Navigācijas ceļš

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directGreek Presidency 2013
DG Interpretation

Komisāre

Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts ir izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes komisāres Andrulas Vasiliuexternal link pakļautībā.