Navigation path

Additional tools

Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts

Pamatuzdevums

Eiropas Komisijas Reģionu politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta pamatuzdevums ir nostiprināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju, samazinot atšķirības Eiropas Savienības valstu un reģionu attīstības līmenī. Tādā veidā reģionu politika pozitīvi ietekmē kopējo ES ekonomikas sniegumu.

Atšķirību mazināšanas nolūkā kohēzijas politikai jāsekmē nepārtraukta konkurētspēja un nodarbinātība. Līdz finansējot infrastruktūras projektus, attīstot informācijas sabiedrību, paātrinot lietpratības nodošanu, atbalstot investīcijas cilvēk kapitālā un stimulējot pārrobežu sadarbību, Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts palīdz reģioniem, kuri nav pārāk bagāti vai piedzīvo strukturālas problēmas, uzlabot konkurētspēju un panākt ātrāku ekonomikas attīstības tempu, vienlaikus nodrošinot ilgtspējību. Tādējādi šī politika ir svarīga Eiropas Savienības solidaritātes izpausme.

Ģenerāldirektorāts pārvalda trīs nozīmīgus fondus. Tie ir šādi:

 • Eiropas Reģionālās attīstības fonds, kurš darbojas visās dalībvalstīs un no kura līdzfinansē investīcijas. Tā līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti reģionos, kur ir viszemākais IKP uz vienu iedzīvotāju;
 • Kohēzijas fonds no kura līdzfinansē transporta un vides projektus dalībvalstīs, kuru IKP ir mazāks par 90% no vidējā rādītāja ES;
 • Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA), kas palīdz kandidātvalstīm attīstīt transporta tīklus un uzlabot vides infrastruktūru.

Papildus šiem trim fondiem ģenerāldirektorāta kompetencē ietilpst arī:

 • Eiropas Savienības Solidaritātes fonds (ESSF), kas ātri sniedz atbalstu smagu dabas katastrofu gadījumos;
 • visnomaļāko reģionu koordinācijas grupa, kas veicina ES pasākumus, lai kompensētu visattālāko reģionu neizdevīgo stāvokli (ES Līguma 299. panta 2. punkts);
 • ES iemaksu pārzināšana Starptautiskajā Īrijas fondā — mieram un samierināšanai Ziemeļīrijā (tāpat kā PEACE programma struktūrfondu ietvaros).

Reģionu politikas ģenerāldirektorāta mērķis ir 1) izstrādāt efektīvu un lietderīgu struktūrpolitiku, kura 2) nes labumu Eiropas iedzīvotājiem un kuru viņi izprot, 3) kura tieši veicina labvēlīgus nosacījumus veiksmīgai Eiropas Savienības paplašināšanai un 4) atbilst pareizas finanšu pārvaldības principam.
Par reģionu politiku atbild komisārs Johanness Hāns de en fr.

Papildu informācija

 • Reģionu politikas ģenerāldirektorāta organizācijas struktūra pdf English
 • Gada vadības plāns pdf English
 • Informēšanas un saziņas plāns (2014) pdf English
 • Gada darbības pārskats pdf English

Iepriekšējie izdevumi

Pārvaldības plāns pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Informešanas un sazinas plans pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Komisijas ikgadeja politiska strategija un gada vadibas plani

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi