Cesta

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

O nás

Co dělá generální ředitelství pro tlumočení?

Generální ředitelství pro tlumočení (GŘ pro tlumočení - též známé pod jménem SCIC) je službou Evropské komise, která zabezpečuje tlumočení a organizaci konferencí.

V rámci závazku transparentnostiexternal link, který Komise přijala, zveřejňují generální ředitelé informace o setkáních s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými.

Evropskou unii lze v její podstatě vnímat jako nepřetržitou intenzivní politickou a odbornou konferenci. Členské státy již padesát let den co den projednávají návrhy, které jim předkládá Komise. Nařízení a směrnice, které tvoří právní předpisy Společenství, vznikají u konferenčních stolů. Generální ředitelství pro tlumočení ročně zabezpečuje tlumočníky pro přibližně 11 000 zasedání a je největší tlumočnickou službou na světě.

Stará se rovněž o rozdělování zasedacích místností a snaží se o to, aby zasedání, která se konají v mnoha jazycích, probíhala hladce. Organizuje konference pro generální ředitelství a jednotlivé útvary Komise, obvykle v rozsahu více než 40 velkých konferencí ročně. Jeho posláním je umožnit mnohojazyčnou komunikaci, základní prvek v procesu rozhodování Společenství, a to tím, že:

 • poskytuje kvalitní tlumočnické služby;
 • zabezpečuje efektivní služby při organizování konferencí, včetně technické podpory a řešení moderních konferenčních místností;
 • "pomáhá s realizací nové strategie Komise pro mnohojazyčnost"

Proč jsou všechny jazyky důležité?

Možnost vyjádřit svůj názor v mateřském jazyceexternal link je základním předpokladem pro demokratickou legitimitu Evropské unie. V mnohých případech mají právní akty, které jsou výsledkem diskuzí, okamžitý a přímý dopad na životy lidí. Právě proto by mělo být zabráněno veškerým překážkám v dorozumívání a vyjadřování názorů během zasedání. Účelem není, aby občany EU v Bruselu zastupovali znalci jazyků, nýbrž odborníci v jednotlivých oborech. Generální ředitelství pro tlumočení zajišťuje, aby si tito odborníci navzájem rozuměli.

Pro koho generální ředitelství pro tlumočení pracuje?

Generální ředitelství pro tlumočení zabezpečuje kvalitní tlumočení na zasedáních pořádaných Komisíexternal link a jinými institucemi, pro které pracuje, a je pověřeno organizací konferencí útvarů Komise. Tlumočníci generálního ředitelství pro tlumočení pracují pro Evropská radaexternal link, Radu Evropské unieexternal link, Výbor regionůexternal link, Evropský hospodářský a sociální výborexternal link, Evropskou investiční bankuexternal link a agentury a úřady v členských státechexternal link. V současnosti je 46% poskytovaných tlumočnických služeb určeno Radě a 40% Komisi. Zbývajících 14% je rozděleno mezi oba zmíněné výbory, Evropskou investiční banku a různé agentury a orgány.Evropský parlamentexternal link a Evropský soudní dvůrexternal link mají své vlastní tlumočnické služby, se kterými GŘ pro tlumočení úzce spolupracuje.  

Kolik to vše stojí?

Generální ředitelství pro tlumočení a zvláštní tlumočnické služby Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora pracují s mluveným jazykem během jednotlivých zasedání, a to zejména formou simultánního tlumočení, za celkovou cenu méně než padesát centů ročně na jednoho občana EU. Samotné generální ředitelství pro tlumočení stojí daňové poplatníky 0,25 EUR na občana za rok.

Jakým způsobem je tlumočení organizováno?

"Generální ředitelství pro tlumočení zajišťuje tlumočení při asi 50-60 jednáních denně v Bruselu i jinde.
Jazykové režimy na jednotlivých jednáních se velmi různí – od konsekutivního tlumočení mezi dvěma jazyky, na něž stačí jediný tlumočník, po simultánní tlumočení z a do 24 a více jazyků (plná symetrie), ke kterému je třeba alespoň 72 tlumočníků".

Různé instituce mají velmi různé potřeby. Voleným zástupcům (tj. ministrům na formálních setkáních, při plenárních zasedáních Výboru regionů nebo Evropského hospodářského a sociálního výboru) se zpravidla poskytuje plně symetrické tlumočení, zatímco pro úředníky a odborníky existuje celá řada různých jazykových režimů v závislosti na jejich skutečných potřebách a dostupných zdrojích.

Zabezpečování různých jazykových režimů si vyžaduje využívání veškerých technik simultánního tlumočení, které se pravidelně uplatňují: přímé tlumočení, pilotáž (tlumočení přes další jazyk: jazyk A se nejdříve tlumočí do jazyka B a poté z jazyka B do jazyka C), obousměrné tlumočení neboli retour (jeden a ten samý tlumočník tlumočí z jazyka A do B a rovněž z B do A), jakož i asymetrické tlumočení (účastníci mohou hovořit velkým počtem jazyků, ale tlumočí se pouze do několika z nich).

Generální ředitelství pro tlumočení v číslech (2016)

 • 529 stálých tlumočníků
 • 300 – 400 externích tlumočníků denně
 • > 3000 akreditovaných externích tlumočníků (freelance)
 • 50 – 60 zasedání denně
 • +/- 11 200 zasedání
 • +/- 97 400 dnů tlumočení
 • 71 velkých konferencí organizovaných pro Evropskou komisi
 • Náklady na tlumočení: €119 500 000
 • Náklady na tlumočení na evropského občana: €0,24

Více v brožurce: (Interpretation in figures / 2016 external link)