Navigation path

Additional tools

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku

Naše ciele

Náš cieľ: Spoločný rast regiónov

Naša vízia

Našou víziou je Európska únia, v ktorej ľudia vo všetkých regiónoch a mestách môžu v plnej miere využiť svoj potenciál. Snažíme sa o trvalé zlepšenie hospodárstva a kvality života každého jednotlivca bez ohľadu na to, kde žije.

Naše zásady a hodnoty

Otvorenosť, integrita, objektivita a zodpovednosť predstavujú naše kľúčové hodnoty. Zaviazali sme sa dosiahnuť čo najvyššiu úroveň a najlepšie výsledky.

Kto sme

Sme skupina približne 700 odborníkov z celej Európskej únie, ktorí rozumejú rôznorodým výzvam, ktorým čelia členské štáty a ich regióny. Využívame široký rad odborných znalostí, aby sme nasmerovali investície tam, kde posilnia rast a vytvoria pracovné miesta. V rámci Komisie sa snažíme stať vedomostnou základňou s cieľom poskytovať informácie a poznatky o regiónoch pri tvorbe politík.

Ako pracujeme

Pracujeme s členskými štátmi, regiónmi a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom posúdiť potreby, finančné investície a zhodnotiť výsledky z dlhodobého hľadiska na úrovni EÚ. Spolu dokážeme zabezpečiť, aby boli peniaze dobre investované.

Sme hrdí na to, čo robíme, a snažíme sa, aby to malo význam.

V súlade so záväzkom Komisie k transparentnosti generálni riaditelia uverejňujú informácie o stretnutiach s organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami.

Ďalšie informácie

  • Ročný plán riadenia English
  • Ročná správa o činnosti English
  • Organizačná schéma GR pre regionálnu politiku pdf English

 

Regionálna politika EÚ: Aktuálne informácie
Sociálne médiá