Navigation path

Additional tools

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts

Pamatuzdevums

Mūsu mērķis: reģionu kopīga izaugsme

Mūsu vīzija

Mūsu vīzija ir Eiropas Savienība, kurā cilvēki visos reģionos un pilsētās var realizēt visu savu potenciālu. Mūsu mērķis ekonomikas un dzīves kvalitātes ilgstoša uzlabošana ikvienam — neatkarīgi no tā, kur cilvēks dzīvo.

Mūsu principi un vērtības

Atklātība, godprātība, objektivitāte un pārskatatbildība ir mūsu pamatvērtības. Mūsu solījums ir augstākie standarti un labākie rezultāti.

Kas mēs esam

Mēs esam aptuveni 700 profesionāļu no visas Eiropas Savienības, kas izprot dažādās problēmas, ar kurām saskaras dalībvalstis un to reģioni. Mēs izmantojam savu plašo pieredzi un zināšanas, lai novirzītu investīcijas, kas veicina izaugsmi un darbavietu radīšanu. Mūsu mērķis ir kļūt par zināšanu bāzi Komisijā, lai nodrošinātu politikas veidotājus ar reģionālajiem datiem un informāciju.

Kā mēs strādājam

Mēs strādājam ar dalībvalstīm, reģioniem un citām ieinteresētajām personām, lai novērtētu vajadzības, finanšu investīcijas un izvērtētu rezultātus ES ilgtermiņa perspektīvā. Kopā mēs nodrošinām, ka nauda tiek iztērēta lietderīgi.
Mēs lepojamies ar to, ko darām, un cenšamies panākt pārmaiņas.
Kā daļu no Komisijas saistībām attiecībā uz pārredzamību ģenerāldirektori publicē informāciju par sanāksmēm, kas rīkotas ar organizācijām vai pašnodarbinātām personām.

Papildu informācija

  • Gada vadības plāns English
  • Gada darbības pārskats English
  • Reģionu politikas ģenerāldirektorāta organizācijas struktūra pdf English

 

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi