Navigation path

Additional tools

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

Zadania dyrekcji generalnej

Nasz cel: wspólny rozwój regionów

Nasza wizja

Naszą wizją jest Unia Europejska, w której mieszkańcy wszystkich jej regionów i miast mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Dążymy do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia wszystkich ludzi.

Nasze zasady i wartości

Nasze podstawowe wartości to otwartość, prawość, obiektywność i odpowiedzialność. Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów i osiągnięcia najlepszych wyników.

Kim jesteśmy

Jesteśmy zespołem składającym się z około 700 specjalistów z całej Unii Europejskiej, którzy rozumieją różnorodność wyzwań, przed którymi stoją regiony i państwa członkowskie UE. Korzystając z naszej rozległej wiedzy eksperckiej, wspieramy inwestycje, które stymulują wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Dążymy do zapewnienia odpowiedniej wiedzy Komisji Europejskiej, aby wszelkie podejmowane w jej ramach decyzje uwzględniały dane pochodzące z odpowiednich regionów.

Jak działamy

Współpracujemy z państwami członkowskimi, władzami regionów i interesariuszami, aby określać potrzeby, finansować inwestycje oraz oceniać osiągnięte wyniki w długoterminowej perspektywie unijnej. Razem zapewniamy, że pieniądze są dobrze wydawane.

Jesteśmy dumni z tego, co czym się zajmujemy, i z tego, że staramy się zmieniać rzeczywistość.

W ramach transparentnego działania Komisji dyrektorzy generalni publikują informacje na temat spotkań z przedstawicielami organizacji lub osobami samozatrudnionymi.

Dalsze informacje

  • Roczny plan zarządzania English
  • Roczne sprawozdanie z działalności English
  • Schemat organizacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej pdf English

 

Polityka regionalna UE: bądź na bieżąco
Media społecznościowe