Navigation path

Additional tools

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko

Poslanstvo

Naš cilj: skupna rast regij

Naša vizija

Naša vizija je Evropska unija, kjer lahko ljudje v vseh regijah in mestih uresničijo ves potencial. Naš cilj je trajno izboljšanje gospodarstva in kakovosti življenja za vse, ne glede na to, kje živijo.

Naša načela in vrednote

Odprtost, integriteta, objektivnost in odgovornost so naše ključne vrednote. Prizadevamo si za najvišje standarde in najboljše rezultate.

Kdo smo

Smo skupina približno 700 strokovnjakov z različnih koncev Evropske unije, ki razumejo raznolike izzive, s katerimi se soočajo države članice in njihove regije. S pomočjo strokovnega znanja na številnih področjih se usmerjamo na naložbe, ki spodbujajo rast in ustvarjajo delovna mesta. Naš cilj je postati zbirka znanja znotraj Komisije, ki bi z regionalnimi podatki in informacijami pomagala oblikovalcem politike.

Kako delujemo

Državam članicam, regijam in drugim zainteresiranim stranem pomagamo ocenjevati potrebe, financirati naložbe in ovrednotiti rezultate iz dolgoročne perspektive EU. Skupaj zagotavljamo, da se denar koristno porabi.

Ponosni smo na svoje delo in si prizadevamo za spremembe.

Kot del zaveze Komisije k preglednosti delovanja generalni direktorji objavljajo informacije o sestankih z organizacijami ali samozaposlenimi posamezniki.

Več informacij

  • Načrti upravljanja English
  • Letno poročilo o delu English
  • Organizacijska shema Generalnega direktorata za regionalno politiko pdf English

 

Regionální politika EU: Ostanite obveščeni
Družabni mediji