Navigation path

Additional tools

Id-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana

Stqarrija tal-missjoni

Il-missjoni tad-Direttorat Ġenerali (DĠ) tal-Kummissjoni Ewropea għall-Politika Reġjonali u Urbana hi li jsaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali billi jnaqqas id-differenzi bejn il-livelli tal-iżvilupp tar-reġjuni u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. B'dan il-mod il-politika tikkontribwixxi b'mod pożittiv għar-rendiment ekonomiku ġenerali tal-UE.

It-tnaqqis tad-differenzi jeħtieġ politika ta' koeżjoni li tippromwovi titjib kostanti fil-kompetittività u l-impjiegi. Permezz tal-kofinanzjament ta' proġetti ta' infrastrutturi, l-iżvilupp tas-soċjetà tal-informazzjoni, it-tħaffif tat-trasferiment tal-għarfien espert, il-fiduċja fin-nies u t-tħeġġiġ tal-kooperazzjoni bejn il-fruntieri, Id-Direttorat Ġenerali għall-Politika Reġjonali u Urbana jgħin lir-reġjuni li huma inqas għonja jew li għandhom problemi strutturali biex itejbu l-kompetittività u biex jilħqu rata iktar mgħaġġla ta' żvilupp ekonomiku b'mod sostenibbli. Il-politika hi għalhekk espressjoni importanti tas-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea.

Id-Direttorat Ġenerali jiġġestixxi tliet Fondi ewlenin:

Minbarra dawn it-tliet fondi, id-DĠ huwa responsabbli wkoll għal:

 • l-implimentazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE), li hu dedikat għal intervent bikri fil-każ ta' diżastri kbar, biex jipprovdi l-għajnuna mill-iktar fis possibbli;
 • il-grupp ta' koordinazzjoni dwar ir-reġjuni ultra-periferali, li jinkuraġġixxi l-azzjonijiet Komunitarji biex jiġu implimentati miżuri li jagħmlu tajjeb għas-sitwazzjoni żvantaġġjata tar-reġjuni l-iktar imbiegħda, skont l-Artikolu 299(2) tat-Trattat;
 • il-ġestjoni tal-kontribuzzjoni tal-UE għall-Fond Internazzjonali għall-Irlanda li, flimkien mal-programm PEACE fil-Fondi Strutturali, għandu l-għan li jwassal għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni fl-Irlanda ta' Fuq.

Id-DĠ għall-Politika Reġjonali għandu l-għan li jwassal (1) politiki strutturali effiċjenti u effettivi li (2) jagħtu benefiċċji lil, u jinftiehmu miċ-ċittadini Ewropej, (3) jikkontribwixxu direttament għall-ħolqien tal-kondizzjonijiet għat-tkabbir li jirnexxi tal-Unjoni Ewropea u (4) li jkunu konsistenti mal-prinċipju tal-ġestjoni finanzjarja tajba.
Il-Kummissarju Johannes Hahn de en fr għandu r-responsabbiltà politika għall-politika reġjonali.

Aktar informazzjoni

 • Organigramma tad-DĠ Politika Reġjonali pdf English
 • Pjan Annwali tal-Ġestjoni pdf English
 • Pjan ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni (2014) pdf English
 • Rapport Annwali tal-Attività pdf English

Edizzjonijiet mgħoddija

Pjan ta' Gestjoni pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Pjan ta' Informazzjoni u Komunikazzjoni pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

L-Istrategija Politika Annwali tal-Kummissjoni u l-Pjanijiet ta' Gestjoni Annwali

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a