. Det tilrettelægger også konferencer for Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene, typisk lidt over 40 store arrangementer hvert år. Dets opgave er altså at muliggøre flersproget kommunikation, som er et centralt element i EU's beslutningsproces, ved at:

 • yde tolkning af høj kvalitet;
 • sikre effektiv tilrettelæggelse af konferencer, hvilket også indebærer teknisk støtte og udformning af moderne konferencefaciliteter;
 • bidrage til at omsætte Kommissionens nye strategi for flersprogethed til praksis.

Hvorfor spiller alle disse sprog så stor en rolle?

Det er grundlæggende for Den Europæiske Unions demokratiske legitimitet, at alle omkring bordet kan tale på deres eget sprogexternal link. I mange tilfælde får de retsakter, der følger af drøftelserne, en umiddelbar og direkte indvirkning på folks tilværelse. Der bør ikke være nogen hindringer for at forstå og udtrykke sig på møderne. EU’s borgere bør ikke være nødsaget til at lade sig repræsentere i Bruxelles af deres bedste sprogfolk. De skal kunne sende deres bedste eksperter. GD for Tolkning sørger for, at de forstår hinanden.

Hvem arbejder GD for Tolkning for?

GD for Tolkning sørger for kvalitetstolkning på de møder, der afholdes af Kommissionenexternal link og en række andre institutioner, og arrangerer også konferencer for Kommissionens tjenestegrene. Det Europæiske Rådexternal link, Rådet for Den Europæiske Unionexternal link, Regionsudvalgetexternal link, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgexternal link, Den Europæiske Investeringsbankexternal link og kontorer og agenturer i medlemsstaterneexternal link får alle deres tolke fra GD for Tolkning. I øjeblikket tegner Rådet sig for ca. 46 % af tolketjenesterne, efterfulgt af Kommissionen med ca. 40 %. De sidste 14 % er fordelt på de to udvalg, Den Europæiske Investeringsbank og de forskellige agenturer og andre organer.Europa-Parlamentetexternal link og Domstolenexternal link har deres egne tolketjenester, som GD for Tolkning arbejder tæt sammen med.

Hvor meget koster alt det?

GD for Tolkning og Europa-Parlamentets og Domstolens separate tolketjenester tager sig af tolkningen på møder, hovedsagelig simultantolkning, for i alt ca. 0,50 EUR pr. EU-borger pr. år. GD for Tolkning selv koster skatteyderne 0,25 EUR/borger/år.

Hvordan tilrettelægges tolkningen?

GD for Tolkning sørger for tolke til ca. 50-60 møder om dagen i Bruxelles og andre steder. Tolkningen på disse møder er meget forskellig – den spænder fra konsekutiv tolkning mellem to sprog, hvilket kræver en enkelt tolk, til simultantolkning til og fra 24 eller flere sprog (fuld symmetri), hvilket kræver mindst 72 tolke.

De forskellige institutioner har meget forskellige behov. Som en tommelfingerregel får valgte repræsentanter (dvs. ministerrådsmøder, plenarmøder i Regionsudvalget eller i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg) fuld, symmetrisk sprogdækning, mens der for embedsmænd og eksperter er en række forskellige ordninger afhængigt af deres faktiske behov og de disponible ressourcer.

En sådan tolkedækning kræver, at de almindeligt anvendte simultantolkningsteknikker tages i brug: direkte tolkning, relætolkning (tolkning via et tredjesprog: sprog A oversættes først til sprog B og derpå til sprog C af tolke, der oversætter fra sprog B), tovejstolkning eller returtolkning (den samme tolk, der oversætter fra sprog A til sprog B, oversætter også fra sprog B til sprog A) og asymmetrisk sprogdækning (deltagerne taler et stort antal sprog, men der tolkes kun til nogle få sprog).

GD for Tolkning i nøgletal (2016)

 • 529 fastansatte tolke
 • 300-400 freelancetolke pr. dag
 • Over 3000 akkrediterede freelancetolke
 • 50-60 møder pr. dag
 • Ca. 11.200 møder
 • Ca. 97.400 tolkedage
 • 71 større konferencer organiseret for Kommissionen
 • Udgift til tolkning: 119.500.000€
 • Udgift pr. EU-borger: 0,24€

Se også vores brochure: (Interpretation in figures / 2016 pdf - 2 MB [2 MB] )