Navigation path

Additional tools

Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas

Uždaviniai

Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato uždavinys – mažinant Europos Sąjungos regionų ir šalių išsivystymo lygio skirtumus stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Taip stiprinama ES ekonomika.

Siekiant sumažinti skirtumus reikia tokios sanglaudos politikos, kuri sudarytų sąlygas nuolat didinti konkurencingumą ir užimtumą. Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas bendrai finansuoja infrastruktūros projektus, formuoja informacinę visuomenę, spartina žinių perdavimo procesus, remia investicijas į žmones, skatina tarptautinį bendradarbiavimą ir taip padeda mažiau turtingiems ar struktūrinių problemų turintiems regionams didinti savo konkurencingumą ir greičiau bei tvariai vystytis ekonominiu požiūriu. Taigi regioninė politika yra svarbi Europos Sąjungos solidarumo išraiška.

Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas valdo tris svarbius fondus:

 • Europos regioninės plėtros fondą, iš kurio bendrai finansuojamos investicijos ir kuris veikia visose valstybėse narėse (didžioji dalis fondo lėšų skiriama regionams, kurių BVP vienam gyventojui yra mažiausias visoje ES);
 • Sanglaudos fondą iš kurio bendrai finansuojami transporto ir aplinkos apsaugos projektai tose valstybėse narėse, kurių BNP yra mažesnis nei 90 % Bendrijos vidurkio;
 • Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA), kuri padeda šalims kandidatėms plėtoti transporto tinklus ir gerinti aplinkos srities infrastruktūrą.

Be šių trijų fondų, Regioninės politikos GD taip pat atsako už:

 • Europos Sąjungos solidarumo fondo (EUSF) valdymą. Šio fondo paskirtis – užtikrinti skubią pagalbą didelių nelaimių atveju;
 • atokiausių regionų koordinavimo grupę, kurios užduotis – skatinti ES imtis veiksmų, kuriais būtų gerinama padėtis dėl atokumo sunkumų patiriančiuose regionuose (Sutarties 349 straipsnis);
 • Tarptautinio Airijos fondo, kuriuo kartu su struktūrinių fondų programa PEACE siekiama taikos ir susitaikymo Šiaurės Airijoje, valdymą.

Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas siekia įgyvendinti veiksmingą struktūrinę politiką, kuri būtų naudinga ir suprantama Europos piliečiams, tiesiogiai padėtų sudaryti sėkmingai Europos Sąjungos plėtrai reikalingas sąlygas ir atitiktų patikimo finansų valdymo principą.
Už regioninę politiką politiškai atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas de en fr.

Papildoma informacija

 • Regioninės politikos GD organizacinė struktūra pdf English
 • Valdymo planas pdf English
 • Informavimo ir komunikacijos planas (2014 m.) pdf English
 • Veiklos ataskaita pdf English

Ankstesni numeriai

Valdymo planas pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Informavimo ir komunikacijos planas pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Komisijos metines politikos strategija ir metiniai valdymo planai

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos