Navigation path

Additional tools

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko

Poslanstvo

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji si prizadeva krepiti gospodarske, družbene in ozemeljske povezave z zmanjševanjem razvojnih razlik med regijami in državami Evropske unije. Taka regionalna politika pozitivno vpliva na gospodarsko uspešnost EU.

Za zmanjševanje razlik je potrebna kohezijska politika, ki stalno spodbuja konkurenčnost in zaposlovanje. Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko s sofinanciranjem infrastrukturnih projektov, razvijanjem informacijske družbe, spodbujanjem prenosa znanja in tehnologije, krepitvijo naložb v ljudi in povečevanjem čezmejnega sodelovanja pomaga manj razvitim regijam ali regijam s strukturnimi težavami, da izboljšajo konkurenčnost in se hitreje gospodarsko in trajnostno razvijajo. S takšno politiko Evropska unija izraža tudi svojo solidarnost.

Generalni direktorat upravlja tri različne sklade:

 • evropski sklad za regionalni razvoj, ki sofinancira naložbe v vseh državah članicah. Sredstva sklada so namenjena zlasti regijam z najnižjim BDP na prebivalca;
 • kohezijski sklad, ki sofinancira projekte na področju prometa in okolja v državah članicah, pri katerih je BNP manjši od 90 % povprečja Evropske unije;
 • instrument za predpristopno pomoč, ki pomaga državam kandidatkam pri razvoju prometnih omrežij in izboljšanju okoljske infrastrukture.

Poleg teh treh skladov je generalni direktorat odgovoren za:

 • solidarnostni sklad Evropske unije, ki je namenjen hitremu posredovanju pri velikih nesrečah in čimprejšnji pomoči;
 • koordinacijsko skupino za najbolj oddaljene regije, ki spodbuja izvajanje ukrepov Evropske unije za pomoč najbolj oddaljenim regijam po členu 299(2) Pogodbe;
 • upravljanje prispevkov EU za Mednarodni sklad za Irsko, ki je skupaj s programom PEACE v okviru strukturnih skladov namenjen miru in spravi na Severnem Irskem.

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko želi oblikovati (1) učinkovite, uspešne in razumljive strukturne politike, ki (2) prinašajo korist evropskim državljanom, (3) neposredno prispevajo k uspešni širitvi Evropske unije in (4) so v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja.
Komisar Johannes Hahn de en fr ima politično pristojnost za regionalno politiko.

Več informacij

 • Organizacijska shema Generalnega direktorata za regionalno politiko pdf English
 • Načrti upravljanja pdf English
 • Informacijski in komunikacijski načrt za leto (2014) pdf English
 • Letno poročilo o delu pdf English

Prejšnje izdaje

Načrti upravljanja pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Informacijski in komunikacijski načrti pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Letna strategija Komisije in letni načrti upravljanja

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Regionální politika EU: Ostanite obveščeni
Družabni mediji