Navigation path

Additional tools

Regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat

Tööülesannete kirjeldus

Meie eesmärk: koos arenevad piirkonnad

Meie visioon:

meie visioon on selline Euroopa Liit, kus inimesed elavad kõikides piirkondades ja linnad saavad oma tõelist potentsiaali realiseerida. Meie eesmärk on täiustada püsivalt majandust ja kõikide inimeste elukvaliteeti, olenemata nende elukohast.

Meie põhimõtted ja väärtused

Meie põhiväärtused on avatus, ausus, objektiivsus ja usaldusväärsus. Oleme pühendunud kõrgeimate standardite täitmisele ja parimatele tulemustele.

Kes me oleme

Oleme ligikaudu 700 professionaali kogu Euroopa Liidust, kes mõistavad, milliste mitmekülgsete probleemidega liikmesriigid ja nende piirkonnad kokku puutuvad. Kasutame oma laialdasi kogemusi eetilistes investeeringutes, mis suurendavad kasvu ja loovad töökohti. Meie eesmärk on saada komisjoni teadmistebaasiks, kes teavitab poliitikakujundajaid regionaalsetest andmetest ja teabest.

Kuidas me töötame

Töötame liikmesriikide, piirkondade ja teiste sidusrühmadega, et teha kindlaks vajadused, rahastada investeeringuid ja hinnata tulemusi Euroopa Liidu pikas perspektiivis. Koos tagame, et raha kulutatakse õigesti.

Oleme oma tegevuse üle uhked ja soovime saavutada häid tulemusi.

Kuna komisjon on pühendunud läbipaistvusele, avaldab peadirektoraat teavet organisatsioonide või füüsiliste isikute peetud koosolekute kohta.

 

Täiendav teave:

  • Aasta halduskava English
  • Aasta tegevusaruanne English
  • Regionaalpoliitika peadirektoraadi struktuur pdf English

 

EU Regional Policy: Olge kursis
Võtke meiega ühendust