Navigation path

Additional tools

Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku

Opis zadaća

Zadaća je Glavne uprave Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku jačati gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju smanjivanjem nejednakosti u stupnju razvijenosti regija i država članica Europske unije.  Na taj se način politikom pozitivno pridonosi ukupnim gospodarskim rezultatima EU-a.

Za smanjivanje nejednakosti potrebna je kohezijska politika kojom se potiče trajno unaprjeđivanje konkurentnosti i zapošljavanja. Sufinanciranjem infrastrukturnih projekata, razvojem informacijskog društva, ubrzavanjem prijenosa znanja i iskustava (know-how), podupiranjem ulaganja u ljude i poticanjem prekogranične suradnje Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku pomaže manje razvijenim državama članicama ili onima sa strukturalnim problemima da poboljšaju konkurentnost i na održiv način postignu bržu stopu gospodarskog rasta. Stoga je ta politika važan izraz solidarnosti Europske unije.

Glavna uprava upravlja trima glavnim fondovima :

 • Europskim fondom za regionalni razvoj, koji djeluje u svim državama članicama i namijenjen je sufinanciranju ulaganja – najviše je usredotočen na regije s najmanjim BDP-om po glavi stanovnika;
 • Kohezijskim fondom namijenjenim sufinanciranju projekata u području prometa i okoliša u državama članicama u kojima je BNP manji od 90 % prosjeka Zajednice;
 • Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) kojim se zemljama kandidatkinjama pomaže u razvoju prometnih mreža i poboljšanju ekološke infrastrukture.

Osim za ova tri fonda, Opća uprava odgovorna je i za sljedeće:

 • provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) namijenjenog brzoj intervenciji u slučaju katastrofa velikih razmjera kako bi se pomoć pružila što je prije moguće;
 • koordinacijsku grupu za ultraperiferne regije, čija je dužnost poticati djelovanje Zajednice u provedbi mjera za suzbijanje nepovoljne situacije najudaljenijih regija u skladu s člankom 299. stavkom 2. Ugovora;
 • upravljanje doprinosom EU-a Međunarodnom fondu za Irsku koji je zajedno s programom PEACE uključenim u strukturne fondove, namijenjen poticanju mira i pomirbe u Sjevernoj Irskoj.

Cilj je Glavne uprave za regionalnu politiku (1) pružiti učinkovitu i djelotvornu strukturalnu politiku koja će (2) donijeti korist europskim državljanima na terenu te će je oni razumjeti, (3) pružiti izravni doprinos stvaranju uvjeta za uspješno proširenje Europske unije i (4) osigurati usklađenost s načelima dobrog financijskog upravljanja..
Povjerenik Johannes Hahn ima političku odgovornost za regionalnu politiku.

Dodatne informacije

Prethodna izdanja

Plan upravljanja pdf

GIR (Godišnje izvješće o radu) pdf

Informacijski i komunikacijski plan pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Godišnja strategija politike i godišnji planovi upravljanja Komisije

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

Regionalna politika EU-a: budite u tijeku
Društveni mediji