Navigation path

Additional tools

Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling

Taakomschrijving

Het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie heeft als taak de economische, sociale en territoriale samenhang te versterken door de verschillen in ontwikkeling tussen de regio's en landen van de Europese Unie te verminderen. Dit draagt ook bij aan de economische prestaties van de EU als geheel.

Om de verschillen te verminderen is er een cohesiebeleid nodig dat het concurrentievermogen en de werkgelegenheid bevordert. Het Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling helpt minder welvarende regio's of regio's met structurele problemen daarbij door het meefinancieren van infrastructuurprojecten, het ontwikkelen van de informatiemaatschappij, snellere verspreiding van kennis, investeringen in mensen en het stimuleren van internationale samenwerking. Het beleid is dus een toonbeeld van solidariteit binnen de Europese Unie.

Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling beheert drie belangrijke fondsen:

 • het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat in alle lidstaten helpt bij investeringen. Dit fonds concentreert zich vooral op de regio's met het laagste bpp per hoofd van de bevolking;
 • het Cohesiefonds, dat vervoers- en milieuprojecten meefinanciert in de lidstaten waar het bnp minder dan 90% van het EU-gemiddelde bedraagt;
 • het Instrument voor pretoetredingssteun (IPA), dat kandidaat-lidstaten helpt bij het ontwikkelen van transportnetwerken en het verbeteren van de milieu-infrastructuur.

Behalve deze drie fondsen is het directoraat-generaal ook verantwoordelijk voor:

 • het beheren van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (SFEU), dat erop is gericht zo snel mogelijk hulp te bieden bij grootschalige rampen;
 • de coördinatiegroep voor ultraperifere gebieden, met als doelstelling het aanmoedigen van EU-maatregelen ter compensatie van de ongunstige ligging van gebieden, overeenkomstig artikel 299, lid 2, van het Verdrag;
 • het beheren van de bijdragen van de Europese Commissie aan het Internationaal Fonds voor Ierland dat, samen met het door de Structuurfondsen van de EU gesteunde programma PEACE, vrede en verzoening in Noord-Ierland nastreeft.

Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling heeft als doel 1) het aanbieden van efficiënt en effectief structuurbeleid dat, 2) opgesteld is in begrijpelijke taal en de Europese burger ten goede komt, 3) direct bijdraagt aan het scheppen van de voorwaarden voor het succesvol uitbreiden van de Europese Unie en 4) in overeenstemming is met de beginselen van goed financieel beheer.
De politieke verantwoordelijkheid voor het regionaal beleid ligt bij eurocommissaris Johannes Hahn de en fr.

Meer informatie

 • Organigram van Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling pdf English
 • Jaarlijks beheersplan pdf English
 • Informatie en communicatieplan (2014) pdf English
 • Jaarlijks activiteitenverslag pdf English

Vorige nummers

Managementplan pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Informatie- en communicatieplan pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Het jaarlijkse beleidsstrategieplan en managementplannen van de Commissie

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Regional beleid van de EU: Blijf op de hoogte