Navigation path

Additional tools

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto

Tehtävä

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston tehtävänä on vähentää EU:n eri alueiden ja jäsenmaiden välisiä kehityseroja ja siten lisätä taloudellista, yhteiskunnallista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Näin aluepolitiikka edistää EU:n talouden yleistä suorituskykyä.

Alueellisten kehityserojen vähentämiseksi tarvitaan koheesiopolitiikkaa, joka tukee kilpailukyvyn ja työllisyyden jatkuvaa parantamista. Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto osallistuu infrastruktuurihankkeiden yhteisrahoitukseen, tietoyhteiskunnan kehittämiseen, tietämyksen siirron nopeuttamiseen, ihmisiin tehtävien investointien tukemiseen ja rajat ylittävän yhteistyön edistämiseen. Näin se auttaa köyhimpiä tai rakenteellisissa vaikeuksissa olevia alueita parantamaan kilpailukykyään ja nopeuttamaan taloudellista kehitystään kestävällä tavalla. Aluepolitiikka on osoitus Euroopan unionin yhteisvastuullisuudesta.

Pääosasto hallinnoi kolmea rahastoa:

 • Euroopan aluekehitysrahasto, joka yhteisrahoittaa investointeja ja toimii kaikissa jäsenmaissa – rahaston toiminta keskittyy suurelta osin alueille, joilla on alhaisin BKT henkeä kohti
 • Koheesiorahasto, josta rahoitetaan liikenne- ja ympäristöhankkeita niissä jäsenmaissa, joiden BKTL on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta
 • Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA), jolla autetaan ehdokasmaita kehittämään liikenneverkkoja ja ympäristöalan infrastruktuureja.

Näiden rahastojen lisäksi pääosaston vastuulla on myös

 • Euroopan unionin solidaarisuus rahaston Euroopan unionin solidaarisuus rahaston myöntämä rahoitus, joka on tarkoitettu avun nopeaan toimittamiseen katastrofitilanteissa
 • Syrjäisimpien alueiden koordinointiryhmä, jonka tehtävänä on kannustaa EU:n toimia, joilla syrjäisimmille alueille korvataan niiden sijainnista aiheutuvia haittoja (EU:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohta)
 • EU:n rahoitus, jota myönnetään Irlannin kansainväliselle rahastolle ja josta, samoin kuin rakennerahastoihin kuuluvasta PEACE-ohjelmasta, tuetaan Pohjois-Irlannin rauhaan ja sovintoon tähtääviä toimia.

Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston tavoitteena on, että sen toteuttama rakennepolitiikka 1) on tehokasta, 2) hyödyttää kansalaisia ja on ymmärrettävää, 3) tukee suotuisten olosuhteiden luomista EU:n laajentumiselle ja 4) noudattaa moitteettoman varainhoidon periaatetta.
Aluepolitiikasta vastaa poliittisesti komissaari Johannes Hahn de en fr.

Lisätietoa

 • Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston organisaatiokaavio pdf English
 • Vuotuinen hallintosuunnitelma pdf English
 • Tiedotus- ja viestintäsuunnitelma (2014) pdf English
 • Toimintakertomus vuodelta pdf English

Edelliset numerot

Hallintosuunnitelmat pdf

AAR (Annual Activity Report) pdf

Tiedotus- ja viestintäsuunnitelmat pdf

 • 2014 - en
 • 2013 - en
 • 2012 - en
 • 2011 - en
 • 2010 - en
 • 2009 - en
 • 2008 - en
 • 2007 - en

Komission vuotuinen toimintastrategia ja hallintosuunnitelmat

 • da de el en es fr it nl pt fi sv

 

 

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Sosiaalinen media