Navigation path

Additional tools

Direcția Generală Politică Regională și Urbană

Declaraţie de misiune

Misiunea Direcţiei Generale (DG) Politică Regională și Urbană din cadrul Comisiei Europene este de a consolida coeziunea economică, socială şi teritorială prin reducerea disparităţilor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor şi ţărilor din Uniunea Europeană. Astfel, politica regională contribuie în mod pozitiv la ameliorarea rezultatelor economice ale UE.

Pentru a reduce disparităţile este nevoie de o politică de coeziune care să favorizeze îmbunătăţiri continue în materie de competitivitate şi ocuparea forţei de muncă. Prin cofinanţarea proiectelor de infrastructură, dezvoltarea societăţii informaţionale, accelerarea transferului de know-how, sprijinirea investiţiilor în oameni şi stimularea cooperării transfrontaliere, DG Politică Generală sprijină regiunile mai puţin prospere sau care întâmpină probleme structurale, pentru a creşte competitivitatea şi pentru a accelera dezvoltarea economică durabilă. Politica regională reprezintă, prin urmare, o expresie importantă a solidarităţii în cadrul Uniunii Europene.

Direcţia Generală administrează trei fonduri principale:

 • Fondul european de dezvoltare regională, care funcţionează în toate statele membre şi cofinanţează investiţiile, fiind concentrat în special în regiunile cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor;
 • Fondul de coeziune ,care asigură, în principal, cofinanţarea proiectelor de transport şi mediu în statele membre al căror PIB este sub 90% din media comunitară;
 • Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA), care sprijină ţările candidate să îşi dezvolte reţelele de transport şi să îşi îmbunătăţească infrastructura de mediu.

Pe lângă aceste fonduri, DG Politică Regională răspunde şi de:

 • implementarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), care este destinat intervenţiei rapide în caz de catastrofe majore, pentru a oferi ajutor în cel mai scurt timp posibil;
 • grupul de coordonare privind regiunile ultraperiferice, care încurajează acţiunile comunitare vizând remedierea situaţiei defavorizate a acestor regiuni, în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) din Tratat;
 • administrarea contribuţiilor CE la Fondul internaţional pentru Irlanda care, alături de programul PEACE susţinut din fondurile structurale, urmăreşte încurajarea unui climat de pace şi reconciliere în Irlanda de Nord.

DG Politică Regională urmăreşte pregătirea (1) unor politici structurale eficiente şi performante, care (2) să aducă beneficii tuturor cetăţenilor Europei şi să fie înţelese de aceştia, (3) să contribuie în mod direct la crearea condiţiilor unei extinderi de succes a Uniunii Europene şi (4) să fie compatibile cu principiul bunei gestionări financiare.
Comisarul Johannes Hahn de en fr deţine responsabilitatea politică pentru politica regională.

Informaţii suplimentare

 • Organigrama DG Politică Regională pdf English
 • Planul anual de gestiune pdf English
 • Planul de informare şi comunicare (2014) pdf English
 • Raportul anual de activitate pdf English

Ediţii anterioare

Planul de gestionare pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Planul de informare şi comunicare pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Strategia politică anuală şi planurile anuale de gestionare ale Comisiei

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale