Kruimelpad

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Geschiedenis

Van begin af aan is directoraat-generaal Tolken (voorheen de SCIC) nauw betrokken geweest bij de ontwikkelingen in de Europese Unie (voorheen de Europese Gemeenschap). Bij iedere uitbreiding is DG Tolken steeds groter geworden.

2005: De Europese Commissie keurt haar eerste kaderstrategie voor meertaligheid goed. Het gaat over talenonderwijs, talen in de economie en talen die gebruikt worden voor contacten met de burgers en de EU-instellingen. Het Iers wordt vanaf 2007 erkend als officiële taal, echter met enkele beperkingen. Regionale talen worden erkend door de Raad van de Europese Unie. Lidstaten kunnen op eigen kosten zorgen voor een beperkte mate van vertaling en vertolking in die talen binnen de EU-instellingen. Spanje verzoekt om beperkte vertolking uit het Baskisch, Galicisch en Catalaans.
 
2004: Op 1 mei wordt de EU uitgebreid met tien nieuwe landen en negen nieuwe talen: Ests, Lets, Litouws, Hongaars, Maltees, Pools, Slowaaks, Sloveens en Tsjechisch. Vergaderen in 20 talen wordt normaal. De Europese Commissie besluit dat DG Tolken meer conferenties moet kunnen organiseren en meer technische capaciteit moet krijgen. Daarom wordt Directoraat D: Conferenties opgericht.De Raad van de EU introduceert een systeem voor “tolken op verzoek” voor veel werkgroepvergaderingen. Commissaris Ján Figel’ is de eerste commissaris met “meertaligheid” in zijn portefeuille.
 
2003: In oktober keurt de Commissie de reorganisatie van en een betere administratie voor de SCIC goed. De SCIC wordt directoraat-generaal Tolken. Intern blijft het acroniem SCIC echter in gebruik. De oprichting van tolkeneenheden voor alle nieuwe talen wordt gepland voor het daaropvolgende jaar.

2002: De Commissie keurt een strategie voor de SCIC en de uitbreiding van de EU goed. Mededeling van Vice-voorzitter van de Europese Commissie Neil Kinnock, getiteld “Conference Interpreting and Enlargement: A strategy for the Joint Interpreting and Conference Service in the lead-up to 2004”.

2000: Er worden nieuwe eenheden opgericht om de uitbreiding voor te bereiden en om het gebruik van nieuwe technologieën bij het conferentietolken te stimuleren. Er wordt een programma opgestart met het doel ten minste eenmaal per jaar accreditatietests voor freelancetolken in de kandidaat-lidstaten te organiseren. De samenwerking met universiteiten en de pedagogische ondersteuning worden geïntensiveerd.

1998 : De SCIC bereidt zich al voor op de uitbreiding: er is een samenwerkingsverband met universiteiten in lidstaten en kandidaat-lidstaten, en tolken die al voor de dienst werken, leren de nieuwe talen.

1997 : De interne opleiding van tolken wordt stopgezet om te voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel en om ervoor te zorgen dat de SCIC zich weer kan concentreren op haar belangrijkste taak: tolken. De SCIC begint met een reeks jaarlijkse conferenties in samenwerking met nationale overheden, universiteiten en tolkenopleidingen, waar alle partijen op het gebied van tolken elkaar ontmoeten. De SCIC levert voor het eerst tolken voor meertalige internetchats van de leden van de Europese Commissie.

1995: Oostenrijk, Finland en Zweden worden lid van de Europese Unie. Fins en Zweeds worden officiële talen, waardoor het totale aantal officiële talen van de Unie op 11 komt.

1986: Spanje en Portugal treden toe tot de Unie. Er zijn nu in totaal negen officiële talen: Deens, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Portugees en Spaans.

1981: Toetreding van Griekenland. Grieks wordt de zevende officiële taal. In april 1981 wordt het directoraat Tolken omgevormd tot de Gemeenschappelijke Tolken- en Conferentiedienst (SCIC).

De SCIC levert tolken aan de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Europese Investeringsbank (Luxemburg) en later ook het Comité van de Regio's en de verschillende Europese stichtingen en agentschappen.

1973: Toetreding van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. De afdeling Tolken wordt een directoraat. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de opleiding van tolken in de twee nieuwe officiële talen, Deens en Engels. Er zijn nu zes officiële talen.

Vanaf 1979 worden ook opleidingen georganiseerd aan universiteiten in de lidstaten. Daarnaast vragen ook derde landen om technische bijstand en in 1979 begint de opleiding van tolken Chinees.

1964: Opleiding. Vanwege het aanhoudende tekort aan gekwalificeerde tolken met de nodige talenkennis, wordt besloten universitair opgeleiden voortaan de mogelijkheid te geven een interne opleiding tot conferentietolk te volgen.

1958 : Het Verdrag van Rome tot oprichting van de EEG en het Euratom-Verdrag treden in werking. De voorzitter van de Europese Commissie, Walter Hallstein, richt een afdeling Tolken op met 15 tolken in vaste dienst.

1952: De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) wordt opgericht. Er zijn vier officiële talen, namelijk de talen van de zes oorspronkelijke lidstaten: Duits, Frans, Italiaans en Nederlands. De EGKS beschikt over een kleine groep tolken.