Naršymo kelias

Print versionDecrease textIncrease textSubscribe to our RSS Feed
DG Interpretation Conference Video Portal
DG Interpretation Conference Streaming Portal
EU careersTREATY of Lisboneurope directPresidency
DG Interpretation

Trumpa istorija

Nuo pat pradžių Vertimo žodžiu generalinis direktoratas, anksčiau vadintas Jungtine vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba, arba SCIC (prancūziškas sutrumpinimas), dalyvavo Europos Sąjungos (anksčiau – Europos Bendrijos) raidoje ir žengė koja kojon su kiekvienu ES plėtros etapu..

2005 m. Europos Komisija patvirtina pirmąją išsamią daugiakalbystės pagrindų strategiją, kur aptariamas kalbų mokymasis, kalbų vaidmuo ekonomikoje bei piliečių ir ES institucijų vartojamos kalbos. Nuo 2007 m. oficialiąja kalba (su tam tikrais apribojimais) pripažįstama airių kalba. Kitas valstybines (regionines) kalbas pripažįsta Sąjungos Taryba. Valstybės narės gali skirti tam tikrą ribotą lėšų dalį versti į tokias kalbas raštu ir žodžiu ES institucijose. Ispanija prašo ribotos apimties vertimo žodžiu iš baskų ir galisų kalbų bei kalbos, kuria kalbama Katalonijoje, Balearų salose ir Valensijoje..

2004 m. gegužės 1 d. prisijungia dešimt naujų šalių ir atsiranda devynios naujos kalbos: čekų, estų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, slovakų, slovėnų ir vengrų. Nuolat rengiami susitikimai, kur kalbama dvidešimčia kalbų. Europos Komisija nusprendžia padidinti Vertimo žodžiu GD konferencijų organizavimo ir techninius pajėgumus ir įsteigia D direktoratą „ SCIC konferencijos“.

Sąjungos Taryba daugeliui darbo grupių susitikimų įdiegia vertimo žodžiu „pagal pareikalavimą“ sistemą. Komisijos narys Janas Figelis yra pirmasis, į kurio atsakomybės sritį įtraukiamas punktas „daugiakalbiškumas“.

2003 m. spalį Europos Komisija patvirtina Jungtinės vertimo žodžiu ir konferencijų tarnybos (SCIC) reorganizaciją ir administracinę pertvarką bei įsteigia Vertimo žodžiu generalinį direktoratą. Paliekama viduje vartojama santrumpa SCIC, sukuriami kiekvienos kitiems metams numatytos naujos kalbos Vertimo žodžiu skyriai.

2002 m. Baigiama rengti SCIC ir ES plėtros strategija. Europos Komisija patvirtina Pirmininko pavaduotojo Neilo Kinnocko komunikatą dėl vertimo žodžiu konferencijose ir ES plėtros: Jungtinės vertimo žodžiu ir konferencijų tarnybos strategija rengiantis 2004 m.

2000 m. Įsteigiami nauji skyriai, siekiant paspartinti pasirengimą ES plėtrai ir naujų technologijų taikymą verčiant konferencijose. Pradėta programa, pagal kurią šalyse kandidatėse bent kartą per metus rengiami laisvai samdomų vertėjų žodžiu akreditavimo egzaminai. Glaudžiau bendradarbiaujama su universitetais, didinama pedagogų pagalba.

1998 m. SCIC rengiasi būsimai ES plėtrai ir moko nuolatinius vertėjus žodžiu būsimų oficialiųjų kalbų, bendradarbiauja su valstybių narių ir šalių kandidačių universitetais.

1997 m. Nutraukiamas vidinis vertėjų mokymas, atsižvelgus į subsidiarumo principą ir siekiant skirti SCIC pastangas pagrindinei užduočiai – vertimui žodžiu. SCIC su nacionalinėmis valdžios įstaigomis, universitetais ir vertėjų žodžiu mokyklomis pradeda rengti metines konferencijas ir buria visas vertimais žodžiu suinteresuotas grupes. SCIC pradeda skirti vertėjus, kurie verčia daugeliu kalbų vykstančius interneto pokalbius su Komisijos nariais.

1995 m. Austrija, Suomija ir Švedija įstoja į Europos Sąjungą. Suomių ir švedų kalbos tampa dviejomis naujomis oficialiosiomis kalbomis, iš viso oficialiųjų Sąjungos kalbų padaugėja iki 11.

1986 m. Įstoja Ispanija ir Portugalija. Dabar oficialiųjų kalbų jau yra devynios: anglų, danų, graikų, ispanų, italų, olandų, portugalų, prancūzų ir vokiečių.

1981 m. Įstoja Graikija. Graikų kalba tampa septintąja oficialiąja kalba, o 1981 m. balandį Vertimo žodžiu direktoratas tampa Jungtine vertimo žodžiu ir konferencijų tarnyba (SCIC).

Ji skiria vertėjus žodžiu Komisijai, Sąjungos Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos investicijų bankui (Liuksemburge), o vėliau – Regionų komitetui ir įvairiems Europos fondams bei agentūroms.

1973 m. Įstoja Airija, Danija ir Jungtinė Karalystė. Vertimo žodžiu padalinys tampa direktoratu. Ypatingas dėmesys skiriamas dviems naujoms oficialiosioms kalboms – anglų ir danų. Jau yra šešios oficialiosios kalbos.

Nuo 1979 m. mokymas organizuojamas ir valstybių narių universitetuose. Sąjungai nepriklausančios valstybės taip pat prašo techninės pagalbos, ir 1979 m. pradedama mokyti kinų kalbos vertėjus žodžiu.

1964 m. Mokymas. Dėl nuolatinio reikalingų kalbų kvalifikuotų vertėjų žodžiu trūkumo pradedami vidiniai universitetų absolventų mokymai vertėjauti žodžiu konferencijose.

1958 m. Įsigalioja Romos sutartis, kuria įsteigiama EEB, ir Euratomo steigimo sutartis, ir Komisijos pirmininkas Walteris Hallsteinas įsteigia Vertimo žodžiu padalinį, kuriame dirba 15 nuolatinių vertėjų žodžiu.

1952 m. Įsteigiama Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB). Yra keturios oficialiosios kalbos – šešių pirmųjų valstybių narių kalbos: italų, olandų, prancūzų ir vokiečių. Dirba nedidelė vertėjų žodžiu grupė.