Navigacijska pot

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Kratka zgodovina

Generalni direktorat za tolmačenje, prej imenovan Skupna služba za tolmačenje in konferenčne storitve (znana tudi po francoski kratici SCIC), že od začetka sodeluje pri razvoju Evropske unije, nekdanje Evropske skupnoste, in sledi vsaki širitvi.

2005: Evropska komisija sprejme svojo prvo obsežno okvirno strategijo o večjezičnosti, v kateri zajame učenje jezikov, jezike v gospodarstvu ter jezike, ki jih uporabljajo državljani in institucije EU. Od leta 2007 bo z nekaterimi omejitvami uradni jezik tudi irščina. Svet Evropske unije priznava tudi regionalne uradne jezike. Države članice lahko financirajo omejen obseg prevodov in tolmačenja v te jezike v institucijah EU. Španija zaprosi za omejeno tolmačenje iz baskovskega in galicijskega jezika ter jezika, ki ga govorijo v Kataloniji, na Balearskih otokih in v Valenciji.

2004: Širitev na deset novih držav in devet novih jezikov 1. maja: češčina, estonščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, poljščina, slovaščina in slovenščina. Sestanki so redno organizirani v 20 jezikih. Evropska komisija se odloči, da bo okrepila zmogljivosti GD za tolmačenje za organizacijo konferenc in njegovo tehnično zmogljivost, ter zato ustanovi direktorat D – konference SCIC.

Svet Evropske unije za številna srečanja delovnih skupin uvede sistem tolmačenja „na zahtevo“. Komisar Jan Figel' je prvi član Evropske komisije, ki med svoje pristojnosti šteje tudi večjezičnost.

2003: Evropska komisija oktobra odobri reorganizacijo in upravno okrepitev Skupne službe za tolmačenje in konferenčne storitve ter ustanovi Generalni direktorat za tolmačenje. Ohrani se kratica iz notranje rabe, SCIC, za vsakega od novih jezikov pa se ustanovi tolmaška enota.

2002 : Dokončana strategija za SCIC ob širitvi. Evropska komisija sprejme sporočilo podpredsednika Neila Kinnocka o konferenčnem tolmačenju in širitvi: Strategija za Skupno službo za tolmačenje in konferenčne storitve pri pripravi na leto 2004.

2000 : Za krepitev pripravljenosti na širitev in uporabo novih tehnologij pri konferenčnem tolmačenju so ustanovljene nove enote. Uveden je program za organizacijo akreditacijskih preizkusov vsaj enkrat na leto za samostojne tolmače iz držav kandidatk. Okrepiti se sodelovanje z univerzami in pedagoška pomoč.

1998 : SCIC se pripravlja na prihodnjo širitev tako, da usposablja že zaposlene tolmače za delo v novih jezikih in sodeluje z univerzami v državah članicah in državah kandidatkah.

1997 : Prenehanje internega usposabljanja tolmačev zaradi upoštevanja načela subsidiarnosti in osredotočenja prizadevanj SCIC na glavno nalogo: tolmačenje. SCIC začne niz vsakoletnih konferenc z nacionalnimi organi, univerzami in šolami za tolmače, ki združujejo vse interesne skupine na področju tolmačenja. SCIC začne Komisiji zagotavljati tolmače za večjezične spletne klepete komisarjev z javnostjo.

1995 : Avstrija, Finska in Švedska se pridružijo Evropski uniji. Finščina in švedščina postaneta nova uradna jezika, s čimer skupno število uradnih jezikov EU naraste na 11.

1986 : Pristop Španije in Portugalske. Uradnih jezikov je zdaj devet: danščina, nizozemščina, angleščina, francoščina, nemščina, grščina, italijanščina, portugalščina in španščina.

1981 : Pristop Grčije. Grščina postane sedmi uradni jezik. Aprila 1981 se direktorat za tolmačenje preimenuje v Skupno službo za tolmačenje in konferenčne storitve (t.i. SCIC).

Služba zagotavlja tolmače za Evropsko komisijo, Svet Evropske unije, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Evropsko investicijsko banko (Luxembourg), pozneje pa tudi za Odbor regij ter različne evropske ustanove in agencije.

1973 : Pristop Danske, Irske in Združenega kraljestva. Oddelek za tolmačenje postane direktorat. Usposabljanje za dva nova uradna jezika, danščino in angleščino, dobi poseben poudarek. Skupnost ima zdaj šest uradnih jezikov.

Od leta 1979 usposabljanje organizirajo tudi univerze v državah članicah. Za tehnično podporo zaprosijo tudi države nečlanice in leta 1979 se začne usposabljanje za kitajske tolmače.

1964 : Usposabljanje. Zaradi stalnega pomanjkanja usposobljenih tolmačev s potrebno kombinacijo jezikov se za univerzitetne diplomante uvede interno usposabljanje konferenčnih tolmačev.

1958 : Veljati začneta Rimski pogodbi o ustanovitvi EGS in EURATOM. Predsednik Komisije Walter Hallstein ustanovi oddelek za tolmačenje, v katerem je zaposlenih 15 tolmačev.

1952 : Ustanovljena je Evropska skupnost za premog in jeklo (ESPJ). Ima štiri uradne jezike iz šestih prvih držav članic: francoščino, nemščino, italijanščino in nizozemščino. ESPJ ima majhno skupino tolmačev.