Navigation path

Additional tools

Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik

Vad vi gör

EU-kommissionens generaldirektorat regional- och stadspolitik ska stärka den ekonomiska, sociala och geografiska sammanhållningen genom att minska skillnaderna i utveckling mellan EU:s länder och regioner. På så vis bidrar vi till en bättre ekonomisk utveckling i hela EU.

Sammanhållningspolitiken går ut på att förbättra konkurrenskraften och öka sysselsättningen i fattigare regioner och regioner med strukturproblem. Vi är med och finansierar infrastrukturprojekt, utvecklar informationssamhället, förbättrar kunskapsöverföringen, stöder investeringar i människor och stimulerar samarbete över gränserna. Målet är en snabbare ekonomisk tillväxt som ändå är hållbar. Regionalpolitiken är därmed ett viktigt uttryck för EU:s solidaritet.

GD Regionalpolitik förvaltar tre stora fonder:

Vi ansvarar dessutom för följande verksamhet:

 • EU:s solidaritetsfond – ger snabbt stöd vid svåra katastrofer så att hjälpen når fram så fort som möjligt.
 • Samordningsgruppen för EU:s mest avlägsna områden – uppmuntrar EU-åtgärder för att kompensera för ytterområdenas ofördelaktiga geografiska läge (artikel 299.2 i EU-fördraget).
 • EU:s bidrag till den internationella fonden för Irland – bidrar till fred och försoning i Nordirland (i likhet med Peaceprogrammet inom strukturfonderna).

GD Regionalpolitik har som mål att ta fram en tydlig och effektiv strukturpolitik som gagnar EU:s invånare. Vi ska också bidra till att skapa förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utvidgning av EU. Vår verksamhet följer principen om sund ekonomisk förvaltning.
Ansvarig kommissionär är Johannes Hahn de en fr.

Läs mer

 • Hur vi är organiserade pdf English
 • Förvaltningsplan pdf English
 • Informations- och kommunikationsplan (2014) pdf English
 • Verksamhetsrapport pdf English

Tidigare utgåvor

Förvaltningsplan pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Informations- och kommunikationsplan pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Kommissionens årliga politiska strategi och förvaltningsplan

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

EU regionalpolitik: Håll dig informerad