Navigation path

Additional tools

Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság

Küldetésnyilatkozat

Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának feladata, hogy az európai uniós régiók és tagállamok fejlettségi szintje között mutatkozó egyenlőtlenségek mérséklésével erősítse a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. Ebből kifolyólag a regionális szakpolitika kedvezően hat az EU általános gazdasági teljesítményére is.

Az egyenlőtlenségek csökkentéséhez olyan kohéziós politikára van szükség, amely folyamatosan javítja a versenyképességet és a foglalkoztatást. Infrastrukturális projektek társfinanszírozásával, az információs társadalom kiépítésével, a szaktudás átadásának felgyorsításával, az emberi erőforrásba történő beruházással, illetve a határokon átívelő együttműködés ösztönzésével a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság hozzájárul a szegényebb, illetve a szerkezeti problémákkal küzdő régiók versenyképességének javításához, valamint ahhoz, hogy ezeken a területeken – fenntartható módon – nagyobb ütemű gazdasági növekedés valósuljon meg. A regionális politika ezért az Európai Unió szolidaritási elvének egyik fontos kifejezőeszköze.

A főigazgatóság három főbb alapot kezel:

 • a valamennyi tagállamban működő és különféle beruházások finanszírozásához hozzájáruló Európai Regionális Fejlesztési Alapot, amely leginkább azon régiók támogatásában játszik fontos szerepet, ahol az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) az Unióban a legalacsonyabb,
 • Kohéziós Alapot, amely közlekedési és környezetvédelmi projektek finanszírozásában vesz részt azokban a tagállamokban, amelyekben az egy főre jutó bruttó nemzeti termék (GNP) nem éri el a közösségi átlag 90%-át,
 • az előcsatlakozási támogatási eszközt (IPA), amely a tagjelölt országok közlekedési hálózatainak kiépítéséhez és környezetvédelmi infrastruktúráinak fejlesztéséhez járul hozzá.

E három alapon kívül a főigazgatóság felelős:

 • az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) kezeléséért, amelynek feladata, hogy súlyos katasztrófák esetén haladéktalanul mozgósítsa forrásait, és a lehető leggyorsabban segítséget nyújtson a rászorulóknak,
 • a legkülső régiókkal foglalkozó koordinációs csoport működéséért, amely olyan közösségi kezdeményezéseket hivatott előmozdítani, amelyek a Szerződés 299. cikke (2) bekezdésének megfelelően e régiók kedvezőtlen helyzetét ellensúlyozzák,
 • az Írországért Nemzetközi Alapnak nyújtott uniós hozzájárulás kezeléséért, amely a Strukturális Alapok PEACE programjával együtt a béke és kiegyezés megteremtését segíti elő Észak-Írországban.

A Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság célja, hogy olyan strukturális politikát folytasson, amely (1) eredményes és hatékony, (2) az európai polgárok számára érthető és előnyöket biztosít, (3) közvetlenül hozzájárul az Európai Unió sikeres bővítéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez, (4) és összhangban áll az eredményes pénzgazdálkodás elveivel.
A regionális politikáért Johannes Hahn biztos de en fr felel.

További információk

 • A Regionális Főigazgatóság szervezeti felépítése pdf English
 • Irányítási tervek pdf English
 • Információs és kommunikációs terv (2014) pdf English
 • évi tevékenységi jelentés pdf English

Korábbi számok

Irányítási tervek pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Információs és kommunikációs tervek pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

A Bizottság éves politikai stratégiája és éves irányítási tervei

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok