Navigation path

Additional tools

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik

Vad vi gör

Vårt mål: regioner som växer tillsammans

Vår vision

Vår vision är ett EU där folk i alla våra regioner och städer kan uppnå sin fulla potential. Vi strävar mot bestående förbättringar i ekonomin och livskvaliteten för alla, oavsett bostadsort.

Våra principer och värden

Öppenhet, integritet, objektivitet och ansvarighet är våra kärnvärden. Vi följer de strängaste standarderna och vill uppnå de bästa resultaten.

Vilka vi är

Vi är omkring 700 personer från hela EU som förstår de skiftande utmaningar som medlemsstaterna och regionerna står inför. Vi använder vår omfattande expertis för riktade investeringar som främjar tillväxt och skapar jobb. Vi vill bli en kunskapsbank inom Kommissionen som genom regionala data och underrättelser präglar politiska beslut.

Hur vi arbetar

Vi arbetar med medlemsstaterna, regionerna och andra intressenter för att bedöma behov, finansiera investeringar och bedöma resultaten från ett långsiktigt EU-perspektiv. Tillsammans ser vi till att pengarna spenderas väl.
Vi är stolta över vad vi gör och försöker åstadkomma verkliga förändringar.
Enligt Kommissionens åtagande om insyn publicerar generaldirektoraten information om möten som har hållits med organisationer eller egenföretagare.

Läs mer

  • Förvaltningsplan English
  • Verksamhetsrapport English
  • Hur vi är organiserade pdf English

 

EU regionalpolitik: Håll dig informerad